Θέμα Δημητριάδη για τους όρους συμφωνίας για Λιμάνι εγείρει ο Οδυσσέας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 4.5.2017
Θέμα Δημητριάδη για τους όρους συμφωνίας για Λιμάνι εγείρει ο Οδυσσέας
Θέμα εμπλοκής του Υπουργού Μεταφορών στον καταρτισμό των όρων της συμφωνίας για την εμπορικοποίηση του λιμανιού της Λεμεσού θέτει ο Γενικός Ελεγκτής.

Θέμα εμπλοκής του Υπουργού Μεταφορών, Μάριου Δημητριάδη, στον καταρτισμό των όρων της συμφωνίας για την εμπορικοποίηση του λιμανιού της Λεμεσού θέτει ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με το ΑΚΕΛ να ζητά την παραίτηση του Υπουργού.


Μιλώντας σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, που συζήτησε την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, για την αποκρατικοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού Λεμεσού, ο Γενικός Ελεγκτής είπε πως η Ελεγκτική Υπηρεσία (ΕΥ) αμφιβάλλει κατά πόσον είναι νόμιμο ένας Υπουργός να έχει εμπλοκή σε καθορισμό των λεπτομερών όρων της συμφωνίας η οποία θα ετίθετο ενώπιον των προσφοροδοτών. Είναι«απαράδεκτο», είπε, ο Υπουργός να συμμετέχει στον καταρτισμό οικονομικών και τεχνικών όρων της συμφωνίας.

Ειδικότερα στην έκθεση της ΕΥ διαπιστώνεται ως «εντελώς απαράδεκτο ένας Υπουργός να συμμετέχει σε επιτροπές για θέματα προσφορών κατά τον καταρτισμό οικονομικών και τεχνικών όρων, και μάλιστα στην ίδια Επιτροπή μαζί με δημόσιους υπαλλήλους, αφού είναι καλά γνωστό ότι επιβάλλεται η διάκριση μεταξύ πολιτικής εξουσίας και διοικητικής λειτουργίας του κράτους».

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε ακόμα ότι ενώ θεωρητικά είχε αποφασιστεί ότι την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού θα την ελάμβανε το ειδικό συμβούλιο προσφορών, διαπιστώθηκε ότι η τελική απόφαση για την κατακύρωση της προσφοράς πάρθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται σε κατακυρώσεις προσφορών. Οι διαγωνισμοί, υπέδειξε, δεν κατακυρώνονται με πολιτικά κριτήρια.

Επισήμανε παράλληλα ότι το Υπουργείο δεν υιοθέτησε όλες τις απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας, που είναι ο νομικός σύμβουλος του κράτους.

Με τις θέσεις του Γενικού Ελεγκτή διαφώνησε ο Υπουργός Μεταφορών, σημειώνοντας πως ο ίδιος αναμείχθηκε σε «κάποια πράγματα τα οποία ήταν κρίσιμα» και στο βαθμό που έπρεπε για να πραγματοποιηθεί η συμφωνία, αφού ο ίδιος, όπως είπε, είχε την τελική ευθύνη για τη σύμβαση.

Ανέφερε ακόμα ότι η απόφαση για το ποια εταιρεία υπέβαλε την ψηλότερη προσφορά λήφθηκε από την αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε και ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή των συμβάσεων.

Σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις της Νομικής Υπηρεσίας, είπε πως «ακολουθήσαμε τις συμβουλές των διεθνών νομικών συμβούλων του κράτους που επιλέχθηκαν μέσα από ανοιχτές διαδικασίες και έχουν τεράστια εμπειρία στη συνομολόγηση τέτοιων συμβάσεων».

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είπε ότι το Υπουργείο Μεταφορών είχε υποβάλει στο Υπουργικό τα τελικά κείμενα των συμβάσεων προς έγκριση πριν να δοθεί η ευκαιρία στη Νομική Υπηρεσία να υποβάλει τα δικά της σχόλια και στάληκαν στους προσφοροδότες πριν την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία.

«Υποβλήθηκαν στο Υπουργικό χωρίς τις τελικές παρατηρήσεις και τη συναίνεση της Νομικής Υπηρεσίας ως προς τα σημεία που είχαν εγερθεί», σημείωσε, αναφέροντας ότι υπήρχε «εξαιρετική βιασύνη ολοκλήρωσης του έργου».

Είπε ότι κατά το νομοτεχνικό έλεγχο είχαν εντοπιστεί πρόνοιες «σαφέστατα ετεροβαρείς για το κράτος», προσθέτοντας ότι εάν υπάρχει θέμα εφαρμογής αυτών των διατάξεων, τότε θα υπάρξει θέμα διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.

Όπως ανέφερε, «ως γενικό σχόλιο ο Γενικός Εισαγγελέας θεώρησε σημαντικό να επισημάνει, υπό μορφή γενικής διαπίστωσης, ότι κάποιες πρόνοιες της συμφωνίας παραχώρησης φαίνεται να ευνοούσαν τις αντισυμβαλλόμενες με το κράτος εταιρείες. Αυτές αφορούν την ανάληψη σοβαρότατων υποχρεώσεων και δεσμεύσεων του κράτους, εις όφελος των εταιρειών για ενέργειες τρίτων οι οποίες βρίσκονταν εκτός του ελέγχου του κράτους, όπου ενδεχόμενη παραβίαση τους αναπόφευκτα θα είχε δυσμενέστατες συνέπειες για το κράτος με ορατό τον κίνδυνο διεκδίκησης εκ μέρους των αναδόχων διαχειριστών ανυπολόγιστων στο παρόν στάδιο αποζημιώσεων από το κράτος».

Διαφωνία για τα έσοδα
----------------
Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής ότι τα έσοδα της Δημοκρατίας μετά την αποκρατικοποίηση δεν θα διαφέρουν ουσιωδώς από τα έσοδα που θα είχε από τη μη αποκρατικοποίηση. Συγκρίνοντας, εξήγησε, «τα έσοδα της Αρχής Λιμένων του 2016 και λογικώς αυξανόμενα για τα επόμενα χρόνια, με τα έσοδα που θα έχει η Δημοκρατία μετά την αποκρατικοποίηση για τα ίδια χρόνια, τα μεγέθη αυτά είναι πάνω κάτω τα ίδια».

Από πλευράς του ο Υπουργός Μεταφορών είπε πως τα έσοδα του κράτους από τις υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν αυξάνονται πέραν του 50% σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν οποιαδήποτε εκτίμηση για περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών. Αυτό, είπε, οφείλεται, στην αναδιάρθρωση των εργασιών του λιμανιού, συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης των αχθοφορικών εργασιών. Συγκεκριμένα, πρόσθεσε, η μέση κερδοφορία από τις εργασίες του λιμανιού που παραχωρήθηκαν ήταν γύρω στα 22 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ αναμένεται ότι τα έσοδα του κράτους θα ξεπεράσουν τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, Ζαχαρίας Κουλίας, δήλωσε ότι στην έκθεση της ΕΥ υπάρχουν «δραματικές διαπιστώσεις», με την πιο σημαντική, όπως είπε, «η οποία παραγνώρισε το νόμο και ενδεχομένως να παραβίασε και τον ίδιο το νόμο» είναι ότι η παραχώρηση των λιμανιών αντί να γίνει από τις αρμόδιες επιτροπές προσφορών, στην ουσία αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αναρμόδιο.

Αποδεικνύεται, επίσης, είπε ότι υπήρξε παράβαση της νομοθεσίας, αφού στην ουσία ο διαπραγματευτής ήταν ο ίδιος ο Υπουργός.

Ο κ. Κουλίας είπε ότι θα εισηγηθεί στην Επιτροπή όλα όσα έγιναν παράτυπα ή παράνομα να σταλούν στον Γενικό Εισαγγελέα για να αποφασίσει για τα περαιτέρω.

Από πλευράς της η βουλευτής του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου είπε πως σύμφωνα με τον Ελεγκτή η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν διαφανής και η συμμετοχή των προσφοροδοτών ικανοποιητική. Πρόσθεσε ότι εντοπίστηκαν προβλήματα που πρέπει να εξεταστούν και να ληφθούν υπόψιν.

Στη συνεδρία ξεκαθαρίστηκε, όπως ανέφερε, ότι ο Υπουργός δεν συμμετείχε σε καμία διαπραγμάτευση με οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και σε καμία επιτροπή, η οποία συστάθηκε για σκοπούς αξιολόγησης προσφορών.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ακόμα ότι η ωφέλεια από τη διαχείριση του λιμανιού Λεμεσού θα είναι μακροπρόθεσμη και θα διασφαλιστεί σε βάθος χρόνου.

Την παραίτηση του Υπουργού Μεταφορών ζήτησε το ΑΚΕΛ δια των βουλευτών Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Ανδρέα Φακοντή.

Η κ. Χαραλαμπίδου είπε πως με τα τόσα πρωτάκουστα που ακούστηκαν από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας και Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Υπουργός θα πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του, προσθέτοντας πως οι ευθύνες του είναι βαρύτατες.

Έκανε επίσης λόγο για «ασέβεια σε βάρος των θεσμών από την Κυβέρνηση», σημειώνοντας πως δεν έγιναν σεβαστές οι απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας και διερωτήθηκε εάν «είναι το ίδιο η Νομική Υπηρεσία και οι ιδιώτες σύμβουλοι που πληρώνονται».

Ο Ανδρέας Φακοντής κάλεσε επίσης τον Υπουργό να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες που του αναλογούν και να παραιτηθεί.

Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, είπε, είναι καταπέλτης κατά της Κυβέρνησης Αναστασιάδη «καθώς επιβεβαιώνει δυστυχώς τα σκάνδαλα και την κακοδιαχείριση από πλευράς κυβερνώντων».

Είναι πασιφανές, είπε, ότι η ιδιωτικοποίηση έβλαψε τα συμφέροντα της Κύπρου και της οικονομίας.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών Γιώργος Περδίκης δήλωσε ότι η έκθεση του Ελεγκτή «παρουσιάζει ένα σμήνος από ατασθαλίες» με σημαντικότερες την «εμφανή, παράτυπη και ύποπτη προσωπική εμπλοκή Υπουργού κατά τρόπο που παραβιάζει την υφιστάμενη νομοθεσία», το ότι η απόφαση λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, το ότι δεν υπήρχαν όροι για την καθοδηγητική επιτροπή και δεν ακούστηκαν οι απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα μίλησε και για προβλήματα που αφορούν το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας και έκανε λόγο για τακτική παραπλάνησης που ακολούθησε ο Υπουργός για αρκετούς μήνες να παρουσιάζει αυτές τις συμβάσεις ως μάννα εξ ουρανού. «Μίλησε για 2 δις και βάλε κέρδη ενώ στην πραγματικότητα σήμερα αποδείχτηκε ότι μπορεί να μιλούμε για 500-600 εκατομμύρια το μάξιμουμ», ανέφερε ο κ. Περδίκης.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ρομπέρτα Μέτσολα: Επανεξελέγη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Ξεπέρασε την απόλυτη πλειοψηφία
ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπέρτα Μέτσολα: Επανεξελέγη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Ξεπέρασε την απόλυτη πλειοψηφία

Ρομπέρτα Μέτσολα: Επανεξελέγη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Ξεπέρασε την απόλυτη πλειοψηφία

Ολοκληρώθηκε η αντεξέταση του Γενικού Ελεγκτή ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου - Παρασκευή οι τελικές αγορεύσεις
ΚΥΠΡΟΣ

Ολοκληρώθηκε η αντεξέταση του Γενικού Ελεγκτή ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου - Παρασκευή οι τελικές αγορεύσεις

Ολοκληρώθηκε η αντεξέταση του Γενικού Ελεγκτή ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου - Παρασκευή οι τελικές αγορεύσεις

Δυσαρέσκεια Επιτροπής Εμπορίου: Γιατί μιλά για «παραποίηση της αλήθειας» στο πλαφόν για το νερό

Δυσαρέσκεια Επιτροπής Εμπορίου: Γιατί μιλά για «παραποίηση της αλήθειας» στο πλαφόν για το νερό

Δυσαρέσκεια Επιτροπής Εμπορίου: Γιατί μιλά για «παραποίηση της αλήθειας» στο πλαφόν για το νερό

Ανακοινώθηκαν τα πόθεν έσχες των βουλευτών: Χρέη, οικόπεδα, σπίτια, μετοχές και αυτοκίνητα
ΚΥΠΡΟΣ

Ανακοινώθηκαν τα πόθεν έσχες των βουλευτών: Χρέη, οικόπεδα, σπίτια, μετοχές και αυτοκίνητα

Ανακοινώθηκαν τα πόθεν έσχες των βουλευτών: Χρέη, οικόπεδα, σπίτια, μετοχές και αυτοκίνητα

Ο υπουργός Εσωτερικών απαντά σε Περιφερειάρχες και βουλευτές για την εκχώρηση εξουσιών σε τεχνοκράτες (ηχητικό)
ΚΥΠΡΟΣ

Ο υπουργός Εσωτερικών απαντά σε Περιφερειάρχες και βουλευτές για την εκχώρηση εξουσιών σε τεχνοκράτες (ηχητικό)

Ο υπουργός Εσωτερικών απαντά σε Περιφερειάρχες και βουλευτές για την εκχώρηση εξουσιών σε τεχνοκράτες (ηχητικό)