Στη φόρα το πόθεν έσχες για άλλους 63

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 7.5.2018
Στη φόρα το πόθεν έσχες για άλλους 63
Τα περιουσιακά στοιχεία δημάρχων, διοικήτριας της ΚΤ, του γεν. ελεγκτή και της γεν. λογίστριας, μεταξύ άλλων, στο διαδίκτυο

Αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τριμελούς Συμβουλίου με επικεφαλής τον δικηγόρο Δώρο Ιωαννίδη (μέλη ο Σ. Παντζιαρής και ο Σ. Κουντούρης) είναι εδώ και τρεις βδομάδες οι δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων συνολικά 63 αξιωματούχων, επιπρόσθετων των 75 (βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών και Προέδρου της Δημοκρατίας), που είχαν, υπενθυμίζεται, δημοσιοποιηθεί στη βάση άλλης νομοθεσίας τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στόχος βεβαίως των εν λόγω δηλώσεων, πολύ περισσότερο της δημοσιοποίησής τους, δεν είναι να καταδείξουν ποιος είναι ο πιο πλούσιος ή ο πιο φτωχός, ή να δώσουν ψωμί σε λαϊκιστικές αναλύσεις και κουτσομπολιό, αλλά να ελεγχθεί αν κάποιος αξιωματούχος πλούτισε αθέμιτα ενόσω κατείχε το αξίωμά του, καθώς η δήλωση περιουσίας επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια, αλλά και μετά την παραίτηση, αποχώρηση, ή παύση από τις ελεγχόμενες θέσεις και αξιώματα.


Βάσει του «περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμου» -ο οποίος όριζε ως τελευταία ημερομηνία υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακών Στοιχείων την 31η Δεκεμβρίου, 2017- όφειλαν να υποβάλουν δήλωση περιουσίας (και των παιδιών και των συζύγων τους) συνολικά 1.459 αξιωματούχοι και δημόσια εκτεθειμένα άτομα, ωστόσο 38 εξ αυτών δεν το έπραξαν και σε αυτούς έχει ήδη υποβληθεί πρόστιμο το οποίο για κάθε μέρα καθυστέρησης υποβολής από την 16η Μαρτίου 2018 επιβαρύνεται με πρόσθετο ποσό μεταξύ 10-30 ευρώ, αναλόγως της θέσης. Υπενθυμίζεται πως ο νόμος που ψηφίστηκε αρχικά, πέραν του ότι συμπεριλάμβανε πέραν των 7 χιλ. ελεγχομένων, προνοούσε δημοσιοποίηση όλων των δηλώσεων. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη Βουλή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του πόθεν έσχες, πέραν των μελών της και αυτών της κυβέρνησης, το ανεξάρτητο Τριμελές Συμβούλιο που κλήθηκε να ελέγξει - δημοσιοποιήσει το πόθεν έσχες χιλιάδων άλλων μερίμνησε, πριν τα ρεζιλίκια, για διορθώσεις στον ξεχειλωμένο, δεύτερο σχετικό νόμο.


Κανένα πρόβλημα


Μιλώντας στον «Π» ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε πως μετά από μια επίπονη προσπάθεια, που περιλάμβανε συνεχή επικοινωνία με τους ελεγχόμενους για διόρθωση των δηλώσεων (αφού γινόταν για πρώτη φορά), αλλά και πολλή προσοχή στις δηλώσεις των 63 που ο νόμος προβλέπει δημοσιοποίηση λόγω και προσωπικών δεδομένων που έπρεπε να προφυλαχθούν, ο στόχος επετεύχθη, ενώ δεν προέκυψε από τον έλεγχο των δηλώσεων θέμα για περαιτέρω διερεύνηση. Σύμφωνα με τον νόμο, το Τριμελές Συμβούλιο μπορεί να αρχίσει τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το περιεχόμενο δήλωσης αν υπάρχει ενώπιόν του ένορκη γραπτή καταγγελία ότι υπάρχει άμεσο ή έμμεσο ή συγκαλυμμένο περιουσιακό όφελος, το οποίο δεν έχει περιληφθεί σε δήλωση ή όταν από δήλωση εμφαίνεται ότι έχουν περιληφθεί αναληθή στοιχεία ή αύξηση περιουσία, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει στη δήλωση επαρκής αιτιολόγηση της συγκεκριμένης αύξησης με αναφορά στον τρόπο αύξησης και στην προέλευσή της.


Η δημοσιοποίηση


Οι αξιωματούχοι που οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση περιουσίας (και των παιδιών και των συζύγων τους) και η οποία όσον αφορά τους ίδιους δημοσιοποιείται - ασχέτως αν η πληροφόρηση παραμένει ημιτελής- είναι: Οι αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων οι οποίοι δεν είναι βουλευτές και οι αρχηγοί μη κοινοβουλευτικών κομμάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος (εντός τριών μηνών καλείται να υποβάλει τώρα ο κ. Πρόδρομος Προδρόμου), ο διευθυντής του Γραφείου του ΠτΔ (όμοια και ο κ. Πέτρος Δημητρίου), ο επίτροπος Προεδρίας, ο γραμματέας του ΥΣ, οι δήμαρχοι (όχι κατεχομένων), η διοικήτρια της ΚΤ, ο γεν. ελεγκτής και ο βοηθός του, η γεν. λογίστρια και ο βοηθός της και οι πρόεδροι και τα μέλη ΕΔΥ, ΕΕΥ, ΕΠΑ και Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.


Αναφορικά με τη μη δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων των ελεγχομένων, ο υπουργός Δικαιοσύνης σε παρουσία του στη Βουλή επέρριψε ευθύνες στην ολομέλεια, και εμμέσως πλην σαφώς στους αρχηγούς των κομμάτων που συμφώνησαν άλλα από αυτά που συζητήθηκαν στην Επιτροπή Νομικών το πρωινό της 14ης Απριλίου 2016, ημέρα ψήφισης των δύο σχετικών νομοσχεδίων. Ενδεχομένως, και αυτό μένει να αιωρείται, αυτός να ήταν και ο σκοπός της... πλήρους διαφάνειας που ευαγγελίζονταν κάποιοι όταν ψηφίστηκαν τα δυο νομοσχέδια στις 14/4/2016.


Οι 36+2 εκπρόθεσμοι


Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία όφειλαν να υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση περιουσιακών στοιχείων (και συζύγων και τέκνων) 1.459 πρόσωπα. Εξ αυτών 332 είναι μέλη συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 34 αξιωματούχοι, 4 αρχηγοί μη κοινοβουλευτικών κομμάτων, 19 γ.δ. ημικρατικών οργανισμών, 200 μέλη συμβουλίων αποχετεύσεων και υδατοπρομήθειας, 451 δήμαρχοι και μέλη δημοτικών συμβουλίων, 357 πρόεδροι κοινοτικών συμβουλίων και 62 πρόεδροι σχολικών εφορειών. Από αυτούς, 38 παρέλειψαν να το πράξουν και αναφέρονται σε ονομαστικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του Τριμελούς Συμβουλίου. Πρόκειται για τους: Β. Ιωάννου (μέλος Cyta), Ν. Βιολάρη (Επιτροπή Σιτηρών), Χ. Σιονή (ΟΧΣ), Γ. Χατζήπαπα, Σ. Σοφοκλέους, Αν. Α. Ιωάννου και Δ. Ευθυμίου (πρόεδρος και μέλη Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα), Ά. Σαβεριάδης (Κέντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών), Μ. Χαννίδη (δ.σ. Στροβόλου), Ι. Αγγελή (δ.σ. Λακατάμιας), Ι. Γιάννη (αντιδήμαρχος Έγκωμης), Α. Φυτίδου (δ.σ. Ιδαλίου), Ν. Σύκα (αντιδήμαρχος Λεμεσού), Μ. Κουκουμά (δ.σ. Λάρνακας) και Μ. Αδάμου Καζακά (δ.σ. Σωτήρας). Επίσης, μέχρι και την Παρασκευή είχαν παραλείψει να υποβάλουν δήλωση περιουσίας οι πρόεδροι των κοινοτικών συμβουλίων Αναλυόντα, Μοσφιλίου, Παλαιχωρίου Ορεινής, Φικάρδου, Αγίου Θεοδώρου Λεμεσού, Αψιού, Γεράσας, Παραμαλιού, Πεντακώμου, Πλατανισκιών Λεμεσού, Πάνω Πλατρών, Πύργου, Συκόπετρας, Συλίκου, Χανδριών Λεμεσού, Αναδιού, Ασπρογιάς, Αναφωτίας, Μαρωνίου, Ξυλοτύμπου και Αυγόρου. Σημειώνεται πως η κ. Ν. Λάρδου (πρόεδρος σχολικής εφορείας Αγ. Δομετίου) και ο κ. Α. Σταύρου (κοινοτάρχης Τσερκέζ Τσιφλίκ) υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις δηλώσεις τους, συνεπώς τους επιβλήθηκε το σχετικό πρόστιμο.


Όπως πληροφορείται ο «Π», παρότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία σε περίπτωση που αξιωματούχος ή δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο παραλείπει να υποβάλει δήλωση εντός της προθεσμίας του επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 5 χιλ. ευρώ και μέχρι 100 ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράλειψης, το συμβούλιο, μετά από σχετική συνεδρία, έκρινε πως για τα μέλη δ.σ. ημικρατικών θα επιβάλει 500 ευρώ και πρόσθετα 30 ευρώ για κάθε μέρα από τις 16/3/2018 που παραλείπουν να την επιβάλουν. Για δημάρχους και μέλη δημοτικών συμβουλίων τα αντίστοιχα ποσά είναι 200 και 20 ευρώ, ενώ για κοινοτικά συμβούλια 100 και 10 ευρώ αντίστοιχα.


Καταθέσεις, μετρητά και ακίνητα σε Κύπρο και Ρωσία ο πρόεδρος του κόμματος «Εγώ ο Πολίτης»


Οι δηλώσεις περιουσίας των 63 αξιωματούχων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.trimelessymvoulio.gov.cy. Από μια πρώτη ανάγνωση των δηλώσεων (έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία για συζύγους και ανήλικα τέκνα) προκύπτουν τα ακόλουθα:  • Η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας Χρ. Γιωρκάτζη δηλώνει ακίνητα αξίας 229.422 ευρώ, επενδύσεις 50 χιλ. ευρώ, δεν έχει αυτοκίνητο στο όνομά της, ενώ με τις καταθέσεις σε τράπεζες (183.811 ευρώ τα πλείστα στη ΣΚΤ) το ενεργητικό της αυξάνεται σε 463.233. Όσον αφορά σε χρέη, έχει υπόλοιπο δανείου 26.593, συνεπώς η καθαρή της περιουσία ανέρχεται σε 436.640 ευρώ.

  • Ο γενικός ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης έχει επ’ ονόματί του διαμέρισμα αξίας 106.200 ευρώ, με την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του να αφορά χωράφια από κληρονομία στα κατεχόμενα. Δηλώνει επίσης αυτοκίνητο μάρκας Peugeot τρέχουσας αξίας 3 χιλ. ευρώ. Όσον αφορά σε καταθέσεις, ανέρχονται συνολικά σε 70.251 ευρώ, ενώ στο ενεργητικό έχει και ασφαλιστικές συμβάσεις αξίας 69.200 ευρώ. Η καθαρή του περιουσία (δεν έχει χρέη) ανέρχεται σε 248.651 ευρώ.

  • Η γενική λογίστρια Ρ. Γεωργίου δηλώνει ακίνητη περιουσία με κόστος απόκτησης 447.404 ευρώ (τρέχουσα αξία 829.647 ευρώ), αυτοκίνητο μάρκας Volvo XC 60 που αγόρασε 39 χιλ. ευρώ το 2016. Έχει μετοχές αξίας 11.445 ευρώ και καταθέσεις ύψους 37.571 ευρώ. Δηλώνει επίσης έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμό ύψους 55 χιλ. ευρώ. Η κ. Γεωργίου δηλώνει επίσης 142.068 ευρώ οφειλές σε τράπεζα, ενώ η καθαρή περιουσία της ανέρχεται σε 458.352 ευρώ.

  • Ο επίτροπος Φ. Φωτίου δηλώνει μερίδια ολόκληρα ή μέρος χωραφιών κατά κύριο λόγο στο Μαρώνι αξίας 114.665 ευρώ (αρκετά είναι δωρεά), ένα Mercedes που αγοράστηκε το 2008 78.902 ευρώ και μετοχές αξίας 14.512 ευρώ. Από καταθέσεις δηλώνει 6.138 ευρώ, ενώ στο ενεργητικό του έχει υπόλοιπα από δύο δύο εταιρείες ύψους 414.590 ευρώ. Η καθαρή του περιουσία (δεν έχει χρέη) ανέρχεται σε 628.806 ευρώ.

  • Ο αρχηγός του κόμματος «Εγώ ο Πολίτης» Αλεξέι Βολομπόεβ, έγγαμος με δύο παιδιά, δηλώνει καθαρή περιουσία 13,27 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων διαθέτει επ’ ονόματί του διώροφη κατοικία στη Λεμεσό 440 χιλ. ευρώ και διαμέρισμα (50 χιλ.) και 5όροφο κτήριο στη Μόσχα (1 εκατ. ευρώ). Από καταθέσεις έχει σε κυπριακές τράπεζες 72 χιλ. ευρώ και σε ρωσική 2,5 εκατ. ευρώ. Δεν έχει οφειλές.

  • Η καθαρή περιουσία του προέδρου του κόμματος Δικαιοσύνης-Ο.Α.Δ. Μ. Μηνά ανέρχεται σε 620 χιλ. ευρώ, ενώ ο πρόεδρος του Κόμματος για τα Ζώα Κ. Κυριάκου δηλώνει μηδέν ενεργητικό (καμία κατάθεση πλην ενός αυτοκινήτου 1.500 ευρώ) και χρέος 8.200 ευρώ (αρχικό δάνειο 5 χιλ.). Τέλος, η καθαρή περιουσία του κ. Α. Κοιρανίδν της «Πνοής Λαού» ανέρχεται σε 1,1 εκατ. ευρώ με 1,3 εκατ. ακίνητη περιουσία.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί
ΚΥΠΡΟΣ

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος
ΚΥΠΡΟΣ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής
ΚΥΠΡΟΣ

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής

Χαστούκι για Φον Ντερ Λάιεν η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τις συμβάσεις αγοράς εμβολίων covid
ΚΟΣΜΟΣ

Χαστούκι για Φον Ντερ Λάιεν η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τις συμβάσεις αγοράς εμβολίων covid

Χαστούκι για Φον Ντερ Λάιεν η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τις συμβάσεις αγοράς εμβολίων covid