Επικίνδυνα προϊόντα εντοπίστηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 10.4.2017
Επικίνδυνα προϊόντα εντοπίστηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά
Σειρά προϊόντων τα οποία περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες κυκλοφορούν στην κοινοτική αγορά έχοντας καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής

Σειρά προϊόντων τα οποία περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες κυκλοφορούν στην κοινοτική αγορά έχοντας καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτκά τα προϊόντα αυτά και γιατί κρίνονται επικίνδυνα περιγράφεται πιο κάτω. • 1. Κόλλα επωνυμίας «Mighty Mendit». Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας και είναι επικίνδυνο, καθώς δεν έχει την προβλεπόμενη επισήμανση στην συσκευασία με τα εικονογράμματα κινδύνου, καθώς και τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης.
 • 2. Παιδικά παπούτσια επωνυμίας «C2BB» και με κωδικό CSF-160. Το προϊόν είναι πακιστανικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και περιέχει χρωστικές ουσίες, οι οποίες απελευθερώνουν την καρκινογόνο ουσία 4-αμινοαζωβενζόλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.

 • 3. Παιδικό παιχνίδι (glow stick) με την επωνυμία «VIDECO BALLON EXPRESS» και με κωδικό 2016. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και περιέχει στο κεφάλι της τίγρης την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. • 4. Βούρτσα περιποίησης αλόγου επωνυμίας «Hansbo» και με κωδικό Nr. 813618. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες οι οποίοι ταξινομούνται είτε ως καρκινογόνοι είτε ως μεταλλαξιογόνοι και τοξικοί για την αναπαραγωγή, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.
 • 5. Δερμάτινα γάντια με την επωνυμία «Esprit» και με κωδικό 095EA1R006. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

 • 6. Δερμάτινα γάντια με την επωνυμία «Antonio World Fashion» και με κωδικό No 610003699. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

 • 7. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «HEMA» και με κωδικό CP 80860416A. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ολλανδίας και περιέχει κάδμιο (ουσία η οποία ταξινομείται ως καρκινογόνος) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.


 • 8. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «MKM DESIGN» και με κωδικό W3329. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ολλανδίας και περιέχει κάδμιο (ουσία η οποία ταξινομείται ως καρκινογόνος) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.

 • 9. Περιδέραιο με την επωνυμία «MKM DESIGN» και με κωδικό W3333. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ολλανδίας και περιέχει Μόλυβδο (ουσία η οποία είναι τοξική και επικίνδυνη για το περιβάλλον) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.
 • 10. Παιδική κούκλα ονομασίας «Seabed of Fairy Tale world», με κωδικό ΝΟ. 6242. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
 • 11. Παιδικό παιχνίδι (όπλο) επωνυμίας «SISI» και με κωδικό 6899. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
 • 12. Παιδικό παιχνίδι (ξύλινο αυτοκινητάκι) επωνυμίας «CEBA» και με κωδικό di1765. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ολλανδίας και η βαφή του περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

13. Παιδική κούκλα επωνυμίας «MARCO`S TOYS», με κωδικούς 0670 και 1384. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
 • 14. Παιδικό παιχνίδι (δεινόσαυρος) επωνυμίας «Mega Creative», με κωδικό 306720. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
 • 15. Παιδική κούκλα ονομασίας «Cute Beaut», με κωδικό Lb 333. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

 • 16. Παιδική κούκλα επωνυμίας «Guang da», με κωδικό NO.700. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στα τηλέφωνα 22405637, 22405611 και 22405609.Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX:http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Υπό καταρρακτώδη βροχή και μουσική από αντικυβερνητικούς το διάγγελμα Σούνακ - Πρόωρες εκλογές στις 4 Ιουλίου
ΚΟΣΜΟΣ

Υπό καταρρακτώδη βροχή και μουσική από αντικυβερνητικούς το διάγγελμα Σούνακ - Πρόωρες εκλογές στις 4 Ιουλίου

Υπό καταρρακτώδη βροχή και μουσική από αντικυβερνητικούς το διάγγελμα Σούνακ - Πρόωρες εκλογές στις 4 Ιουλίου

Aνάλυση SkyNews: Γιατί ο Σούνακ κήρυξε πρόωρες εκλογές στη Βρετανία
ΚΟΣΜΟΣ

Aνάλυση SkyNews: Γιατί ο Σούνακ κήρυξε πρόωρες εκλογές στη Βρετανία

Aνάλυση SkyNews: Γιατί ο Σούνακ κήρυξε πρόωρες εκλογές στη Βρετανία

Μπηχτή Αννίτας σε Χριστοδουλίδη: Να ρωτηθεί ο ίδιος για το τι πρεσβεύει και που ανήκει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπηχτή Αννίτας σε Χριστοδουλίδη: Να ρωτηθεί ο ίδιος για το τι πρεσβεύει και που ανήκει

Μπηχτή Αννίτας σε Χριστοδουλίδη: Να ρωτηθεί ο ίδιος για το τι πρεσβεύει και που ανήκει

Δείτε ποιοι διορίστηκαν στο Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας
ΚΥΠΡΟΣ

Δείτε ποιοι διορίστηκαν στο Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας

Δείτε ποιοι διορίστηκαν στο Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας

Ανάκληση έξι χρυσών διαβατηρίων αποφάσισε σήμερα το υπουργικό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάκληση έξι χρυσών διαβατηρίων αποφάσισε σήμερα το υπουργικό

Ανάκληση έξι χρυσών διαβατηρίων αποφάσισε σήμερα το υπουργικό