ΥΠΕΞ: Αυστηρή η έκθεση της Κομισιόν για Τουρκία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 18.4.2018
ΥΠΕΞ: Αυστηρή η έκθεση της Κομισιόν για Τουρκία
«Στην Έκθεση, τονίζεται ότι οι ενέργειες της Τουρκίας ήταν σε πλήρη αντίθεση με τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Η Κυβέρνηση, δια του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλώνει ότι η έκθεση της Κομισιόν για την Τουρκία είναι η πιο επικριτική από το 2005 και εκφράζει συμφωνία με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η εφαρμογή των κυπρογενών υποχρεώσεων της Τουρκίας θα δώσει σημαντική ώθηση στις σχέσεις της με την ΕΕ.


Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει επίσης με ικανοποίηση, την «αυστηρή αναφορά σε σχέση με την επιθετική ρητορική της Τουρκίας έναντι ΚΜ της ΕΕ, περιλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ καλείται η Τουρκία να αποφεύγει οποιουδήποτε τύπου προκλητικές και επιθετικές ενέργειες κατά ΚΜ ή άλλου είδους πηγές εντάσεων και τριβών που υποσκάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση διαφορών».

«Στην Έκθεση, τονίζεται ότι οι ενέργειες της Τουρκίας ήταν σε πλήρη αντίθεση με τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των Κρατών Μελών εντός της ΑΟΖ τους καθώς και της κυριαρχίας τους επί των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου τους», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι «καταγράφεται το πρόσφατο περιστατικό με την παρεμπόδιση του γεωτρύπανου της ΕΝΙ να προσεγγίσει το προκαθορισμένο σημείο εξόρυξης εντός της κυπριακής ΑΟΖ, ενώ αναπαράγεται το λεκτικό των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2018 σχετικά με την έντονη καταδίκη της Τουρκίας για τις παράνομες ενέργειες της στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα την υποχρέωση σεβασμού της διεθνούς νομιμότητας, σχέσεων καλής γειτονίας και εξομάλυνσης διμερών της σχέσεων με όλα τα ΚΜ».

Σε σχέση με την Τουρκία, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, «η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η πιο επικριτική που έχει εκδοθεί από έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το 2005».

Αναφέρεται ότι «καταγράφεται συνολική διολίσθηση της χώρας από τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους τομείς του κράτους δικαίου, θεμελιωδών ελευθεριών, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και ελευθερίας της έκφρασης».

«Παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις της τουρκικής ηγεσίας στην ενταξιακή διαδικασία, η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της έναντι της ΕΕ που απορρέουν από την ιδιότητα της ως υποψήφια χώρα, την έχουν απομακρύνει από την ΕΕ, κάτι που καθιστά το άνοιγμα νέων διαπραγματευτικών κεφαλαίων αδύνατο», σημειώνεται.

Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέροντας ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει για άλλη μια φορά, την πλήρη έλλειψη προόδου ως προς το σύνολο των κυπρογενών υποχρεώσεων της Τουρκίας».

Η Έκθεση, προστίθεται, «επαναλαμβάνει ότι δεν υπήρξε πρόοδος από πλευράς Τουρκίας σε σχέση με την εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Καταγράφεται ότι η Τουρκία συνεχίζει την πολιτική διάκρισης έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές καταγράφονται στο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο, σε διαδοχικά Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ καθώς και στην Δήλωση της ΕΕ της 21ης Σεπτεμβρίου 2005».

«Συμμεριζόμαστε την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η εφαρμογή των κυπρογενών υποχρεώσεων της Τουρκίας θα δώσει σημαντική ώθηση στις σχέσεις της με την ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνουμε ότι η καταγραφή στην Έκθεση, των συστάσεων της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης και για την άρση των θεωρήσεων εισόδου για Τούρκους πολίτες στην ΕΕ, δεν προδικάζει τις συζητήσεις στο Συμβούλιο όπου θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις ούτε και προκαταλαμβάνει τις θέσεις των κρατών μελών», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σε σχέση με το Κυπριακό, προστίθεται, «η Έκθεση υπογραμμίζει ξανά την υποχρέωση της Τουρκίας να συμβάλει ενεργά στις προσπάθειες επίλυσης και τονίζει ότι ο ρόλος της είναι κρίσιμος.

Επισημαίνεται επίσης «η αναφορά σε ανάγκη διαφύλαξης της επιτευχθείσας προόδου και της προετοιμασίας για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση, περιλαμβανομένων των εξωτερικών πτυχών του Κυπριακού κάτι που αναδεικνύει το ρόλο και ευθύνη της Τουρκίας στα κρίσιμα ζητήματα της Ασφάλειας και Εγγυήσεων, οι θέσεις της οποίας, όπως εκφράσθηκαν στο Κράν Μοντανα οδήγησαν την Διάσκεψη σε αδιέξοδο. Σημειώνεται ότι η αναφορά στις εξωτερικές πτυχές περιλαμβάνεται για πρώτη φορά σε Έκθεση της Επιτροπής».

«Σημαντική επίσης θεωρείται η αναφορά στον επιδιωκόμενο στόχο που δεν είναι άλλος από τη λύση εντός του πλαισίου των ΗΕ και στην βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του ΣΑ», αναφέρεται.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, «ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η αναφορά σε σχέση με τη διερεύνηση της τύχης των αγνοουμένων και το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ), στην οποία τονίζεται η ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας πλήρους πρόσβασης της ΔΕΑ σε αρχεία και στρατιωτικές περιοχές που ελέγχονται από την Τουρκία».

Διευκρινίζεται παράλληλα ότι το ετήσιο Πακέτο Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε χθες, αποτυπώνει την κατάσταση σε σχέση με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά τον τελευταίο χρόνο στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διεύρυνσης της ΕΕ».

Η κυπριακή Κυβέρνηση «χαιρετίζει ιδιαίτερα την πρόοδο που έχουν επιτελέσει η Σερβία και το Μαυροβούνιο στο πλαίσιο των ενταξιακών τους διαπραγματεύσεων, και προσβλέπει στη συνέχιση της διαδικασίας με το άνοιγμα και κλείσιμο νέων Κεφαλαίων σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την πολιτική της Διεύρυνσης».

«Η κυπριακή Κυβέρνηση θα μελετήσει διεξοδικά το περιεχόμενο της Έκθεσης, και θα τοποθετηθεί αναλυτικά στα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ ενόψει και της αξιολόγησης της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας, τον προσεχή Ιούνιο, από το Συμβούλιο της ΕΕ όπου και θα εκδοθούν σχετικά Συμπεράσματα», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ο S&P
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο S&P's αναβαθμίζει την αξιολόγηση της Κύπρου σε «BBB+», με θετική προοπτική

Ο S&P's αναβαθμίζει την αξιολόγηση της Κύπρου σε «BBB+», με θετική προοπτική

Αντεξέταση με έκρηξη Γενικού Εισαγγελέα - Απέρριψε ισχυρισμούς για συγκάλυψη και υπονοούμενα για διαφθορά
ΚΥΠΡΟΣ

Αντεξέταση με έκρηξη Γενικού Εισαγγελέα - Απέρριψε ισχυρισμούς για συγκάλυψη και υπονοούμενα για διαφθορά

Αντεξέταση με έκρηξη Γενικού Εισαγγελέα - Απέρριψε ισχυρισμούς για συγκάλυψη και υπονοούμενα για διαφθορά

Η Χριστίνα Γιαννάκη είναι όντως 64 χρονών και ομιλεί πολύ καλά την αγγλική γλώσσα
ΚΥΠΡΟΣ

Η Χριστίνα Γιαννάκη είναι όντως 64 χρονών και ομιλεί πολύ καλά την αγγλική γλώσσα

Η Χριστίνα Γιαννάκη είναι όντως 64 χρονών και ομιλεί πολύ καλά την αγγλική γλώσσα

Ηπατολογική κλινική: «Φάγαμε πόρτα» από τους Βρετανούς – Ψάχνουν νοσοκομείο για εκπαίδευση γιατρών
ΚΥΠΡΟΣ

Ηπατολογική κλινική: «Φάγαμε πόρτα» από τους Βρετανούς – Ψάχνουν νοσοκομείο για εκπαίδευση γιατρών

Ηπατολογική κλινική: «Φάγαμε πόρτα» από τους Βρετανούς – Ψάχνουν νοσοκομείο για εκπαίδευση γιατρών

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στο νοσοκομείο συνέρχεται το Επαρχιακό Δικαστήριο για τον 48χρονο ύποπτο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στο νοσοκομείο συνέρχεται το Επαρχιακό Δικαστήριο για τον 48χρονο ύποπτο

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στο νοσοκομείο συνέρχεται το Επαρχιακό Δικαστήριο για τον 48χρονο ύποπτο