Αποδεσμεύτηκε το κονδύλι για την μελέτη αυτονόμησης των νοσηλευτηρίων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 3.4.2017
Αποδεσμεύτηκε το κονδύλι για την μελέτη αυτονόμησης των νοσηλευτηρίων
Η Επιτροπή Οικονομικών ομόφωνα αποδέσμευσε σειρά κονδυλίων, μεταξύ αυτών και για τη μελέτη αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ομόφωνα τη Δευτέρα αποδέσμευσε σειρά κονδυλίων, μεταξύ αυτών και για τη μελέτη αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Δεν αποδέσμευσε τα κονδύλια του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που αφορούν την ΕΚΑ, τον Παναγροτικό και την ΕΔΟΝ.


Ένα από τα σημαντικά κονδύλια που αποδεσμεύτηκε μετά από αίτημα του Υπουργείου Εργασίας αφορά 12.850 ευρώ για υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου με σκοπό την αξιολόγηση διαφόρων εγγράφων που πρέπει να υποβάλουν στην Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) οι εταιρείες που θα ασχοληθούν με υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στο σημείωμα με το αίτημα για αποδέσμευση του κονδυλίου, διευκρινίζεται πως όταν ετοιμάστηκε ο Προϋπολογισμός δεν ήταν γνωστό τι έγγραφα θα υποβάλλονταν στο Τμήμα για αξιολόγηση εντός του 2017, ούτε και το κόστος για την αξιολόγηση τους.

Προστίθεται επίσης ότι με πρόσφατες εξελίξεις εταιρεία υπεράκτιων εργασιών ενημέρωσε το ΤΕΕ ότι σκοπεύει να υποβάλει μέχρι τέλος Μαρτίου την κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης, αμέσως μετά την έκθεση περί μεγάλων κινδύνων για μη παραγωγική εγκατάσταση και στη συνέχεια τις εβδομαδιαίες εκθέσεις για τη γεώτρηση που θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Ιουλίου 2017.

Διευκρινίζεται ότι το ΤΕΕ για την αξιολόγηση των προαναφερθέντων εγγράφων θα χρειαστεί να αποταθεί σε υπηρεσία εξωτερικών συμβούλων. Αναφέρεται επίσης ότι οι υπηρεσίες αυτές θα κοστίσουν 15.000 ευρώ συν 2.850 ΦΠΑ για αυτό και ζητά άμεση επιπρόσθετη πίστωση ποσού 12.850 ευρώ

Το ΤΕΕ εξηγεί ότι κατά την υποβολή των δύο εγγράφων, τα τέλη αξιολόγησης που θα καταβάλουν οι εταιρείες θα έχουν ως αποτέλεσμα το κράτος να ανακτήσει το ποσό των 7.000 ευρώ (6.000 τέλος έκθεσης μεγάλων κινδύνων που αφορά μη παραγωγική εγκατάσταση και 1000 ευρώ τέλος κοινοποίησης εργασιών γεώτρησης).

Το ΤΕΕ επισημαίνει επίσης ότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν εργασίες γεώτρησης να δεν αξιολογηθούν τα δύο έγγραφα από την αρμόδια αρχή.

Σε ό,τι αφορά το ΓΕΣΥ αποδεσμεύτηκε κονδύλι 400.000 ευρώ για τη διενέργεια μελέτης σχετικά με την κοστολόγηση της αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων και την επίπτωση στην κυπριακή οικονομία από την εισαγωγή του ΓΕΣΥ.

Αποδεσμεύτηκε επίσης κονδύλι 360.000 ευρώ για την αμοιβή αναλογιστή για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, ασφαλειών ζωής και την εξέταση αιτήσεων για χορήγηση αδειών σε νέες εταιρείες ασφάλειας ζωής και για μεταφορά χαρτοφυλακίων.

Υπό τον τίτλο υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων αποδεσμεύτηκε κονδύλι 90.000 ευρώ εκ των οποίων οι 80.000 αφορούν εκπόνηση μελετών από εμπειρογνώμονα για ανάλυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους σε συνάρτηση με τη δημοσιονομική πολιτική και διάφορες άλλες εξωγενείς μεταβλητές, οι οποίες αναλύονται κάτω από διάφορα σενάρια και οι 10.000 την αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την εφαρμογή λογισμικού στο ΓΔΔΧ στα δεδομένα του κυπριακού χρέους, τη μεταφορά της βάσης δεδομένων και την ετοιμασία έκθεσης και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Επίσης αποδεσμεύτηκε κονδύλι 30.000 ευρώ για αγορά νομικών υπηρεσιών για την ετοιμασία νομοθετικού πλαισίου για τον χρηματοοικονομικό τομέα, προς υιοθέτηση στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών για τις επενδυτικές εταιρείες και τις συμβάσεις πίστωσης με καταναλωτές.

Περαιτέρω αποδεσμεύτηκε κονδύλι 52.000 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες για διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, όπως η έγκριση δανείων δήμων, αξιολόγηση δημοσίων επενδυτικών έργων, προϋπολογισμοί δήμων, 250.000 ευρώ για την ανανέωση των νομικών εγγράφων για ευρωομόλογα στην αμερικάνική αγορά, και για έκδοση ευρωομολόγων, 10.000 ευρώ για μεταφράσεις (Υπουργείου Οικονομικών) και 137.000 ευρώ συνεισφορά στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου και συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών, όπως έρευνες οικονομικής συγκυρίας.

Μετά από αίμα του Υπουργείου Εσωτερικών η Επιτροπή Οικονομικών αποδέσμευσε ποσό 6.000 ευρώ για χορηγία προς την Θρησκευτική Ομάδα των Αρμενίων και το ίδιο ποσό προς τη Θρησκευτική Ομάδα των Μαρωνιτών για την έκδοση ενημερωτικών εντύπων που απευθύνονται στις αντίστοιχες κοινότητες και τη συντήρηση των ιστοσελίδων τους.

Το Υπουργείο Άμυνας ζήτησε την αποδέσμευση κονδυλίου 15.000 ευρώ για την εξασφάλιση υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων για την ετοιμασία εξειδικευμένων μελετών και ερευνών σε ό,τι αφορά τη διοικητική μεταρρύθμιση και τη δημιουργία των νέων διευθύνσεων και την ενδυνάμωση υφιστάμενων, όπως το Τμήμα Αμυντικής Διπλωματίας, της Ακαδημίας Άμυνας και Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων, του Γραφείου Περιβάλλοντος, και του Τομέα Έρευνας/Τεχνολογίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Το Υπουργείο Γεωργίας ζήτησε την αποδέσμευση ποσού 40.000 ευρώ που αφορούν χορηγίες προς διάφορα σωματεία, ομίλους, οργανώσεις και κοινοτικά συμβούλια για χοροεσπερίδες και έργα συντήρησης.

Συγκεκριμένα αποδεσμεύτηκε το κονδύλι των 14.000 ευρώ προς τα 14 κουμανταραροχώρια για το φεστιβάλ κουμανταρίας 2016, ποσό 500 ευρώ προς τον Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων Πισσουρίου για την ανέγερση μνημείου για τα Οκτωβριανά, 1.000 ευρώ προς την Πολιτιστικό Όμιλο Νόστος Πισσουρίου για τη χοροεσπερίδα 20 Αυγούστου 2016 και περιβαλλοντικές δράσεις του ομίλου, ποσό 1.000 ευρώ προς τον Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Σύνδεσμο Στατού Αγίου Φωτίου, Στέλιος Καυκαρίδης για το φεστιβάλ “Στα χνάρια της παράδοσης”, 1000 ευρώ προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Φοινί για την ετήσια εκδήλωση εθνικών επετείων 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου, 1000 ευρώ προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Πολυστύπου για το μονοπάτι της φύσης, 1.000 ευρώ προς το κοινοτικό σύμβούλιο Δοράς για κατασκευή κοινοτικού πάρκου και παιδικής χαράς, 1000 ευρώ προς το κοινοτικό συμβούλιο Φρενάρου για το φεστιβάλ καρπουζιού 2016, 5.000 ευρώ προς τον Αθλητικό Πνευματικό Όμιλο Εθνικός Δευτεράς, για την ανακαίνιση των αποδυτηρίων του σταδίου, 2.000 ευρώ για την ενίσχυση του σωματείου Αθλητικός Ομιλος Καϊμακλίου Εθνικός, 2.000 ευρώ προς το χορευτικό συγκρότημα Διγενής Ορόκλινης, 400 ευρώ προς το Round Table 5 για την αγορά και δωρεά εξοπλισμού για παιδιά με παθήσεις, 1000 ευρώ στο αθλητικό σωματείο Χαλκάνορας Ιδαλίου για βελτιωτικά έργα στο στάδιο, 1.000 ευρώ στο Κοινοτικό Συμβούλιο Γερακιών για έργα πυροπροστασίας, στη ΣΕΚ – Αγώνας Δρόμου “Μάρκου Δράκου” για τη διοργάνωση του αγώνα δρόμου “Μάρκος Δράκος” 100 ευρώ, 2.000 ευρώ για ενίσχυση του σωματείου “Δάφνη” Τρούλλων, 500 ευρώ στο Κοινοτικό Συμβούλιο και Σύνδεσμο Αποδήμων Λόφου για δεντροφύτευση.

Τα ποσά που δεν αποδεσμεύτηκαν αφορούν 3.000 ευρώ προς την Αγροτικής Οργάνωσης ΕΚΑ Αμμοχώστου για την αναβάθμιση και συντήρηση των επαρχιακών γραφείων, 2.000 ευρώ προς τον Παναγροτικό για την ανακαίνιση των επαρχιακών γραφείων Λεμεσού και 500 ευρώ εισφορά προς το Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων για τα κάλαντα αλληλεγγύης και ενίσχυση του κινήματος.

Η Επιτροπή Οικονομικών αποδέσμευσε επίσης ποσό 1.090 ευρώ από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την αγορά επίδοσης κλήσεων ποινικών υποθέσεων.

Κονδύλι 18.000 ευρώ αποδεσμεύτηκε για το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και αφορά διάφορες δαπάνες του ψηφιακού Πρωταθλητή. Οπως αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα 3.000 ευρώ είναι χορηγία στο Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου για τη διοργάνωση του συνεδρίου Digi Travel Cyprus- International Conference and EXPO, 1.500 ευρώ αφορούν έξοδα προώθησης του ψηφιακού πρωταθλήματος και παροχή χορηγίας σε ακαδημαϊκό ίδρυμα για διεξαγωγή εκδήλωσης με τίτλο Code Cyprus 2017.

Στο σημείωμα αναφέρεται ότι του επόμενους μήνες ακολουθεί μια πληθώρα διαγωνισμών, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων προώθησης του ψηφιακού αλφαβητισμού και δεξιοτήτων, οι οποίες απαιτούν τη συνεχή κάλυψη μικροποσών και ζητήθηκε η αποδέσμευση όλου του ποσού των 18.000 ευρώ για αποφυγή αχρείαστης γραφειοκρατίας.

Η Επιτροπή αποδέσμευσε επίσης ποσό 173.880 ευρώ για κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών επισκέψεων στο εξωτερικό του Υπουργού Εμπορίου, του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου και Λειτουργών του Υπουργείου μέχρι το τέλος του 2017.

Στο σχετικό σημείωμα αναφέρεται πως ενόψει του γεγονότος ότι η Βουλή προχώρησε σε τροπολογίες που αφορούν τη μείωση των άρθρων για τα υπηρεσιακά ταξίδια κατά 10% σε σύγκριση με τον Προϋπολογισμό του 2016 και δέσμευση των σχετικών άρθρων ζητήθηκε η αποδέσμευση όλου του ποσού για αποφυγή περαιτέρω διοικητικού κόστους και για κάλυψη δαπανών που εμπίπτουν σε αυτά τα δεσμευμένα άρθρα, οι οποίες στις πλείστες των περιπτώσεων είναι επείγουσες και έκτακτες.

Αποδέσμευσε επίσης ποσό 15.000 ευρώ για υπηρεσίες συμβούλων και εμπειρογνωμόνων για τη διαχείρισης υδρογονανθράκων και ποσό 36.000 για συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές, την ενεργειακή απόδοση κτηρίων και τη δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του νόμου για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού.

Η Επιτροπή Οικονομικών αποδέσμευσε επίσης κονδύλι 46.530 ευρώ για αγορά υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων. Στο σχετικό σημείωμα αναφέρεται ότι από το ποσό αυτό δαπάνη 23.325 ευρώ αφορά την αμοιβή λειτουργού (Αντζελα Ευαγγέλου), η οποία θα εκτελεί χρέη συμβούλου του Υπουργού Εξωτερικών, αποσπασμένη προς ενίσχυση του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ιρλανδία, Ισπανία και Νορβηγία αναγνωρίζουν σήμερα παλαιστινιακό κράτος παρά τις αντιδράσεις του Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία, Ισπανία και Νορβηγία αναγνωρίζουν σήμερα παλαιστινιακό κράτος παρά τις αντιδράσεις του Ισραήλ

Ιρλανδία, Ισπανία και Νορβηγία αναγνωρίζουν σήμερα παλαιστινιακό κράτος παρά τις αντιδράσεις του Ισραήλ

Εδώ και χρόνια δημόσιοι υπάλληλοι κάθονται στα σπίτια τους και πληρώνονται
ΚΥΠΡΟΣ

Εδώ και χρόνια δημόσιοι υπάλληλοι κάθονται στα σπίτια τους και πληρώνονται

Εδώ και χρόνια δημόσιοι υπάλληλοι κάθονται στα σπίτια τους και πληρώνονται

Ψάχνουν τον Τσώκο στο ΡΙΚ να του παραδώσουν επιστολή
ΚΥΠΡΟΣ

Ψάχνουν τον Τσώκο στο ΡΙΚ να του παραδώσουν επιστολή

Ψάχνουν τον Τσώκο στο ΡΙΚ να του παραδώσουν επιστολή

Ένατη μέρα διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων στα κατεχόμενα για εισαγωγή κρέατος από Ολλανδία
ΚΥΠΡΟΣ

Ένατη μέρα διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων στα κατεχόμενα για εισαγωγή κρέατος από Ολλανδία

Ένατη μέρα διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων στα κατεχόμενα για εισαγωγή κρέατος από Ολλανδία

Κουκουλοφόρος έριξε πυροβολισμούς εναντίον καφενείου στη Λάρνακα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κουκουλοφόρος έριξε πυροβολισμούς εναντίον καφενείου στη Λάρνακα

Κουκουλοφόρος έριξε πυροβολισμούς εναντίον καφενείου στη Λάρνακα