Κατάλληλο το νερό που πίνουμε με μικρές εξαιρέσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 14.7.2017
Κατάλληλο το νερό που πίνουμε με μικρές εξαιρέσεις
Από τη μικροβιολογική εξέταση προέκυψε ότι τα εμφιαλωμένα νερά δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ως επίσης ούτε και το δείγμα από την Υδατοπρομήθεια Λ/σίας

Καλής ποιότητας είναι σε γενικές γραμμές το νερό που πίνουμε, ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα βυτία νερού από κερματοδέκτες, τα οποία, όπως προκύπτει, είναι ευάλωτα σε επιμόλυνση, αν δεν τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα από τους ιδιοκτήτες τους και αν δεν γίνονται συχνά οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Εξ αφορμής της δημοσιοποίησης, πρόσφατα, της έκθεσης για το 2016 των Υγειονομικών Υπηρεσιών, στην οποία καταγράφεται αριθμός ακατάλληλων δειγμάτων νερού ειδικά από κερματοδέκτες (αυτόματοι πωλητές νερού), αλλά και ενόψει καλοκαιριού, ο «Π» προχώρησε περί τα τέλη Ιουνίου 2017 σε δειγματοληψία πέντε εμφιαλωμένων νερών διαφορετικών εταιρειών που αγοράστηκαν από διαφορετικά περίπτερα, νερού απ’ ευθείας από το δίκτυο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας αλλά και νερού από έξι βυτία πώλησης νερού με κερματοδέκτες που επελέγησαν τυχαία από διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας με μόνη παράμετρο να είναι διαφορετικοί οι ιδιοκτήτες. Θα πρέπει να σημειωθεί πως παγκύπρια υπάρχουν 1.500 κερματοδέκτες. Επί του συνόλου ο «Π» συνέλεξε -ακολουθώντας κατά περίπτωση την ενδεδειγμένη διαδικασία δειγματοληψίας, με οδηγίες του διαπιστευμένου χημείου νερού και τροφίμων FOODLAP, στο οποίο και τα παρέδωσε για μικροβιολογική εξέταση (κολοβακτηριοειδή, εντερικά κολοβακτηρίδια, εντερόκοκκο και ψευδομονάδες)- 12 δείγματα.


Τα αποτελέσματα


Από τη μικροβιολογική εξέταση προέκυψε ότι τα εμφιαλωμένα νερά δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ως επίσης ούτε και το δείγμα από την Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας. Πρόβλημα το οποίο χρήζει παρακολούθησης προέκυψε στα νερά από βυτία με κερματοδέκτες, υπό την έννοια ότι ένα από τα έξι δείγματα, που λήφθηκε από την οδό Μακεδονιτίσσης στον Στρόβολο, δεν συνήδε με τον περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο, καθώς εντοπίστηκαν 26 μονάδες κολοβακτηριοειδών (cfu/250 ml) ενώ θα έπρεπε βάσει του νόμου να ήταν μηδέν. Ακριβώς επειδή μόλις ένα δείγμα κρίθηκε σύμφωνα με το διαπιστευμένο εργαστήριο να μην συνάδει με τη σχετική νομοθεσία (χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι είναι ακατάλληλο για πόση, αλλά αποτελεί ένδειξη για περαιτέρω παρακολούθηση) ο «Π» επανέλαβε τη δειγματοληψία 10 μέρες μετά, με τη μικροβιολογική ανάλυση να καταδεικνύει ότι τα κολοβακτηριοειδή αυξήθηκαν σε 32 μονάδες ενώ ανιχνεύθηκε και ισχνή παρουσία ψευδομονάδων. Ψευδομονάδες ανιχνεύθηκαν και σε δύο άλλα δείγματα νερού από κερματοδέκτη (βλ. πίνακας), ωστόσο αυτά συνάδουν με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου. Επικοινωνήσαμε με τον ιδιοκτήτη του βυτίου πόσιμου νερού με κερματοδέκτη στο οποίο εντοπίστηκαν κολοβακτηριοειδή, ο οποίος ωστόσο δεν θέλησε να σχολιάσει το αποτέλεσμα του ελέγχου μας υποστηρίζοντας ότι απαγορεύεται να γίνεται δειγματοληψία χωρίς την παρουσία του ιδιοκτήτη και από μη εξειδικευμένα και με σχετική άδεια άτομα. Μας τόνισε επίσης ότι επιφυλάσσεται για τα νομικά του δικαιώματα αφού πρόσφατη ανάλυση που έγινε από τον οικείο δήμο έδειξε πως το νερό του δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ο «Π» πρότεινε στον ιδιοκτήτη να προβεί σε δική του δειγματοληψία. Στο μεταξύ, ανατρέχοντας στο αρχείο του «Π» εντοπίσαμε πως και πριν από 11 χρόνια, όταν η εφημερίδα είχε διενεργήσει σχετική έρευνα, ο ίδιος ιδιοκτήτης είχε ειδοποιηθεί να παραστεί στη δειγματοληψία βυτίου του (τότε σε άλλη περιοχή), ωστόσο αρνήθηκε να το πράξει υποστηρίζοντας και τότε ότι η ενέργειά μας ήταν παράνομη.


Τις εκθέσεις που λάβαμε από το εργαστήριο και για τα 12 δείγματα αποστείλαμε και στον προϊστάμενο των Υγειονομικών Υπηρεσιών για τα δικά του σχόλια. Ο κ. Αλβέρτος Καρής σημείωσε πως «στην πλειονότητά τους οι αναλύσεις είναι καλές. Δύο αναλύσεις (σ.σ. αναφέρεται στο βυτίο όπου εντοπίστηκαν κολοβακτηριοειδή) φαίνεται να έχουν αποκλίσεις, οι οποίες είναι ενδεικτικές παράμετροι ότι χρειάζεται παρακολούθηση». Όπως εξήγησε ο κ. Καρής, τα αποτελέσματα ναι μεν δεν εμπίπτουν σε εκείνες τις παραμέτρους που όταν εντοπιστούν λαμβάνονται άμεσα μέτρα, «δηλαδή να καλέσουμε τον ιδιοκτήτη να κάνει καθαρισμό - απολύμανση και ακολούθως να γίνει επαναληπτική δειγματοληψία, ωστόσο χρειάζονται παρακολούθηση». Ο κ. Καρής εξήγησε επίσης πως παρά το γεγονός ότι τα δείγματα που πήρε ο «Π» δεν λήφθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, «εμείς τα λαμβάνουμε υπόψη. Τα έχω διαβιβάσει στους υγειονομικούς λειτουργούς για να λάβουν δείγματα από τους ίδιους κερματοδέκτες και εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ακόμα και λήψη μέτρων εναντίον των ιδιοκτητών τους αν χρειαστεί». Συνεχίζοντας ο προϊστάμενος των ΥΥ τόνισε πως «δεν μπορώ να μην λάβω υπόψη τη δειγματοληψία που έχετε κάνει, ωστόσο θα πρέπει να γίνει και από τους δικούς μας υγειονομικούς λειτουργούς, όπως ακριβώς προνοεί η νομοθεσία και μεταφέροντας τα δείγματα στο Κρατικό Χημείο». Ο κ. Καρής κλήθηκε να σχολιάσει και το γεγονός πως σε δύο περιπτώσεις τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των βυτίων ήταν ληγμένα. «Δεν σημαίνει πως όταν λήξει ένα υγειονομικό πιστοποιητικό κερματοδέκτη σταματούν και οι έλεγχοι. Απλώς από την ημέρα που ο ιδιοκτήτης θα υποβάλει αίτηση ανανέωσης του πιστοποιητικού μέχρι να γίνει η διαδικασία, δηλαδή να ελέγξουν την πηγή ή τον κερματοδέκτη, να εξεταστεί σε επαρχιακό επίπεδο και να γίνει έκθεση προς τον διευθυντή των ΥΥ, περνάνε 1-2 μήνες. Όμως, δεν σημαίνει ότι επειδή έληξε το πιστοποιητικό και πέρασαν 1-2 μήνες το νερό είναι ακατάλληλο. Το επικίνδυνο είναι να μην υπάρχει πιστοποιητικό αναρτημένο», τονίζει. Υπογραμμίζεται ότι οι κερματοδέκτες που ήλεγξε ο «Π» είχαν όλοι αναρτημένο πιστοποιητικό.


Καταληκτικά ο προϊστάμενος των ΥΥ τόνισε πως συγκρίνοντας την ποιότητα νερού σήμερα με πριν από μια δεκαετία η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. «Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Έχει αναβαθμιστεί η ποιότητα του νερού μας, λόγω των μέτρων και των κανονισμών που εφαρμόζονται, καθώς επίσης και η αυστηρότητα των ελέγχων. Το να μην βρίσκεις προβλήματα στα εμφιαλωμένα νερά, να βρίσκεις μόνο σε ένα κερματοδέκτη πρόβλημα, σημαίνει πως η πλειονότητα των νερών, για να μην πω η συντριπτική πλειονότητα των νερών μας, είναι άριστης ποιότητας», τόνισε, καλώντας τους καταναλωτές να μην ανησυχούν.


Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Σφετερισμός ε/κ περιουσιών: Συμβόλαια αγοραπωλησιών και προμήθειες «καίνε» την 49χρονη Γερμανίδα μεσίτρια
ΚΥΠΡΟΣ

Σφετερισμός ε/κ περιουσιών: Συμβόλαια αγοραπωλησιών και προμήθειες «καίνε» την 49χρονη Γερμανίδα μεσίτρια

Σφετερισμός ε/κ περιουσιών: Συμβόλαια αγοραπωλησιών και προμήθειες «καίνε» την 49χρονη Γερμανίδα μεσίτρια

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν συνεχίζει αλλά αθόρυβα - Στο ακουστικό οι δύο ηγέτες για ενημέρωση από Γκουτέρες

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν συνεχίζει αλλά αθόρυβα - Στο ακουστικό οι δύο ηγέτες για ενημέρωση από Γκουτέρες

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν συνεχίζει αλλά αθόρυβα - Στο ακουστικό οι δύο ηγέτες για ενημέρωση από Γκουτέρες

Υπόθεση Metamax: Διάταγμα 6ήμερης προσωποκράτησης για 48χρονο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπόθεση Metamax: Διάταγμα 6ήμερης προσωποκράτησης για 48χρονο

Υπόθεση Metamax: Διάταγμα 6ήμερης προσωποκράτησης για 48χρονο

Μητσοτάκης στο CNN: Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στις ΗΠΑ για την άμυνα – Πρέπει και ως Ευρώπη να δαπανούμε...
ΚΟΣΜΟΣ

Μητσοτάκης στο CNN: Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στις ΗΠΑ για την άμυνα – Πρέπει και ως Ευρώπη να δαπανούμε...

Μητσοτάκης στο CNN: Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στις ΗΠΑ για την άμυνα – Πρέπει και ως Ευρώπη να δαπανούμε...

«Σας υπόσχομαι ότι είμαι καλά»: Ο πρόεδρος Μπάιντεν προσπαθεί να καθησυχάσει υποστηρικτές του
ΚΟΣΜΟΣ

«Σας υπόσχομαι ότι είμαι καλά»: Ο πρόεδρος Μπάιντεν προσπαθεί να καθησυχάσει υποστηρικτές του

«Σας υπόσχομαι ότι είμαι καλά»: Ο πρόεδρος Μπάιντεν προσπαθεί να καθησυχάσει υποστηρικτές του