ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Μείωση δύναμης, αύξηση προϋπολογισμού εισηγείται ο ΓΓ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 13.3.2018
ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Μείωση δύναμης, αύξηση προϋπολογισμού εισηγείται ο ΓΓ
Η έκθεση του ΓΓ λαμβάνει υπόψη την στρατιωτική αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε, αλλά και το πρόσφατο ψήφισμα 2398 του Σ.Α. που την επικύρωσε

Οι δραστηριότητες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στη δημιουργία συνθηκών που θα συμβάλλουν στην επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού και στην επιστροφή σε κανονικές συνθήκες, αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τη χρηματοδότηση της δύναμης.


Η έκθεση κυκλοφόρησε τη Δευτέρα ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού για την χρονική περίοδο από 1ης Ιουλίου 2018 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Το ποσό που προτείνεται ανέρχεται στα $55.152.000, αυξημένο κατά 1,152.000, ή 2,1% από την προηγούμενη περίοδο.


Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός καλύπτει την ανάπτυξη 860 μελών στρατιωτικού προσωπικού, 69 αστυνομικών των Ηνωμένων Εθνών, 39 μελών διεθνούς προσωπικού και 119 επιτόπιων. Ωστόσο, σημειώνει ότι για το διάστημα 2018-19 προτείνεται μείωση του στρατιωτικού προσωπικού στους 834.


Στην έκθεση υπάρχει αναλυτική περιγραφή των στόχων που καλείται να επιτελέσει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, που κατανέμονται στα διάφορα τμήματά της (πολιτικό και αστικών υποθέσεων, στρατιωτικό, αστυνομία και υποστήριξη).


Η έκθεση του ΓΓ λαμβάνει υπόψη την στρατιωτική αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε, αλλά και το πρόσφατο ψήφισμα 2398 του Σ.Α. που την επικύρωσε.


«Στις 30 Ιανουαρίου 2018, το Συμβούλιο Ασφαλείας, στο ψήφισμά του 2398 (2018), εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκθεση σχετικά με τη στρατηγική αξιολόγηση της Δύναμης και ενέκρινε την εφαρμογή των συστάσεών της εντός των υπαρχόντων πόρων. Κατά συνέπεια, τα επίπεδα στρατιωτικής δύναμης και ορισμένες πτυχές του πολιτικού προσωπικού προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις συστάσεις της στρατηγικής αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης μιας ενισχυμένης και μεγαλύτερης έμφασης στη διασύνδεση (liaison) και την ανάλυση. Περαιτέρω εσωτερική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εφαρμοζόμενων συστάσεων θα αναληφθεί με σκοπό την πραγματοποίηση πρόσθετων προσαρμογών στο μέλλον», γράφει.


Η έκθεση αναφέρει ότι οι δραστηριότητες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στη δημιουργία συνθηκών που θα συμβάλλουν στην επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού και στην επιστροφή σε κανονικές συνθήκες. Ενώ – όπως και στις δύο πρόσφατες εκθέσεις του το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο – ο ΓΓ δείχνει ανήσυχος για την αυξημένη δραστηριότητα πολιτών στην ουδέτερη ζώνη.


«Η αποναρκοθέτηση της ουδέτερης ζώνης, το άνοιγμα επτά σημείων διέλευσης τα τελευταία χρόνια και το αναμενόμενο άνοιγμα δύο επιπλέον σημείων διέλευσης μέχρι τα μέσα του 2018, οδηγούν συνολικά σε αύξηση των πολιτικών δραστηριοτήτων στη νεκρή ζώνη, ιδίως από πολίτες που επιδιώκουν να καλλιεργήσουν, να κυνηγήσουν, να εργαστούν ή ακόμα και να κατασκευάσουν, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι έγκριση από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ» αναφέρεται.


«Αυτή η συνεχιζόμενη αύξηση της πολιτικής δραστηριότητας παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο έντασης, όχι μόνο μεταξύ πολιτών, αλλά και μεταξύ πολιτών και των αντιτιθέμενων δυνάμεων, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να αυξήσει την ένταση μεταξύ των ίδιων των αντιτιθέμενων δυνάμεων. Οι μη στρατιωτικές δραστηριότητες στην ουδέτερη ζώνη αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται και θα εξακολουθήσει να απαιτείται πρόσθετη εργασία από τη Δύναμη για τη μείωση και τη διαχείριση ενδεχόμενης αύξησης της έντασης μεταξύ των δύο κοινοτήτων», σημειώνει ο ΓΓ του ΟΗΕ.


Γράφει ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου 2018/19, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα ενισχύσει την υποστήριξή της προς την κοινωνία των πολιτών, λειτουργώντας ως σύνδεσμος και συγκαλούσα των ομάδων που επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συμβολή τους στην ειρηνευτική διαδικασία, μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας με άλλους.


«Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα εξακολουθήσει επίσης να διευκολύνει την εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν από τους ηγέτες και των δύο κοινοτήτων ή, κατά τα άλλα, κατάλληλα. Τέτοια μέτρα θα περιλαμβάνουν το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης και τη συντήρηση μιας ικανότητας τεχνικής αποναρκοθέτησης με την υποστήριξη της υπηρεσίας δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση των ναρκών» προσθέτει.


Πρόβλεψη επίσης γίνεται για τη συνέχιση της διευκόλυνσης από μέρους της Δύναμης των τεχνικών επιτροπών, ενώ σημειώνει ότι κατόπιν σχετικού αιτήματος του Σ.Α. στο ψήφισμα 2398, θα συνεχίσει τον σχεδιασμό της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με τη διευθέτηση, σε συνεργασία με τη Γραμματεία και θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει οποιασδήποτε από τις αλλαγές εισηγήθηκε ως αποτέλεσμα της στρατηγικής αξιολόγησης του 2017.


Σε ευθυγράμμιση με τις γενικότερες κατευθύνσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το περιβάλλον, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα συνεχίσει να επενδύει σε καθαρή ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τοποθετώντας σε τέσσερα από τα στρατόπεδα φώτα ασφαλείας που θα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια και θα αναβαθμίσει σε ένα στρατόπεδο τις ηλιακές εγκαταστάσεις.


Στο ίδιο πλαίσιο, στον στόλο των αυτοκινήτων θα προστεθούν δύο ηλεκτροκινούμενα και δύο υβριδικά, ενώ ο συνολικός στόχος είναι η μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων.


Η έκθεση μιλά για εφαρμογή μιας δημόσιας στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας «στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων, την προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων με έμφαση στην ισότητα των φύλων για την υποστήριξη μιας συνολικής διευθέτησης και την υποστήριξη των προσπαθειών της αποστολής καλών υπηρεσιών».


Στο πλαίσιο αυτό υπολογίζει ότι θα υπάρχουν 360 εκθέσεις παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης, 120 περιλήψεις κατάστασης/ μέσων μαζικής ενημέρωσης, 4.600 μεταφράσεις για την παρακολούθηση μέσων ενημέρωσης, 50 εκθέσεις παρακολούθησης δίγλωσσων εβδομαδιαίων μέσων ενημέρωσης, 1.000 ενημερώσεις και οργάνωση τακτικών συναντήσεων τύπου και δηλώσεις του ειδικού αντιπροσώπου και του ειδικού συμβούλου, όταν κρίνεται κατάλληλο.


Μιλά επίσης και για την εφαρμογή στρατηγικής ανάλυσης κοινωνικών μέσων ενημέρωσης με ανάλυση των ειδήσεων, των απόψεων των βασικών παραγόντων επηρεασμού, της πολιτικής δραστηριότητας και του δημόσιου διαλόγου για το Κυπριακό, με στόχο την έκδοση 52 εκθέσεων ετησίως. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται 300 αναρτήσεις στο Facebook, 500 στο Twitter, 250 στο Flickr, 24 στο YouTube, 200 ενημερώσεις της ιστοσελίδας, 4 πρωταρχικές εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την υποστήριξη με δημόσια πληροφόρηση 12 διακοινοτικών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης / ενημέρωσης των μέσων ενημέρωσης.


Τέλος, στον τομέα της ενημέρωσης προτείνεται η χρηματοδότηση της ενίσχυσης της δυνατότητας συμβολής στα δημοσιεύματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δύο κοινοτήτων και του διεθνούς Τύπου με 300 ενημερώσεις (background), 50 συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης, 50 επισκέψεις μέσων ενημέρωσης και έκδοση 30 δηλώσεων τύπου.


Πηγή: ΚΥΠΕ / Αποστόλης Ζουπανιώτης

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Μάχη με τις φλόγες σε πολλά μέτωπα - Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο Ίκαρος ΙΙ, κινδυνεύουν κατοικίες
ΚΥΠΡΟΣ

Μάχη με τις φλόγες σε πολλά μέτωπα - Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο Ίκαρος ΙΙ, κινδυνεύουν κατοικίες

Μάχη με τις φλόγες σε πολλά μέτωπα - Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο Ίκαρος ΙΙ, κινδυνεύουν κατοικίες

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Υπήρχε ένταλμα σύλληψης του πρώην συζύγου - Πειθαρχική έρευνα για 7 αστυνομικούς
ΚΥΠΡΟΣ

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Υπήρχε ένταλμα σύλληψης του πρώην συζύγου - Πειθαρχική έρευνα για 7 αστυνομικούς

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Υπήρχε ένταλμα σύλληψης του πρώην συζύγου - Πειθαρχική έρευνα για 7 αστυνομικούς

Η μετεκλογική σκόνη στην Κύπρο και το «φαινόμενο» Φειδίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η μετεκλογική σκόνη στην Κύπρο και το «φαινόμενο» Φειδίας

Η μετεκλογική σκόνη στην Κύπρο και το «φαινόμενο» Φειδίας

Σε πυρόπληκτες περιοχές της Πάφου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης οι αποζημιώσεις
ΚΥΠΡΟΣ

Σε πυρόπληκτες περιοχές της Πάφου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης οι αποζημιώσεις

Σε πυρόπληκτες περιοχές της Πάφου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης οι αποζημιώσεις

Πολεοδομικός αχταρμάς στην περιοχή Ιδαλίου - Αντιδράσεις για μονάδα διέλασης αλουμινίου
ΚΥΠΡΟΣ

Πολεοδομικός αχταρμάς στην περιοχή Ιδαλίου - Αντιδράσεις για μονάδα διέλασης αλουμινίου

Πολεοδομικός αχταρμάς στην περιοχή Ιδαλίου - Αντιδράσεις για μονάδα διέλασης αλουμινίου