Φτάνουν τα λεφτά για το ΓεΣΥ; O ΠΙΣ ζητά αύξηση της σχετικής δαπάνης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 26.2.2017
Φτάνουν τα λεφτά για το ΓεΣΥ; O ΠΙΣ ζητά αύξηση της σχετικής δαπάνης
Οι εισφορές ενός εκάστου θα είναι η κύρια πηγή εσόδων για το σύστημα, συνεπικουρούμενες από τις συμπληρωμές για τις πλείστες ιατρικές πράξεις.

Με την κατ’ άρθρον συζήτηση για τα δύο νομοσχέδια του ΓεΣΥ (επικαιροποίηση του νόμου του 2001 και νομοσχέδιο για την αυτονόμηση) να έχει ολοκληρωθεί, η Βουλή μπαίνει αυτή τη βδομάδα στα βαθιά, καθώς στο τραπέζι μπαίνει το θέμα των συνεισφορών εργοδοτών και εργοδοτουμένων.


Στο νομοθετικό σώμα έχουν κληθεί για διαβούλευση όλοι οι εμπλεκόμενοι και η συζήτηση αναμένεται καυτή, αφού ήδη εργοδότες και συντεχνίες έχουν ανταλλάξει διαξιφισμούς για το ενδεχόμενο οι συνεισφορές να είναι στο ίδιο ποσοστό για εργοδότες και εργοδοτούμενους (κάτι που προκρίνουν οι πρώτοι) ή σε μεγαλύτερο ποσοστό για τους εργοδότες (κάτι που προβλέπεται από τη νομοθεσία του 2001 και οι συντεχνίες ζητούν να παραμείνει ως έχει). Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας έχει δηλώσει πως όποιο από τα τέσσερα πιθανά σενάρια για τις συνεισφορές επιλέξει η Βουλή, θα το αποδεχτεί.Προβληματισμός ΠΙΣΟι εισφορές ενός εκάστου για το ΓεΣΥ θα είναι η κύρια πηγή εσόδων για το σύστημα, συνεπικουρούμενες από τις συμπληρωμές για τις πλείστες ιατρικές πράξεις, οι οποίες εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν και ως δικλίδα ασφαλείας, με πιθανές αυξομειώσεις σε αυτές όταν ο προϋπολογισμός του ΓεΣΥ θα το απαιτεί.


Αυτή ακριβώς η παράμετρος, το ενδεχόμενο δηλαδή τα οικονομικά του ΓεΣΥ να πέσουν έξω και να προκύψει υποχρηματοδότηση, ανησυχούν ιδιαιτέρως τους ιδιώτες γιατρούς, που επισημαίνουν πως το ποσό του 1,2 δισ. που έχει υπολογιστεί να δαπανάται ετησίως δεν επαρκεί. Πριν από λίγες μέρες ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος παρουσίασε στον Γ. Παμπορίδη ένα προσχέδιο των αποτελεσμάτων της μελέτης που ανέθεσε στην Deloitte, με στόχο τη διαμόρφωση και υποβολή προς τις αρμόδιες αρχές ενός πλαισίου, το οποίο θα προσδιορίζει τις αναγκαίες αρχές, προϋποθέσεις και προδιαγραφές που δύνανται να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου, καθολικού και οικονομικά βιώσιμου εθνικού συστήματος υγείας, καθώς ο ΠΙΣ δεν κρύβει ότι αμφισβητεί τα δεδομένα πάνω στα οποία βασίζονται οι υφιστάμενοι σχεδιασμοί.


Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του ΓεΣΥ, η έρευνα καταγράφει την ανησυχία των εμπλεκόμενων φορέων –όχι μόνο γιατρών- για το προτεινόμενο ύψος του προϋπολογισμού, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν για υπολογισμό του. Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενοι φορείς επισημαίνουν το γεγονός ότι σήμερα στην Κύπρο δαπανάται για την υγεία περίπου το 7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) το οποίο είναι χαμηλότερο του μέσου όρου των άλλων χωρών της ΕΕ που έχουν οργανωμένα συστήματα υγείας (9% κατά μέσον όρο).


Η Κύπρος σήμερα διαφαίνεται ότι κατέχει το υψηλότερο ποσοστό πληρωμών απευθείας από ασθενείς (out-of-pocket payments) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρώπης και τις χαμηλότερες δημόσιες δαπάνες, οι οποίες, σύμφωνα με τους ίδιους ερωτώμενους, θα πρέπει να αυξηθούν. Η ίδια μελέτη καταγράφει επίσης προβληματισμό σχετικά με τις αναλογιστικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από διάφορους διεθνείς οίκους, για τους ακόλουθους λόγους, με έμφαση στο γεγονός ότι η μεν μελέτη της Mercer έγινε στις αρχές του 2013, πριν δηλαδή αξιολογηθεί η οικονομική κρίση που οδήγησε τότε στο μνημόνιο, για τον δε υπολογισμό του ύψους του προϋπολογισμού δεν έγινε ανεξάρτητη επιβεβαίωση των στοιχείων και δεδομένων, για παράδειγμα σε σχέση με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία αποτελούν μεγάλη μερίδα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Επισημαίνονται ακόμη και άλλες παράμετροι, όπως ότι δεν αξιοποιήθηκαν πραγματικά ιστορικά δεδομένα των διαφόρων ιατρικών πράξεων, με αποτέλεσμα οι διάφοροι υπολογισμοί να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως τα δεδομένα της Κύπρου, δεν προσδιορίστηκαν οι ελάχιστες καλύψεις σε ικανοποιητική λεπτομέρεια από το ΓεΣΥ, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί εις βάθος υπολογισμός των αναμενόμενων δαπανών κ.ά.


Ειδικότερα, η μελέτη εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός του ΓεΣΥ υπολείπεται κατά τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ των πραγματικών αναγκών, αν ληφθεί υπόψη μεταξύ άλλων ότι οι εργασίες των ασφαλιστικών εταιρειών και ορισμένων ιδιωτικών ασφαλιστικών σχεδίων στον τομέα της υγείας, που σήμερα καλύπτουν περίπου το 15-20% του πληθυσμού, ανέρχονται γύρω στα 130-140 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται, με έναν απλό αναλογικό υπολογισμό για κάλυψη όλου του πληθυσμού, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα κατά πόσο ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 1,2 δισ. είναι επαρκής, λαμβάνοντας υπόψη και επιπρόσθετα κόστη τα οποία θα πρέπει να υπολογιστούν (π.χ. κόστος λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων υπό το νέο σύστημα υγείας, κόστος υποστήριξης του συστήματος υγείας, κόστος διαχείρισης των χρόνιων παθήσεων το οποίο υπολογίζεται, με βάση την αρμόδια αρχή, γύρω στα 300-350 εκατ. ετησίως, ιατρικές πράξεις που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικές καλύψεις, πρωτοβάθμιες δαπάνες που δεν αιτούνται καλύψεις, κ.ά.). Επιπρόσθετα, ο προβληματισμός αναφορικά με το ύψος του προϋπολογισμού ενισχύεται ακόμη περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί και καθοριστεί, με βάση τα λεχθέντα των συμμετεχόντων, οι ομάδες συγγενών διαγνώσεων (DRGs).9-10% του ΑΕΠΣτις εισηγήσεις της μελέτης -η οποία πάντως δεν έχει εξεταστεί ακόμα από τον υπουργό Υγείας- είναι ο καθορισμός ενός αντιπροσωπευτικού και ρεαλιστικού προϋπολογισμού, που θα προκύψει μέσα από την οριστικοποίηση του πλαισίου εφαρμογής και λειτουργίας του ΓεΣΥ, τον καθορισμό των ελάχιστων καλύψεων του ΓεΣΥ που αναμένεται να συνάδουν με διεθνώς αναγνωρισμένα ιατρικά πρωτόκολλα προσαρμοσμένα στα δεδομένα της Κύπρου, την οριστικοποίηση των ιατρικών πρωτοκόλλων και την ποσοτικοποίηση/κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων με αντιπροσώπους των αρμόδιων επιστημονικών εταιρειών, τη συλλογή ιστορικών δεδομένων για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών τόσο από τον δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα, σχετικά με το κόστος λειτουργίας και την ποσοτικοποίηση των ιατρικών πράξεων (π.χ. λειτουργικά έξοδα, κόστος αναλωσίμων, κόστος προσωπικού, κόστος παθολογικών και χειρουργικών πράξεων, κόστος ανά ιατρική πράξη για τις ‘συνήθεις’ ασθένειες, κόστος για διαχείριση των χρόνιων, σπάνιων και εξειδικευμένων παθήσεων, κ.ά.), την ολοκλήρωση της διαδικασίας διοικητικού και οικονομικού εκσυγχρονισμού των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την οριστικοποίηση της οργανωτικής δομής και του μοντέλου λειτουργίας των φορέων υλοποίησης. Ακολούθως, προτείνεται η διεξαγωγή νέας χρηματοοικονομικής και αναλογιστικής μελέτης για ακριβή υπολογισμό του σφαιρικού προϋπολογισμού, η οποία θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικούς αριθμούς και οικονομικά στοιχεία και δεδομένα, τόσο από τον δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.


Καταληκτικά, η μελέτη της Deloitte αναφέρει ότι βάσει βέλτιστων πρακτικών, διαφαίνεται ότι για να εφαρμοστεί ένα λειτουργικό, αποτελεσματικό και ποιοτικό ΓεΣΥ η επένδυση στον τομέα της υγείας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 9-10% του ΑΕΠ, όπως είναι και ο μέσος όρος άλλων ευρωπαϊκών χωρών και επιπρόσθετος προϋπολογισμός για τις αναβαθμίσεις ή/και ρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν.


Επικαιροποίηση κάθε χρόνοΑπό την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, σε δηλώσεις του στον Πολίτη 107.6, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη μελέτη της Deloitte για λογαριασμό του ΠΙΣ, σημειώνοντας ότι δεν του παρουσιάστηκε καν επίσημα, παρά μόνο τα βασικά της σημεία από εκπρόσωπο της εταιρείας. Ο κ. Παμπορίδης καθησύχασε εξάλλου για τον προϋπολογισμό του ΓεΣΥ τονίζοντας αφενός ότι οι υπολογισμοί της Mercer το 2013 παραμένουν ακριβείς και αφετέρου πως οι οικονομικές παράμετροι του ΓεΣΥ θα επικαιροποιούνται κάθε χρόνο, με στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων για αποφυγή παρεκκλίσεων.Αύξηση του κόστους απασχόλησης από τις εισφορές


Τι φοβίζει το Υπουργείο ΟικονομικώνΤην ίδια ώρα, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της επιβολής εισφορών για το ΓεΣΥ ανησυχούν το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο πασχίζει να πείσει τη Βουλή να αποδεσμεύσει το κονδύλι των 400.000 ευρώ για τη διεξαγωγή σχετικής μελέτης. Οι βουλευτές εκτιμούν ότι η μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη σκοπέλων για το ΓεΣΥ, καθώς εμπλέκεται και σε θέματα ευαίσθητα που χειρίζεται με διαπραγμάτευση το Υπουργείο Υγείας, όπως τα εργασιακά ζητήματα. Για τον σκοπό αυτό, με τη μεσολάβησή του τις τελευταίες μέρες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε από τον υπουργό Υγείας να διαμορφώσει ανάλογα τους όρους εντολής της μελέτης του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση χαρτοφυλακίων. Με τη σειρά του, ο υπουργός Οικονομικών σχολίασε ότι δεν θα επιμείνει στη μελέτη, αν οι όροι την καθιστούν αχρείαστη.


Ειδικότερα, το Υπουργείο Οικονομικών, στη βάση σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο Ιούνιο, θέλει να αναθέσει σε συμβουλευτικό οίκο τη μελέτη οικονομικού αντικτύπου για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, για τη ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων που θα προκύψουν από την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και της εφαρμογής του ΓεΣΥ οι οποίες εστιάζονται στην απασχόληση και τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας καθώς και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.


Το Υπουργείο Οικονομικών ανησυχεί για τις επιδράσεις που θα προκύψουν από τον επηρεασμό της συμπεριφοράς τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων εφόσον από πλευράς των εργοδοτών, μετά την επιβολή εισφορών σε αυτούς για το ΓεΣΥ, καθώς αυτές θα αυξήσουν το κόστος απασχόλησης για τους εργοδότες και θα μειώσουν το διαθέσιμο εισόδημα για τους εργοδοτούμενους. Για το δεύτερο σημείο, τα πράγματα δεν είναι κατ’ ανάγκην αρνητικά, αφού σήμερα οι πολίτες δαπανούν σημαντικά ποσά από την τσέπη τους για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, ενώ σε καθεστώς ΓεΣΥ το κόστος για τον καθένα θα περιοριστεί στις συνεισφορές τους ύψους 2,85% (περίπου) του εισοδήματός τους και σε τυχόν συμπληρωματικές πληρωμές. Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι καθώς το ΓεΣΥ θα εισαγάγει την αρχή της καθολικότητας και της ισότητας της πρόσβασης στις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αναμένεται να έχει θετικές αναδιανεμητικές επιδράσεις μέσω της ανακατανομής εισοδήματος. Αντίθετα, τονίζει, για τους εργοδότες η εισαγωγή των συνεισφορών, εφόσον αυξάνει το κόστος απασχόλησης, έχει δυνητικά αρνητικές προεκτάσεις για την απασχόληση και τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.


Περαιτέρω, το Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να επικαιροποιήσει παλαιότερες εκτιμήσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες και αφετέρου να αξιολογήσει εάν είναι σωστή η βάση στην οποία υπολογίζονται οι δαπάνες υγείας, η οποία στηρίζεται σε τιμές του 2010, δηλαδή πριν από την κορύφωση της οικονομικής κρίσης. Όπως επισημαίνεται στην προκήρυξη της μελέτης, οι δαπάνες υγείας στο σύνολο της οικονομίας το 2010 ήταν αισθητά υψηλότερες από τη μετά την κρίση εποχή, πράγμα το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο στον καθορισμό του ύψους των συνεισφορών τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων.


Ανησυχία υπάρχει και για την οικονομική ανεξαρτησία και βιωσιμότητα των δημόσιων νοσηλευτηρίων μετά την αυτονόμησή τους και το κατά πόσον θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε συνθήκες ανταγωνισμού, καθώς πιθανός εκτροχιασμός των προϋπολογισμών τους εγκυμονεί δημοσιονομικούς κινδύνους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον φορολογούμενο πολίτη και την οικονομία ευρύτερα. Πάντως, ο υπουργός Οικονομικών επισημαίνει σε κάθε ευκαιρία ότι η μελέτη δεν θα επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων, καθώς αυτές έχουν ήδη ληφθεί, αλλά αντίθετα είναι απότοκό τους και πως δεν θα μπορούσε να γίνει, παρά μόνο τώρα που τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα, με την κατάθεση των νομοσχεδίων στη Βουλή.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Γεραπετρίτης: Έχω βιώσιμη ελπίδα για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό - Θέλουμε λύση αμοιβαία αποδεκτή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Έχω βιώσιμη ελπίδα για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό - Θέλουμε λύση αμοιβαία αποδεκτή

Γεραπετρίτης: Έχω βιώσιμη ελπίδα για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό - Θέλουμε λύση αμοιβαία αποδεκτή

Τι απάντησε η Αννίτα σε φοιτήτρια για το εάν προτίθεται να υποβάλει υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απάντησε η Αννίτα σε φοιτήτρια για το εάν προτίθεται να υποβάλει υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές

Τι απάντησε η Αννίτα σε φοιτήτρια για το εάν προτίθεται να υποβάλει υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές

Αποκαλύψεις στο Ανώτατο Δικαστήριο: O επίδοξος δολοφόνος Ισραηλινών βρισκόταν στην Κύπρο από το 2002
ΚΥΠΡΟΣ

Αποκαλύψεις στο Ανώτατο Δικαστήριο: O επίδοξος δολοφόνος Ισραηλινών βρισκόταν στην Κύπρο από το 2002

Αποκαλύψεις στο Ανώτατο Δικαστήριο: O επίδοξος δολοφόνος Ισραηλινών βρισκόταν στην Κύπρο από το 2002

Ενδιαφέρεται η Κύπρος για τον Επίτροπο Μεσογείου; Τι δήλωσε στο Politico ο Πρ. Χριστοδουλίδης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενδιαφέρεται η Κύπρος για τον Επίτροπο Μεσογείου; Τι δήλωσε στο Politico ο Πρ. Χριστοδουλίδης

Ενδιαφέρεται η Κύπρος για τον Επίτροπο Μεσογείου; Τι δήλωσε στο Politico ο Πρ. Χριστοδουλίδης

Guardian: Για «μετέωρους» αιτητές ασύλου στη νεκρή ζώνη μιλά η εφημερίδα - Αιχμές για την πολιτική της κυβέρνησης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Guardian: Για «μετέωρους» αιτητές ασύλου στη νεκρή ζώνη μιλά η εφημερίδα - Αιχμές για την πολιτική της κυβέρνησης

Guardian: Για «μετέωρους» αιτητές ασύλου στη νεκρή ζώνη μιλά η εφημερίδα - Αιχμές για την πολιτική της κυβέρνησης