Αυτά είναι τα έργα που έγιναν στην επαρχία Λάρνακας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 3.5.2018
Αυτά είναι τα έργα που έγιναν στην επαρχία Λάρνακας
Δεκατρία έργα στις κοινότητες της Επαρχίας Λάρνακας συνολικού κόστους 10.2 εκ. ευρώ που είχαν εξαγγελθεί το 2015 έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Δεκατρία έργα στις κοινότητες της Επαρχίας Λάρνακας συνολικού κόστους 10.2 εκ. ευρώ που είχαν εξαγγελθεί το 2015 έχουν ήδη ολοκληρωθεί.


Πρόσθετα, τριάντα έργα συνολικού ύψους 56.5 εκ. ευρώ, περιλαμβανομένου του φράγματος Τερσεφάνου, κόστους 25.4 εκ. ευρώ, βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης.


Παρατίθεται αναλυτική ενημέρωση:
 1. Έργα που έχουν ολοκληρωθεί:
 1. Πρώτη Φάση Διαμόρφωσης Παραλιακού Μετώπου Περβολιών, (1,3 εκ. ευρώ).
 1. Ανέγερση αίθουσας Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στα Περβόλια (75 εκ. ευρώ).
 1. Δημιουργία Αστυνομικού Σταθμού στο Ζύγι με αναπαλαίωση του Διοικητηρίου στο Στρατόπεδο Ν. Ιωάννου (150 χιλ. ευρώ).
 1. Ανέγερση Νηπιαγωγείου Κιτίου (400 χιλ. ευρώ).
 1. Δημιουργία Περιφερειακού Γηπέδου Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Θεοδώρου (360 χιλ. ευρώ).
 1. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στις Κοινότητες Ξυλοτύμπου – Ορμήδεια (1.05 εκ. ευρώ).
 1. Διαχωρισμός οικοπέδων στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Περιοχή Λ΄ στο Καλό Χωριό (500 χιλ. ευρώ).
 1. Διαχωρισμός οικοπέδων στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης Περιοχές Ε΄ και Η΄ στα Κελλιά (300 χιλ. ευρώ).
 1. Διαχωρισμός Οικοπέδων στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης στις Περιοχές Ζ΄, Η΄, Θ’ και Κ΄ στη Τερσεφάνου (350 χιλ. ευρώ).
 1. Βελτίωση Δικτύων Υδατοπρομήθειας στις Κοινότητες Τρούλλων, Κελιών, Κλαυδιών, Ξυλοφάγου, Κάτω Λευκάρων και Αναφωτίας – Απλάντας (376 χιλ. ευρώ).
 1. Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Τρούλλων (2 εκ. ευρώ)
 1. Χώροι Άθλησης και Ψυχαγωγίας στο Αβδελλερό Λάρνακας (680 χιλ. ευρώ).
 1. Βελτίωση Δικτύων Υδατοπρομήθειας των Δήμων / Κοινοτήτων Αθηένου, Δελίκηπου, Αλεθρικού, Αγίων Βαβατσινιάς, Σκαρίνου, Καλού Χωριού, Ξυλοφάγου, Οράς και Ξυλοτύμπου (1 εκ. ευρώ).

 1. Έργα που ευρίσκονται σε πορεία υλοποίησης:
 1. Το έργο διαμόρφωσης της Δεύτερης Φάσης του Παραλιακού Μετώπου Βορόκληνης, συνολικού κόστους 3.5 εκ. ευρώ, είναι υπό κατασκευή και αναμένεται το πρώτο τμήμα να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2019 και το δεύτερο τμήμα τον Φεβρουάριο του 2021.
 1. Οι σχετικές προσφορές που υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2017 για την ανέγερση του Πυροσβεστικού Σταθμού του Βασιλικού, συνολικού κόστους 4 εκ. ευρώ, δεν κατακυρώθηκαν λόγω υψηλών τιμών. Θα ζητηθούν νέες προσφορές εντός του μήνα με στόχο την έναρξη των εργασιών τον Σεπτέμβριο του 2018 και ολοκλήρωσή το Μάιο του 2020.
 1. Το έργο κατασκευής 6 κυματοθραυστών στη θαλάσσια περιοχή Περβολιών, συνολικού κόστους 3.3 εκ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Ιουλίου του τρέχοντος έτους.
 1. Τα σχέδια και τα έγγραφα προσφορών για τη διαμόρφωση της Δεύτερης Φάσης του Παραλιακού Μετώπου Περβολιών, συνολικού κόστους 2.5 εκ. ευρώ, είχαν ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2017. Εντούτοις κατόπιν αιτήματος του Κοινοτικού Συμβουλίου για αλλαγή στο σχεδιασμό, αναμένεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο να υποβάλει τον αναθεωρημένο σχεδιασμό στο Τμήμα Πολεοδομίας.
 1. Το έργο ανέγερσης της εξέδρας Εκδηλώσεων και υπόγειων Βοηθητικών Χώρων στα Περβόλια, συνολικού κόστους 140 χιλ. ευρώ, αναμένεται να παραδοθεί εντός του τρέχοντος μήνα.
 1. Έχει εκδοθεί η Πολεοδομική Άδεια για την κατασκευή Μουσείου Θάλασσας στο Ζύγι, συνολικού κόστους 300 χιλ. ευρώ, και αναμένεται η υποβολή αίτησης για Άδεια Οικοδομής περί τα μέσα του τρέχοντος μήνα. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει περί τα τέλη Οκτωβρίου του 2018 και να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2020.
 1. Το έργο Κατασκευής Πολυδύναμου Κέντρου στο Κίτι, συνολικού κόστους 480 χιλ. ευρώ, βρίσκεται υπό εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2019.
 1. Το έργο κατασκευής Γεφυριού και παραπλήσιου οδικού δικτύου στον Άγιο Θεόδωρο, συνολικού κόστους 250 χιλ. ευρώ, βρίσκεται υπό εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

 1. Το έργο αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Θεοδώρου, συνολικού κόστους 800 χιλ. ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2019.
 1. Έχουν υποβληθεί προσφορές για τη διαμόρφωση πάρκου στον συνοικισμό Απόρων Οικογενειών στη Ξυλοτύμπου, συνολικού κόστους 565 χιλ. ευρώ, οι κατασκευαστικές εργασίες του οποίου αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές Ιουλίου 2018 και να ολοκληρωθούν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2019.
 1. Η δημιουργία Χώρου Στάθμευσης στην Αγία Άννα, συνολικού κόστους 200 χιλ. ευρώ, βρίσκεται υπό εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη Ιουνίου του τρέχοντος έτους.
 1. Για την αποκατάσταση του παλαιού Νηπιαγωγείου και χρήση του ως Κέντρο Νεότητας στις Αγγλισίδες, συνολικού κόστους 180 χιλ. ευρώ έχει εκδοθεί πολεοδομική άδεια. Αναμένεται η έναρξη του έργου τον Σεπτέμβριο του 2018 και να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2019.
 1. Για την ανέγερση αίθουσας εκδηλώσεων στο Κιβισίλι, έχει επίσης εκδοθεί η Πολεοδομική Άδεια συνολικού κόστους 530 χιλ. ευρώ. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2018 και να ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2020.
 1. Λόγω της αναγκαιότητας ετοιμασίας υδρολογικής μελέτης, παρουσιάστηκαν ουσιώδη κωλύματα για το έργο αποκατάστασης του παλαιού γεφυριού και ανάπλασης κοίτης του ποταμού στο Αλεθρικό, συνολικού κόστους 480 χιλ. ευρώ. Οι νέες αδειοδοτήσεις αναμένεται να εξασφαλιστούν μέχρι το τέλος 2018. Στη συνέχεια, θα ετοιμαστούν έγγραφα για προκήρυξη διαγωνισμού για υλοποίηση του έργου, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 18 μηνών.
 1. Γίνεται επικαιροποίηση των εγγράφων για προκήρυξη του διαγωνισμού για την Τρίτη Φάση ανάπλασης της πλατείας στο Μαζωτό, συνολικού κόστους 450 χιλ. ευρώ. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2018 και να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2020.
 1. Γίνεται επίσης επικαιροποίηση των εγγράφων για προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο ανάπλασης της Πρώτης Φάσης του πυρήνα Μοσφιλωτής, συνολικού κόστους 480 χιλ. ευρώ. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2018 και να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2020.
 1. Το έργο αποκατάστασης του παλαιού Νηπιαγωγείου σε Πολιτιστικό Κέντρο στη Ξυλοφάγου, συνολικού κόστους 240 χιλ. ευρώ, βρίσκεται υπό εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2019.
 1. Το έργο κατασκευής Πολυκέντρου Νεότητας και Χώρου Αναψυχής στη Βάβλα, συνολικού κόστους 490 χιλ. ευρώ, βρίσκεται υπό εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2019.
 1. Το έργο κατασκευής της Δεύτερης Φάσης του Χώρου Στάθμευσης και εξωραϊσμού του χώρου γύρω από τα Κοινοτικά Κτίρια στη Σκαρίνου, συνολικού κόστους 600 χιλ. ευρώ, θα ξεκινήσει το Μάιο του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2019.
 1. Το έργο της Πρώτης Φάσης ανάπλασης της κοίτης του ποταμού στην Τόχνη, συνολικού κόστους 1.8 εκ. ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2018 και να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2020. Η κρατική δαπάνη θα ανέλθει στις 700 χιλ. ευρώ και το υπόλοιπο κονδύλι θα καλυφθεί από την ΑΗΚ.Για τα ακόλουθα έργα παρουσιάστηκαν ουσιώδεις συμβατικές διαφορές με τους ιδιώτες Μελετητές του έργου και ως εκ τούτου έχει αναλάβει ο Έπαρχος Λάρνακας να προωθήσει άμεσα την υλοποίηση τους.
 1. Ανέγερση Κοινοτικού Ιατρείου στη Χοιροκοιτία, συνολικού κόστους 200 χιλ. ευρώ.
 1. Δεύτερη Φάση διαμόρφωσης δρόμων και πλατείας στον Κόρνο, συνολικού κόστους 475 χιλ. ευρώ.
 1. Κατασκευή μονοπατιού της φύσης στη Καλαβασό, συνολικού κόστους 220 χιλ. ευρώ.Πορεία υλοποίησης έργων που είχαν εξαγγελθεί το 2017:
 1. Έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες, με στόχο την προκήρυξη της κατασκευής του φράγματος χειμερινής αποθήκευσης στην Τερσεφάνου, έργο από το οποίο θα ικανοποιηθούν οι αρδευτικές ανάγκες των αγροτικών περιοχών της Δυτικής Λάρνακας κυρίως, συνολικού κόστους 25.4 εκ. ευρώ, το δεύτερο εξάμηνο του 2018.
 1. Σχετικά με τη διαμόρφωση του παραλιακού δρόμου Ζυγίου – Μαρωνίου - Ψεματισμένου - Αγίου Θεόδωρου, συνολικού κόστους 7 εκ. ευρώ, εξ’ όσων έχω ενημερωθεί, έχουν αναλάβει οι τοπικές αρχές να προσεγγίσουν τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων τεμαχίων για να δώσουν τη συγκατάθεση τους ούτως ώστε να προχωρήσει η Πολιτεία με την απαραίτητη διαδικασία απαλλοτριώσεων.
 1. Το έργο της Δημιουργίας Γραμμικού Πάρκου στο Ζύγι, συνολικού κόστους 385 χιλ. ευρώ, είναι υπό εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάιο του 2019.
 1. Το έργο ανέγερσης Νηπιαγωγείου στον Ψευδά, συνολικού κόστους 330 χιλ. ευρώ, είναι υπό μελέτη και αναμένεται έναρξη της κατασκευής εντός του 2019.
 1. Το έργο αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Κιτίου, συνολικού κόστους 250 χιλ. ευρώ, είναι υπό εξέλιξη και αναμένεται να περατωθεί τον Ιανουάριο του 2019.
 1. Το έργο διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου Παλαιών Δημοτικών Σχολείων Κάτω Δρυ και μετατροπή τους σε Πάρκο Εναλλακτικών Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων και Αθλοπαιδιών, συνολικού κόστους 730 χιλ. ευρώ, είναι υπό εξέλιξη και αναμένεται να περατωθεί τον Σεπτέμβριο του 2019.
 1. Θα διατεθεί ένα κονδύλι της τάξης των 100 χιλ. ευρώ για βελτιωτικά έργα του οδικού δικτύου ορεινής Λάρνακας, μέχρι ότου υπάρξει οικονομική δυνατότητα βελτίωσης του οδικού δικτύου.Σημειώνεται επίσης, πως με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Αύγουστο του 2017, διατέθηκε ένα επιπλέον κονδύλι ύψους 756 χιλ. ευρώ για μικρά βελτιωτικά έργα στις Κοινότητες Λάρνακας.Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ενδιαφέρεται η Κύπρος για τον Επίτροπο Μεσογείου; Τι δήλωσε στο Politico ο Πρ. Χριστοδουλίδης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενδιαφέρεται η Κύπρος για τον Επίτροπο Μεσογείου; Τι δήλωσε στο Politico ο Πρ. Χριστοδουλίδης

Ενδιαφέρεται η Κύπρος για τον Επίτροπο Μεσογείου; Τι δήλωσε στο Politico ο Πρ. Χριστοδουλίδης

Ξεκίνησε το ευρωπαϊκό παζάρι για τους νέους Επιτρόπους - Οι όροι της Φον ντερ Λάιεν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκίνησε το ευρωπαϊκό παζάρι για τους νέους Επιτρόπους - Οι όροι της Φον ντερ Λάιεν

Ξεκίνησε το ευρωπαϊκό παζάρι για τους νέους Επιτρόπους - Οι όροι της Φον ντερ Λάιεν

Κρις Τριανταφυλλίδης για ενδεχόμενη αλλαγή στο καταστατικό ΔΗΣΥ: Για να μην χάσουν «τις δόξες και τα μεγαλεία» τρία πρόσωπα...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κρις Τριανταφυλλίδης για ενδεχόμενη αλλαγή στο καταστατικό ΔΗΣΥ: Για να μην χάσουν «τις δόξες και τα μεγαλεία» τρία πρόσωπα...

Κρις Τριανταφυλλίδης για ενδεχόμενη αλλαγή στο καταστατικό ΔΗΣΥ: Για να μην χάσουν «τις δόξες και τα μεγαλεία» τρία πρόσωπα...

Στην εντατική διασωληνωμένος 35χρονος με θερμοπληξία - Στο νοσοκομείο και 25χρονη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην εντατική διασωληνωμένος 35χρονος με θερμοπληξία - Στο νοσοκομείο και 25χρονη

Στην εντατική διασωληνωμένος 35χρονος με θερμοπληξία - Στο νοσοκομείο και 25χρονη

ΗΠΑ: Γρίφος η στάση Ομπάμα – Παραμένει η «εξαίρεση» στη συσπείρωση των Δημοκρατικών προς την Κάμαλα Χάρις
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γρίφος η στάση Ομπάμα – Παραμένει η «εξαίρεση» στη συσπείρωση των Δημοκρατικών προς την Κάμαλα Χάρις

ΗΠΑ: Γρίφος η στάση Ομπάμα – Παραμένει η «εξαίρεση» στη συσπείρωση των Δημοκρατικών προς την Κάμαλα Χάρις