Έμβασμα €7 εκατ. στα πολιτικά κόμματα στις 7 Ιανουαρίου - Με γεμάτα τα ταμεία οδεύουν προς τις προεδρικές εκλογές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 30.12.2021
Έμβασμα €7 εκατ. στα πολιτικά κόμματα στις 7 Ιανουαρίου - Με γεμάτα τα ταμεία οδεύουν προς τις προεδρικές εκλογές
Με βάση τον νόμο που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή, η κρατική χορηγία θα συνεχίσει να κατανέμεται στα κόμματα εφάπαξ και προκαταβολικά αρχές κάθε νέου έτους.

Τα κομματικά ταμεία στέρεψαν, οι λογαριασμοί συσσωρεύτηκαν, με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων να αναμένουν την κατανομή της κρατικής χορηγίας για το έτος 2022 προκειμένου να γεμίσουν τα κομματικά ταμεία με φρέσκο χρήμα. Με την κρατική χορηγία του 2022 τα κόμματα θα καλύψουν και μέρος των εκλογικών τους δαπανών ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2023 καθώς η έκτακτη κρατική χορηγία των €2,5 εκατ. περίπου που λάμβαναν τα κόμματα σε περιόδους βουλευτικών και προεδρικών εκλογών για κάλυψη των εκλογικών τους δαπανών ενσωματώθηκε από το 2018 στην ετήσια τακτική χορηγία που λαμβάνουν τα κόμματα για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων. Έτσι με τον τρόπο αυτό τα κοινοβουλευτικά κόμματα αύξησαν την κρατική χορηγία που λαμβάνουν ετησίως κατά €2,5 εκατ. εφόσον μοιράζονται πλέον αυτό το ποσό κάθε χρόνο είτε έχουμε είτε δεν έχουμε εκλογές.

Με βάση την τροποποίηση που επέφερε πρόσφατα η Βουλή στον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο, μετά τα ρεζιλίκια που έγιναν με την κρατική χορηγία του έτους 2021 που έμεινε εκτός μοιρασιάς η ΔΗΠΑ - Συνεργασία, η κρατική χορηγία θα συνεχίσει να κατανέμεται εφάπαξ κατά τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους κατ' αναλογίαν των εκλογικών ποσοστών των κομμάτων που έλαβαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Όπως πληροφορείται ο «Π», το έμβασμα της κρατικής χορηγίας για το έτος 2022, που ανέρχεται συνολικά στα €7 εκατ., θα γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κομμάτων και των συνδεδεμένων κομματικών οργανώσεων νεολαίας στις 7 Ιανουαρίου 2022, την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας της Βουλής μετά τις διακοπές.

Τα €11,2 εκατ.

Στον προϋπολογισμό της Βουλής για το έτος 2022 και συγκεκριμένα κάτω από το άρθρο «χορηγία των πολιτικών κομμάτων» προβλέπονται πιστώσεις ύψους €11.207.712, οι οποίες, θα κατανεμηθούν ως ακολούθως:

 • Ποσό €6.649.451 θα μοιραστεί στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Συγκεκριμένα, ποσοστό 15% που ανέρχεται στις €997.417 θα μοιραστεί ισόποσα στα κόμματα ενώ το υπόλοιπο 85% της χορηγίας, που ανέρχεται στα €5.652.034, θα κατανεμηθεί στα κόμματα ανάλογα με τα ποσοστά που εξασφάλισαν στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.

 • Ποσό €314.640 θα καταβληθεί στις οργανώσεις νεολαίας με βάση τα ποσοστά που έλαβαν τα κόμματά τους στις βουλευτικές εκλογές του 2021.

 • Ποσό €50.000 θα καλύψει τις συνεισφορές των κοινοβουλευτικών κομμάτων στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της ΕΕ.

 • Ποσό €4.508.261 θα καλύψει την ετήσια μισθοδοσία και τις εισφορές σε διάφορα ταμεία των 101 κοινοβουλευτικών συνεργατών που εργάζονται στη Βουλή για λογαριασμό των κομμάτων και των βουλευτών.


Τα €7 εκατ. του 2022

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα μαζί με τις οργανώσεις νεολαίας, που είναι ένα και το αυτό, θα μοιραστούν συνολικά €7 εκατ. για το έτος 2022 ως κρατική χορηγία. Σύμφωνα με το λογιστήριο της Βουλής, που θα προβεί από εβδομάδας στα τραπεζικά εμβάσματα, ο ΔΗΣΥ θα λάβει αυξημένη κρατική χορηγία για το έτος 2022 σε σύγκριση με το έτος 2021 παρά τη μείωση των ποσοστών του κατά 2,9% στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές καθώς ευνοήθηκε από το γεγονός ότι στη Βουλή πέτυχαν είσοδο επτά αντί οκτώ κομμάτων που ήταν προηγουμένως. Αυξάνοντας έτσι το μερίδιο της κρατικής χορηγίας που του αναλογεί κατά €64.000 τον χρόνο. Ομοίως και το Κίνημα Οικολόγων όπου με μείωση ποσοστών κατά 0,4% θα λαμβάνει από τον Ιανουάριο του 2022 αυξημένη κρατική χορηγία κατά €29.000 τον χρόνο. Αυξημένη κρατική χορηγία σε σύγκριση με το 2021 θα λάβουν και τα κόμματα ΕΛΑΜ και ΕΔΕΚ με τη διαφορά, όμως, ότι τα δύο υπό αναφορά κόμματα είχαν αύξηση ποσοστών στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου.

Η κατανομή

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα θα λάβουν τα εξής στρογγυλοποιημένα ποσά ως κρατική χορηγία για το έτος 2022:

 • ΔΗΣΥ - €1.980.000 αντί €1.916.000 που έλαβε τον Ιανουάριο του 2021.

 • ΑΚΕΛ - €1.620.000 αντί €1.623.000 που έλαβε τον Ιανουάριο του 2021.

 • ΔΗΚΟ - €889.000 αντί €970.000 που έλαβε τον Ιανουάριο του 2021.

 • ΕΛΑΜ - €591.000 αντί €341.000 που έλαβε τον Ιανουάριο του 2021.

 • ΕΔΕΚ - €587.000 αντί €485.000 που έλαβε τον Ιανουάριο του 2021. Η ΕΔΕΚ με αύξηση ποσοστών μόλις 0,5% θα λαμβάνει αυξημένη χορηγία κατά €102.000 ετησίως.

 • ΔΗΠΑ - Συνεργασία - €546.000.

 • Οικολόγοι - €434.000 αντί €405.000 που έλαβε τον Ιανουάριο του 2021.


Δέον να σημειωθεί, ότι τα κόμματα που λαμβάνουν κρατική χορηγία είναι υποχρεωμένα να καταθέτουν το αργότερο εντός τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους στην πρόεδρο της Βουλής ελεγμένους λογαριασμούς αναφορικά με το ποσό της χορηγίας. Στην προκειμένη περίπτωση, τα κοινοβουλευτικά κόμματα θα πρέπει να καταθέσουν ελεγμένους λογαριασμούς για το πώς αξιοποίησαν την κρατική χορηγία που έλαβαν το έτος 2021, το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο του 2022 με σκοπό τον έλεγχο τους από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Θέμα επιστροφής χρημάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η κρατική χορηγία που δικαιούται το ΔΗΚΟ για το έτος 2022 θα τη λάβει εξ ολοκλήρου χωρίς την οποιανδήποτε αποκοπή. Το Υπουργείο Οικονομικών ζητά από το ΔΗΚΟ την επιστροφή ποσού €47.321 το οποίο θεωρεί ότι έλαβε ενώ δεν το δικαιούται στην κατανομή της κρατικής χορηγίας του έτους 2021. Το δε ΔΗΚΟ δεν συζητά καν το ενδεχόμενο να επιστρέψει χρήματα, θεωρώντας ότι εσφαλμένα το Υπουργείο Οικονομικών ζητά από το κόμμα να επιστρέψει το συγκεκριμένο ποσό. Από την άλλη, η πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα Δημητρίου διαχώρισε τη θέση της, υποδεικνύοντας με επιστολή της στο Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν έχει εξουσία να αποκόψει χρήματα από αποιοδήποτε κόμμα κατά την κατανομή της κρατικής χορηγίας του έτους 2022. Συνεπώς, η μόνη επιλογή που απομένει στο Υπουργείο Οικονομικών είναι να κινηθεί δικαστικώς και να διεκδικήσει το συγκεκριμένο ποσό από το ΔΗΚΟ. Θέμα το οποίο καλείται να εξετάσει ο βοηθός γενικός εισαγγελέας κ. Σάββας Αγγελίδης με γνωμάτευση του οποίου δημιουργήθηκε όλο αυτό το αλαλλούμ με την επιστροφή χρημάτων από την κρατική χορηγία του 2021 προκειμένου να λάβει χορηγία και η ΔΗΠΑ - Συνεργασία που πέτυχε είσοδό της στη Βουλή τον περασμένο Μάιο. Τελικά το κόμμα του Μάριου Καρογιάν δεν έλαβε ούτε και ένα σεντ του ευρώ. Στάθηκε, όμως, η αιτία να ρυθμιστεί το ζήτημα νομοθετικά για το πώς θα κατανέμεται εφεξής η κρατική χορηγία σε χρονιά εκλογών όταν έχουμε νεοεισερχόμενα κόμματα στη Βουλή.

Μείωση ποσού για Θεοχάρους

Όσον αφορά τα άλλα κόμματα που κλήθηκαν να επιστρέψουν χρήματα από την κρατική χορηγία του 2021 το ΑΚΕΛ επέστρεψε το ποσό των €1.558 που έλαβε ως υπερπληρωμή παρόλο που το κόμμα έχει άλλη άποψη και στηρίζει τη θέση που προβάλλει το ΔΗΚΟ επί του θέματος. Το Κίνημα Αλληλεγγύη έφερε ένσταση ως προς το ποσό των €251.203 που ζητά το Υπουργείο Οικονομικών να επιστρέψει στο ταμείο του κράτους. Η Ελένη Θεοχάρους ζήτησε μείωση του οφειλόμενου ποσού καθώς δεν λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι το Κίνημα Αλληλεγγύη συνέχισε τη λειτουργία του και μετά τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου και συγκεκριμένα για άλλους τρεις μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το αίτημα της κ. Θεοχάρους έγινε αποδεκτό και συμφωνήθηκε ο υπολογισμός του αναθεωρημένου ποσού για να καταβληθεί ευθύς αμέσως από την κ. Θεοχάρους. Από την άλλη, η Συμμαχία Πολιτών κλήθηκε να επιστρέψει ποσό €277.429 στο ταμείο του κράτους με τον Γιώργο Λιλλήκα να δηλώνει ότι δεν έχει πλέον σχέση με το κόμμα και ότι τα χρήματα υπάρχουν και θα πρέπει να τα επιστρέψουν αυτοί που ανέλαβαν το κόμμα.Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ανάκληση έξι χρυσών διαβατηρίων αποφάσισε σήμερα το υπουργικό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάκληση έξι χρυσών διαβατηρίων αποφάσισε σήμερα το υπουργικό

Ανάκληση έξι χρυσών διαβατηρίων αποφάσισε σήμερα το υπουργικό

Δείτε ποιοι διορίστηκαν στο Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας
ΚΥΠΡΟΣ

Δείτε ποιοι διορίστηκαν στο Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας

Δείτε ποιοι διορίστηκαν στο Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας

Μπηχτή Αννίτας σε Χριστοδουλίδη: Να ρωτηθεί ο ίδιος για το τι πρεσβεύει και που ανήκει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπηχτή Αννίτας σε Χριστοδουλίδη: Να ρωτηθεί ο ίδιος για το τι πρεσβεύει και που ανήκει

Μπηχτή Αννίτας σε Χριστοδουλίδη: Να ρωτηθεί ο ίδιος για το τι πρεσβεύει και που ανήκει

Παιδί έχασε την όρασή του μετά από παιχνίδι με φακό laser - Συστήνει προσοχή ο ΟΚΥπΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παιδί έχασε την όρασή του μετά από παιχνίδι με φακό laser - Συστήνει προσοχή ο ΟΚΥπΥ

Παιδί έχασε την όρασή του μετά από παιχνίδι με φακό laser - Συστήνει προσοχή ο ΟΚΥπΥ

Έρχεται ένα από τα πιο ζεστά καλοκαίρια - Η πρόβλεψη για τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται ένα από τα πιο ζεστά καλοκαίρια - Η πρόβλεψη για τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη

Έρχεται ένα από τα πιο ζεστά καλοκαίρια - Η πρόβλεψη για τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη