Δύο χρόνια φυλάκιση στον Βέργα για την υπόθεση ΧΥΤΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 5.5.2017
Δύο χρόνια φυλάκιση στον Βέργα για την υπόθεση ΧΥΤΑ
Ο κ. Βέργας παραδέχθηκε ενοχή για τέσσερα αδικήματα που αφορούν δεκασμό, απόσπαση από δημόσιο λειτουργό, κατάχρηση εξουσίας και δωροληψία

Ποινή φυλάκισης 2 ετών, την οποία θα εκτίσει αφού εκτίσει πρώτα την ποινή που του επιβλήθηκε για την υπόθεση ΣΑΠΑ, επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στον πρώην Δήμαρχο Πάφου Σάββα Βέργα ο οποίος κρίθηκε ένοχος μετά από παραδοχή σε 4 συνολικά κατηγορίες για την υπόθεση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Πάφου.


Συγκεκριμένα, το Κακουργιοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών στον Σάββα Βέργα για το αδίκημα του Δεκασμού Δημόσιου Λειτουργού, ένα έτος για το αδίκημα της Απόσπασης από Δημόσιο Λειτουργό, ένα έτος για το αδίκημα της Κατάχρησης Εξουσίας ενώ δεν επέβαλε ποινή για το αδίκημα της Δωροληψίας και Επίδειξης Εύνοιας από Δημόσιο Λειτουργό.

Οι ποινές θα συντρέχουν ωστόσο η έκτιση τους θα αρχίσει μετά που ο Σάββας Βέργας θα εκτίσει την ποινή φυλάκισης για την καταδίκη του στις 18 Φεβρουαρίου 2015 από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου, στην ποινική υπόθεση ΣΑΠΑ.

Συγκεκριμένα στην απόφαση του Κακουργιοδικείου σημειώνεται ότι ο Σάββας Βέργας κρίθηκε ένοχος μετά από δική του παραδοχή στις κατηγορίες 65, 68, 69 και 70 σε σχέση με τα αδικήματα: (α) Δεκασμού Δημόσιου Λειτουργού, κατά παράβαση των άρθρων 100(α) και 29 του Ποινικού Κώδικα (65η κατηγορία), (β) Απόσπαση από Δημόσιο Λειτουργό, κατά παράβαση των άρθρων 101 και 29 του Ποινικού Κώδικα (68η κατηγορία), 2 (γ) Κατάχρηση Εξουσίας, κατά παράβαση των άρθρων 105 και 29 του Ποινικού Κώδικα (69η κατηγορία) και (δ) Δωροληψία και Επίδειξη Εύνοιας από Δημόσιο Λειτουργό κατά παράβαση του άρθρου 102 του Ποινικού Κώδικα (70η κατηγορία).

Σύμφωνα με τα παραδεχτά γεγονότα όπως παρατίθενται στην απόφαση, τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2009 και 2014. Κατά την περίοδο αυτή ο Κατηγορούμενος ήταν Δήμαρχος Πάφου. Ήταν, επίσης, μέλος του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης του Χώρου Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Πάφου (Συμβούλιο ΕΧΔΑΟΑΠ), το οποίο συστάθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 04/04/2007, απόφαση με την οποία ανατέθηκε η διαχείριση λειτουργίας του Χώρου Διάθεσης των Αποβλήτων Πάφου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Προτού εγκαθιδρυθεί το Συμβούλιο ΕΧΔΑΟΑΠ, είχε κατασκευαστεί ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Πάφου (ΧΥΤΑ Πάφου). Το ΧΥΤΑ Πάφου κατασκευάστηκε από την Κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ S.A. (ΤΟΜΗ ΑΤΕ) – BILFINGER BAUGESELLSCHAFT και τέθηκε σε λειτουργία από την ίδια Εταιρεία τον Ιούλιο του 2005, όταν είχαν ολοκληρωθεί τα έργα κατασκευής. Το συμβόλαιο λειτουργίας του ΧΥΤΑ Πάφου προέβλεπε σταθερή τιμή χρέωσης προς τους Δήμους για συγκεκριμένες ποσότητες εισερχόμενων απορριμμάτων ήτοι 36.000 τόνους +/- 5% ετησίως. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διαπιστώθηκε ότι οι ποσότητες των εισερχόμενων απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Πάφου ανέρχονταν στις 70.000 τόνους ανά έτος, δηλαδή ήταν περίπου διπλάσιες από τις συμβατικές ποσότητες. Λόγω των υπερσυμβατικών ποσοτήτων απορριμμάτων η διάρκεια ζωής του χώρου αποθήκευσης θα αρκούσε μόνο για 5 χρόνια αντί για 10 όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί. Οι υπερσυμβατικές ποσότητες απορριμμάτων δημιούργησαν προβλήματα ως προς την οικονομική πτυχή της Σύμβασης διότι αυξήθηκε το κόστος λειτουργίας με αποτέλεσμα η διαχειρίστρια Εταιρεία να απαιτεί αποζημιώσεις.

Εν όψει της κατάστασης αυτής, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ της αναθέτουσας αρχής, που ήταν το Υπουργείο Εσωτερικών και της διαχειρίστριας Εταιρείας για να εξευρεθεί λύση του προβλήματος. Οι διαπραγματεύσεις δεν οδήγησαν στην επίλυση της διαφοράς. Μετά την πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο ΕΧΔΑΟΑΠ άρχισε νέες διαπραγματεύσεις με την Εταιρεία Διαχείρισης του χώρου προς εξεύρεση λύσης για τις υπερσυμβατικές ποσότητες σκυβάλων που διαχειρίστηκε και για την αποζημίωση που επρόκειτο να καταβληθεί στην Κοινοπραξία.

Στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης, ο Σάββας Βέργας, ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, περί το τέλος του 2008 με αρχές του 2009 περίπου, συναντήθηκε στην Αθήνα με εκπροσώπους της Κοινοπραξίας και συζήτησε μαζί τους το θέμα των υπερσυμβατικών ποσοτήτων. Κατά την εν λόγω συνάντηση συμφωνήθηκε όπως ο Σάββας Βέργας έχει προσωπικό οικονομικό όφελος ποσοστού 5% επί των ετήσιων εσόδων του συμβολαίου λειτουργίας του ΧΥΤΑ, προκειμένου να βοηθήσει, ως εκ της θέσεως του, στην αποπληρωμή των καθυστερημένων οφειλών του ΧΥΤΑ Πάφου προς την Κοινοπραξία.

Τα ποσά που δόθηκαν στον κ. Βέργα από την Κοινοπραξία, μέσω διευθυντικών της στελεχών, ανέρχονται συνολικά σε €766.600. Από το εν λόγω ποσό ο Σάββας Βέργας έλαβε προσωπικά για δικό του όφελος €311.240 που αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού ποσού, ενώ το υπόλοιπο του ποσού διαμοιράστηκε σε άλλα πρόσωπα. Τα εν λόγω πρόσωπα σχετίζονταν με το ΧΥΤΑ Πάφου και μαζί με τον Σάββα Βέργα, εκμεταλλευόμενα τη θέση τους, φέρονται να έπαιρναν μίζες από την προαναφερόμενη Κοινοπραξία. Στη βάση κατάθεσης-καταγγελίας ημερ. 1/3/2016, του νυν Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, ο κ. Βέργας συνελήφθη μετά από δικαστικό ένταλμα μαζί με άλλα εμπλεκόμενα στην υπόθεση πρόσωπα και παραδέχθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση. Ειδικότερα, στη θεληματική κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία στις 25/03/2016, παραδέχθηκε ότι χρηματίσθηκε από την Κοινοπραξία. Ανέφερε, περαιτέρω, ότι χρησιμοποίησε ένα μέρος από το ποσό που έλαβε ως μίζες, έναντι των χρεών του και τα υπόλοιπα τα κατέθεσε σε τραπεζικούς λογαριασμούς των Εταιρειών του.

Στην απόφαση του το Κακουργιοδικείο επισημαίνει ότι τα αδικήματα που διέπραξε ο Κατηγορούμενος είναι πολύ σοβαρά, γεγονός που αντανακλάται στις προβλεπόμενες στο Νόμο ποινές ( το αδίκημα του Δεκασμού Δημοσίου Λειτουργού επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι 7 χρόνια και/ή ποινή προστίμου μέχρι €100.000 ενώ τα αδικήματα της Απόσπασης από Δημόσιο Λειτουργό και της Κατάχρησης Εξουσίας , φυλάκιση μέχρι 3 χρόνια και/ή χρηματικό πρόστιμο και για το αδίκημα της Δωροληψίας και Επίδειξης Εύνοιας από Δημόσιο Λειτουργό προβλέπεται φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια και/ή χρηματική ποινή).

Επισημαίνει επίσης ότι τα τελευταία 20 χρόνια, περίπου, ο Νομοθέτης προέβη δύο φορές σε αύξηση της προβλεπόμενης ποινής για το αδίκημα του Δεκασμού Δημοσίου Λειτουργού. Συγκεκριμένα, με τον Ν.38(Ι)/99 η τριετής τότε φυλάκιση αυξήθηκε σε πενταετή, ενώ με το Ν.95(Ι)/12 οι ποινές ανήλθαν στα σημερινά επίπεδα των επτά χρόνων φυλάκιση και/ή €100.000 πρόστιμο. Σύμφωνα με την απόφαση, οι διαδοχικές αυξήσεις των ποινών καταδεικνύουν την αντίστοιχη πρόθεση του Νομοθέτη για αυστηρότερη αντιμετώπιση τέτοιου είδους αδικημάτων, με απώτερο στόχο βέβαια την πάταξη του κοινωνικού καρκινώματος της διαφθοράς.

Στην απόφαση του το Κακουργιοδικείο υιοθετεί και επαναλαμβάνει τις επισημάνσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην απόφαση του επί της έφεσης Μαληκκίδη για την καταδίκη του στην υπόθεση ΣΑΠΑ, τονίζοντας πως το ίδιο αξιοκατάκριτη όπως στην περίπτωση της υπόθεσης ΣΑΠΑ υπήρξε η παράνομη δράση του Σάββα Βέργα και στην παρούσα υπόθεση. «Εντελώς απροκάλυπτα, αξίωσε και έλαβε μίζες από την κατασκευάστρια εταιρεία, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ανώτατου άρχοντα της πόλης που του εμπιστεύθηκαν οι πολίτες του Δήμου Πάφου και αδιαφορώντας για τη ζημιά που θα προκαλούσε στα οικονομικά του Δήμου» σημειώνει, προσθέτοντας πως «όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην υπόθεση Μαληκκίδη «… από υπηρέτης και φύλακας των συμφερόντων του Δημοσίου (εν προκειμένω του Δήμου Πάφου) ενεπλάκη στο φαύλο κύκλο της διαφθοράς και αξιώνοντας και λαμβάνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά καταχράστηκε κατά το χείριστο τρόπο τη θέση του …».

Ωστόσο παρά τις πιο πάνω επισημάνσεις, το Κακουργιοδικείο αναγνώρισε και έλαβε υπόψη σειρά μετριαστικών παραγόντων που επεσήμανε και ο συνήγορος του Σάββα Βέργα, Σάββας Μάτσας στην αγόρευση του για μετριασμό της ποινής.
Συγκεκριμένα στην απόφαση σημειώνεται ότι παρά την διαπιστωθείσα ανάγκη για επιβολή αποτρεπτικής ποινής, το δικαστικό καθήκον για εξατομίκευση της ποινής δεν ατονεί.

Σημειώνεται επίσης πως ιδιαίτερη βαρύτητα προσέδωσε το Κακουργιοδικείο στην παραδοχή του Σάββα Βέργα καθώς και την αποζημίωση που έχει προσφέρει, στοιχείο που, όπως επισημαίνεται, υποδηλώνει την έμπρακτη μεταμέλεια του.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Κακουργιοδικείο επικροτεί και πιστώνει προς όφελος του Σάββα Βέργα την εκφρασθείσα πρόθεση του να συνεργαστεί με τις ανακριτικές αρχές και να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας. Επ’ αυτού μάλιστα εξηγεί πως έχει αναγνωριστεί από τη νομολογία ότι η συνεργασία κατηγορουμένων προσώπων με τις ανακριτικές αρχές θα πρέπει να ανταμείβεται με ανάλογη έκπτωση στην ποινή, ώστε να ενθαρρύνονται οι κατηγορούμενοι να αποκαλύπτουν χρήσιμες πληροφορίες για την εξιχνίαση των υποθέσεων.

Επίσης το Δικαστήριο έλαβε υπόψη τις προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες του Σάββα Βέργα όπως αυτές παρουσιάστηκαν από την υπεράσπιση, καθώς και τις συνέπειες που έχει η φυλάκιση του σε στενά συγγενικά του πρόσωπα αλλά και το πλήγμα που υπέστη ο Σάββας Βέργας ένεκα του πρόσφατου θανάτου του πατέρα του, καθώς επίσης και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει η μητέρα και ο μικρότερος υιός του.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Κακουργιοδικείο έλαβε υπόψη και την ποινή της ισόβιας διαγραφής που του επεβλήθη από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, υποδεικνύοντας πως έχει νομολογηθεί ότι η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων αποτελεί μετριαστικό παράγοντα.

Αναφορικά με την εισήγηση της υπεράσπισης για μετριασμό της ποινής λόγω άνισης μεταχείρισης, επειδή, ως αναφέρθη από το συνήγορο του Σάββα Βέργα, δεν έχουν διωχθεί όλα τα πρόσωπα που είχαν συμμετοχή στην υπόθεση, το Κακουργιοδικείο επεσήμανε ότι αν και δεν είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς το μαρτυρικό υλικό που υπάρχει εναντίον των 3 προσώπων που ανέφερε ο συνήγορος, πίστωσε εντούτοις το Σάββα Βέργα με αυτό τον μετριαστικό παράγοντα. Όπως αναφέρθηκε, το ένα από τα τρία αυτά πρόσωπα, ο Ιωάννης Κοκότσης ο οποίος σύμφωνα με τα γεγονότα μαζί με άλλα διευθυντικά στελέχη της κοινοπραξίας, χρημάτισαν τον Σάββα Βέργα, βρίσκεται μάρτυρας επί του κατηγορητηρίου.

Το Κακουργιοδικείο έλαβε επίσης υπόψη την αρχή της συνολικότητας, ώστε η συνολική ποινή που θα κληθεί να εκτίσει ο Σάββας Βέργας να μην είναι δυσανάλογη με την όλη εγκληματική του δράση.

Σε ό,τι αφορά τη διαπόμπευση και τη χλεύη την οποία έχει υποστεί ο κ. Βέργας από τα ΜΜΕ λόγω της ιδιότητας του και του γεγονότος ότι υπήρξε δημόσιο πρόσωπο, το Δικαστήριο υπέδειξε πως αποτελεί εξωγενή παράγοντα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μετριαστικός παράγοντας.

Επίσης το Κακουργιοδικείο δεν υιοθέτησε τις εισηγήσεις της Υπεράσπισης ότι δικαιολογείται η επιβολή συντρέχουσας ποινής με την ποινή φυλάκισης που εκτίει ο Σάββα Βέργας στην υπόθεση ΣΑΠΑ ή ότι η ποινή που θα του επιβληθεί, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός έτους ή εν πάση περιπτώσει να μην απολήγει σε έκτιση περαιτέρω ποινής φυλάκισης πέραν του ενός έτους, υποδεικνύοντας μεταξύ άλλων πως παρά το γεγονός ότι η εγκληματική δράση του κ. Βέργα εκδηλώθηκε κατά την ίδια περίπου χρονική περίοδο και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχει ουσιώδης διαφορά ως προς τα γεγονότα που περιβάλλουν τις δύο υποθέσεις και την όλη εγκληματική δράση του Κατηγορουμένου στην κάθε μία απ’ αυτές.

Έλαβε ωστόσο υπόψη ότι στο γενικότερο πλαίσιο της αρχής της συνολικότητας, το γεγονός ότι όλα τα αδικήματα διαπράχθηκαν κατά την ίδια περίπου χρονική περίοδο και ότι επιβλήθηκε ήδη στον Σάββα Βέργα ποινή φυλάκισης 6 ετών, την οποία και εκτίει.
Καταληκτικά ο Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου Σταύρος Σταύρου ανακοίνωσε ότι επιβάλλονται στον Σάββα Βέργα οι ακόλουθες ποινές:
- Στην 65η κατηγορία (Δεκασμός Δημόσιου Λειτουργού) ποινή φυλάκισης 2 ετών
- Στην 68η κατηγορία (Απόσπαση από Δημόσιο Λειτουργό) ποινή φυλάκισης 1 έτους
- Στην 69η κατηγορία (Κατάχρηση Εξουσίας) ποινή φυλάκισης 1 έτους.
- Στην 70η κατηγορία (Δωροληψία και Επίδειξη Εύνοιας από Δημόσιο Λειτουργό) δεν θα επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή καθ’ ότι τα γεγονότα που τη συνθέτουν περιλαμβάνονται στα γεγονότα των προηγούμενων κατηγοριών.

Ανακοίνωσε επίσης το Κακουργιοδικείο αποφάσισε οι ποινές μεταξύ τους να συντρέχουν και πως η έκτιση τους θα αρχίζει μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε στον Κατηγορούμενο στην υπόθεση ΣΑΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση ΧΥΤΥ Κόσιης – ΧΥΤΑ Πάφου κατηγορούνται άλλα 15 πρόσωπα, δώδεκα φυσικά και τρία νομικά, οι Δημήτριος Πατσαλίδης (Δημοτικός Υπάλληλος), Μιχάλης Πάντης (Δημόσιος Υπάλληλος), Αντώνιος Κουρουζίδης (Συνταξιούχος), Στέλιος Παπαδόπουλος (Δημόσιος Υπάλληλος), Χρίστος Πέτρου (Δημόσιος Υπάλληλος), Ανδρέας Λουρουτζιάτης (πρώην Δήμαρχος Λάρνακας), Γεώργιος Κουλλαπής (Συνταξιούχος), Νικόλας Κουλλαπής (Ιατρός), Imad Baqle (Μηχανικός Μηχανολόγος), Ευτύχιος Μαληκίδης (πρώην Διευθυντής ΣΑΠΑ), Δημήτριος Γιαννακόπουλος (Συνταξιούχος), Enviroplan Μελετητική Σύμβουλοι Αναπτυξιακών & Τεχνικών Έργων Α.Ε (Ανώνυμος εταιρεία), Θεφάνης Λώλος (Χημικός Μηχανικός), Helector Cyprus Ltd και N.E MIDORIACO LTD τα οποία δεν παραδέχτηκαν ενοχή.

Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 9 Μαΐου στις 9:00 το πρωί.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος
ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος

Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί
ΚΥΠΡΟΣ

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος
ΚΥΠΡΟΣ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής
ΚΥΠΡΟΣ

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής