Τις θέσεις της Βουλής περιμένει ο Ιωνάς για το Πόθεν Έσχες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 20.9.2017
Τις θέσεις της Βουλής περιμένει ο Ιωνάς για το Πόθεν Έσχες
Ο Ιωνάς Νικολάου αναμένει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών να καταλήξει σε εισηγήσεις αναφορικά με τις τροποποιήσεις για το Πόθεν Έσχες.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου αναμένει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών να καταλήξει σε εισηγήσεις αναφορικά με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται στο νομικό πλαίσιο για το πόθεν έσχες, ώστε να καταθέσει τροποποιητικά νομοσχέδια.


Σε δήλωση μετά τη συζήτηση επί της ανάγκης για αναθεώρηση της νομοθεσίας που διέπει το πόθεν έσχες, μετά τη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο κ. Νικολάου είπε πως ο νόμος δεν κουτσουρεύτηκε με υπαιτιότητα της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά επειδή η Βουλή περιέλαβε στη νομοθεσία τη δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων όλων των ελεγχομένων προσώπων κατά τρόπο που δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητα.

Πρόσθεσε πως η Κυβέρνηση επιμένει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των συζύγων των ελεγχομένων προσώπων, κατά τρόπο που να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών και κάποιων άλλων αξιωματούχων από τον κατάλογο των ορισμένων δημόσια εκτεθειμένων προσώπων.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κατά τη συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Νομικών επανέλαβε τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας για διαφάνεια και αποτελεσματικό έλεγχο για πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς, που μπορεί να επέλθει με αποτελεσματικό έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων αυτών που ασκούν εξουσία που δυνατόν να επηρεάζει την οικονομία και την κοινωνία.

Προς τούτο, πρόσθεσε κατατέθηκαν τα νομοσχέδια και ανέφερε ότι με τα νομοσχέδια προβλέφθηκε η δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των αξιωματούχων που ασκούν πραγματική εξουσία.

Ο κ. Νικολάου είπε ακόμα πως από το νομικό πλαίσιο ως έχει διαμορφωθεί προέκυψαν κάποια ζητήματα και επανέλαβε ότι ο σκοπός της νομοθεσίας για το πόθεν έσχες δεν είναι να αξιοποιηθεί η δήλωση περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς φορολογίας.

Στόχος, τόνισε, είναι η σύγκριση των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει ο ελεγχόμενος 3 μήνες αφού αναλάβει καθήκοντα, να τα δηλώσει εκ νέου στα τρία χρόνια και το σημαντικότερο να τα δηλώσει 3 μήνες αφού φύγει από τη θέση ή το αξίωμα που κατέχει.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε επίσης πως μετά τη δημοσιοποίηση των περιουσιακών των 75 κρατικών αξιωματούχων πέραν τη συζήτησης, που εξέλαβε διάσταση κουτσομπολιού, προέκυψαν και άλλα ζητήματα.

Ανέφερε πως ένα από τα αυτά είναι να συμπληρώνεται σωστά το έντυπο, να είναι πλήρες ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης. Είπε πως η νομοθεσία περιέχει συγκεκριμένο έντυπο και ότι ο δηλούντας έχει υποχρέωση να δηλώσει όλα του στοιχεία.

Παρατηρώντας ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου, τόνισε ότι «αν θέλουμε η νομοθεσία να εκπέμπει σοβαρότητα πρέπει να συμπληρώνουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι τα έντυπα σωστά και ολοκληρωμένα».

Επαναλαμβάνοντας ότι απασχολεί η διαδικασία ελέγχου είπε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιμένει ότι πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των ορισμένων δημόσια εκτεθειμένων προσώπων, παρατήρησε ότι με το νομικό πλαίσιο που ισχύει η γραπτή καταγγελία για μη δήλωση περιουσιακών στοιχείων ή αθέμιτο πλουτισμό πρέπει να περιέχει και ένορκη δήλωση.

Ο κ. Νικολάου ανέφερε πως η ένορκη δήλωση δυσκολεύει την καταγγελία ή και την ακυρώνει, προσθέτοντας πως η αρχική πρόθεση που παραμένει ήταν να γίνεται και ανώνυμη καταγγελία.

Συνεχίζοντας παρατήρησε επίσης ότι δεν υπάρχει αδίκημα για τους Υπουργούς και τους Βουλευτές ούτε κύρωση για μη συμπλήρωση των στοιχείων, ενώ είπε στο νόμο για τους ορισμένους αξιωματούχους υπάρχει ποινή. Σε δήλωση μετά τη συνεδρία εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να ρυθμιστεί ποινή και για τους Βουλευτές.

Ενώπιον της Επιτροπής είπε ακόμα ότι στα κενά της υφιστάμενης νομοθεσίας, είναι ότι δεν υπάρχει πρόνοια για άρση της ασυλίας Βουλευτή – Ευρωβουλευτή, προσθέτοντας πως με βάση το Σύνταγμα, η ασυλία αφορά την άσκηση των καθηκόντων του Βουλευτή και όχι άλλες δραστηριότητες.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης συμπλήρωσε πως η θέση της Κυβέρνησης είναι πως πρέπει να υπάρξει ποινικοποίηση για υποβολή ψευδούς δήλωσης περιουσιακών στοιχείων.

Σε δήλωση μετά τη συνεδρία ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι κατά τη συζήτηση για τα διάφορα ζητήματα που προέκυψαν για την εφαρμογή του πόθεν έσχες, συζητήθηκε το νομοσχέδιο που κατέθεσε.

Τόνισε ότι το πόθεν έσχες δεν κουτσουρεύτηκε λόγω της αναφοράς του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά διευκρίνισε η πρόνοια για τη δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων των ελεγχομένων προσώπων κρίθηκε αντισυνταγματική επειδή η Βουλή περιέλαβε τις συζύγους, όλων των ελεγχόμενων προσώπων και λόγω αυτής της ρύθμισης το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ακόμα ότι στο πλαίσιο του προβληματισμού επαναφέραμε την εισήγηση για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των συζύγων των ελεγχόμενων προσώπων που λόγω αξιώματος επηρεάζουν τη λειτουργία του κράτους.

Είπε πως το Υπουργείο κατέθεσε σειρά εισηγήσεων για ενίσχυση της νομοθεσίας και για να διαμορφωθεί αποτελεσματικά ώστε να ελεγχθεί κατά πόσο κάποιος χρησιμοποιείσαι το αξίωμα του, με στόχο να πλουτίσει,

Ενώπιον της Επιτροπής Νομικών ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αριστος Δαμιανού ανέφερε ότι η Επιτροπή θέλει την ερχόμενη εβδομάδα να ψηφίσει τις ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία ο κ. Δαμιανού είπε ότι συζητήθηκαν βελτιώσεις πρόσθεσε πως είναι κοινή θέση ότι απαιτούνται βελτιώσεις όπως κοινή είναι και η θέση ότι οι νόμοι που ψηφίστηκαν αποτελούν ένα βήμα μπροστά.

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι με επιμονή του κοινοβουλίου εντάχθηκε στις πρόνοιες του πόθεν έσχες η κατάθεση στοιχείων των συζύγων, που κουτσουρεύτηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας με αποτέλεσμα σήμερα το πόθεν έσχες να μην περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία συζύγων.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε πως ο νόμος κουτσουρεύτηκε ένεκα της αναφοράς του νόμου που έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είπε πως δήλωσε στον Υπουργό ότι το Κίνημα είναι κάθετο στην εισήγηση του για μείωση του αριθμού των ορισμένων δημόσια εκτεθειμένων προσώπων που θα υποβάλλουν δήλωση περιουσιακών στοιχείων.

Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να συζητήσει κάποιους ελεγχόμενους από τον κατάλογο αν όλες οι δηλώσεις που υποβάλλονται, ελέγχονται, αλλά συνέχισε, οι δηλώσεις δεν ελέγχονται με βάση το νόμο, αλλά ελέγχονται μόνο δηλώσεις κατόπιν ένορκης καταγγελίας.

Διερωτήθηκε περαιτέρω αν στα όσα χρόνια που οι Βουλευτές καταθέτουν το πόθεν έσχες τους, διενεργήθηκε ο όποιος έλεγχος, αν ελέγχθηκαν τα οποία στοιχεία και η αλήθεια τους.

«Ουδείς και ποτέ", ανέφερε, προσθέτοντας ότι "χρειάζεται πολλά άλλα αυτή η νομοθεσία ώστε να είναι λειτουργική και αποτελεσματική και όχι απλά να αφαιρέσουμε κάποιους από τον κατάλογο», ενώ ανέφερε ότι ο Υπουργός κατέθεσε και θετικές θέσεις με τις οποίες συμφωνεί.


Σε ό,τι αφορά για τα νομοθετήματα για την αποτροπή της διαπλοκής και της διαφθοράς στην Αστυνομία, που επίσης συζητήθηκαν στην Επιτροπή Νομικών, ο κ. Δαμιανού είπε πως όλοι συμφωνούν επί του θέματος αρχής ότι πρέπει να υπάρξει θεσμοθέτηση στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι φαίνεται ξεκάθαρα διαφωνία του ΑΚΕΛ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης στην έκταση του βαθμού επέμβασης του κράτους στα ανθρώπινα δικαιώματα των μελών της Αστυνομίας και των οικογενειών τους.

Ο κ. Δαμιανού είπε ακόμα πως στην προσπάθεια να εντοπιστούν τα σάπια μήλα που υπάρχουν, δημιουργείται πολύς χώρος επέμβασης σε συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των συζύγων, των συγγενών των μελών της Αστυνομίας και άλλων πολιτών.

Ανέφερε επίσης πως η θέση αρχής είναι πως πρέπει να δοθούν όπλα για πάταξη της διαφθοράς στο αστυνομικό σώμα, αλλά την ίδια ώρα να μην θυματοποιηθεί ολόκληρη η κοινωνία με κατάργηση συνταγματικών δικαιωμάτων και είπε πως συζητούνται τα σημεία διαφωνίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε εποικοδομητικό κλίμα με στόχο να επιτευχθεί συναίνεση.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών για την πορεία εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με εγκλωβισμένους αγοραστές ενυπόθηκων ακινήτων, ο κ. Δαμιανού εξέφρασε δυσαρέσκεια, επειδή όπως ανέφερε παρά τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν ενώπιον της Βουλής από τον Ιούλιο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτε που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Κυβέρνηση έχει πρόθεση να κάνει οτιδήποτε.

Είπε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών από τον Ιούλιο απέστειλε σχετική επιστολή ωστόσο ούτε νομοσχέδιο κατατέθηκε, για αυτό και εντός των επομένων 15 ημερών η Επιτροπή Νομικών θα προχωρήσει με κοινή πρόταση νόμου ώστε να αντιμετωπιστεί το φλέγον θέμα που ταλανίζει δεκάδες χιλιάδες πολιτών από τη μια και εκθέτει την Κυπριακή Δημοκρατία στο εξωτερικό από την άλλη, λόγω αγοραπωλησιών από ξένους πολίτες.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
€1,2 εκατ. στη διάθεση Προεδρικού και υπουργών για εργοδότηση συμβούλων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

€1,2 εκατ. στη διάθεση Προεδρικού και υπουργών για εργοδότηση συμβούλων

€1,2 εκατ. στη διάθεση Προεδρικού και υπουργών για εργοδότηση συμβούλων

Υπόθεση Αββακούμ: Τα τσούγκρισαν για τα καλά μοναχοί – δικηγόροι
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπόθεση Αββακούμ: Τα τσούγκρισαν για τα καλά μοναχοί – δικηγόροι

Υπόθεση Αββακούμ: Τα τσούγκρισαν για τα καλά μοναχοί – δικηγόροι

Βροχές και καταιγίδες, σήμερα, Σάββατο - Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο
ΚΥΠΡΟΣ

Βροχές και καταιγίδες, σήμερα, Σάββατο - Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο

Βροχές και καταιγίδες, σήμερα, Σάββατο - Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο

Κινητά στα σχολεία/Απαγόρευση: Συμφωνούν γονείς και εκπαιδευτικοί, διαφωνούν οι μαθητές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κινητά στα σχολεία/Απαγόρευση: Συμφωνούν γονείς και εκπαιδευτικοί, διαφωνούν οι μαθητές

Κινητά στα σχολεία/Απαγόρευση: Συμφωνούν γονείς και εκπαιδευτικοί, διαφωνούν οι μαθητές

Ελλάδα: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Ηλεία, σε ύφεση οι πυρκαγιές σε Αρκαδία και Αργολίδα
ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Ηλεία, σε ύφεση οι πυρκαγιές σε Αρκαδία και Αργολίδα

Ελλάδα: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Ηλεία, σε ύφεση οι πυρκαγιές σε Αρκαδία και Αργολίδα