Καρούσος: Θεσμοθετείται η οδήγηση scooter, αλλαγές και στην οδήγηση μοτοσυκλέτας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 14.4.2022
Καρούσος: Θεσμοθετείται η οδήγηση scooter, αλλαγές και στην οδήγηση μοτοσυκλέτας
Στον Προϋπολογισμό περιλαμβάνεται ποσό ύψους €1,050 εκ. για την περίοδο 2022-2024 για την υλοποίηση σχεδίων επιχορήγησης προστατευτικού εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές.Στη συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής επί σειρά θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν το νομοθετικό πακέτο ρύθμισης της διακίνησης των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (τύπου scooter), οι τροποποιήσεις που προωθούνται στους περί Άδειας Οδήγησης και περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμους, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ταξί με τον καθορισμό πάγιου κομίστρου.

 1. Νομοθετικό πακέτο για ρύθμιση της διακίνησης των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (τύπου scooter) – Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»


Εν αναμονή της υιοθέτησης μιας κοινής ευρωπαϊκής ρύθμισης που θα διέπει τη χρήση των scooters ή e-scooters ως μέσο διακίνησης στην κατηγορία μικροκινητικότητας, η Κύπρος προχωρά στην υιοθέτηση μιας εθνικής, ενδιάμεσης νομοθετικής ρύθμισης.

Η επιλογή των παραμέτρων έχει γίνει με γνώμονα τη διασφάλισης της οδικής ασφάλειας και αφορούν:

 • Χώρος διακίνησης: ποδηλατόδρομος, ποδηλατολωρίδα ή χώρος που αποτελεί προέκταση προδηλατοδρόμου (χώρος κοινής χρήσης από ποδηλάτες και πεζούς, σε πλατεία ή πεζοδρόμιο μόνο μετά από απόφαση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας).

 • Ηλικία χρηστών: 16 ετών και άνω.

 • Μέσα ατομικής προστασίας χρήσης: υποχρεωτική χρήση κράνους.

 • Ελάχιστος εξοπλισμός συσκευής: σύστημα φρένων, φανοί μπροστά και πίσω, καμπανάκι, ελαστικά.

 • Μέγιστη ταχύτητα συσκευής: 15 χλμ ανά ώρα.


Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις για την αγορά (ειδικές υποχρεώσεις εισαγωγέων/κατασκευαστών/πωλητών για τον ελάχιστο εξοπλισμό και τη μέγιστη ταχύτητα), για τις υφιστάμενες Συσκευές, για την αδειοδότηση των εταιρειών ενοικίασης Συσκευών, αδικήματα και ποινές, κοκ.

 1. Τροποποιήσεις στον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο


Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη ρύθμιση των πιο κάτω:

 • Καθορισμός περιορισμού στη χρονική διάρκεια ισχύος της μαθητικής άδειας οδηγού σε δύο χρόνια από την ημέρα έκδοσής της: Με το πέρας του χρονικού διαστήματος ισχύος της μαθητικής άδειας, ο οδηγός, σε περίπτωση μη απόκτησης κανονικής άδειας οδήγησης, θα οφείλει να υποβληθεί ξανά στη διαδικασία εξέτασης και έκδοσης της μαθητικής άδειας.

 • Ρύθμιση του θέματος της οδήγησης μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών στο οδικό δίκτυο από πρόσωπο που κατέχει μόνο μαθητική άδεια: Με βάση το νομοσχέδιο, η οδήγηση μοτοποδηλάτου και μοτοσικλέτας από μαθητευόμενο, επιτρέπεται μόνο με συνοδεία από αδειούχο εκπαιδευτή και τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα:

  1. Κράνος,

  2. Σακάκι ή γιλέκο με φωσφορούχες λωρίδες,

 • Παντελόνι και μπότες ή παπούτσια, 1. Προστατευτικές επιγονατίδες και επιαγκωνίδες, γάντια και προστατευτικά πλάτης και γοφών. • Καθορισμός υποχρεώσεων για προστατευτική ενδυμασία κατά την οδήγηση μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας για επαγγελματικούς σκοπούς (π.χ. παράδοση προϊόντων – delivery): Ο κατ’ επάγγελμα οδηγός μοτοποδηλάτου και μοτοσικλέτας φέρει:

  1. Κράνος

  2. Σακάκι ή γιλέκο με φωσφορούχες λωρίδες,

 • Παντελόνι και μπότες ή παπούτσια, 1. Προστατευτικές επιγονατίδες και επιαγκωνίδες, γάντια και προστατευτικά πλάτης και γοφών, και

 2. Γιλέκο αερόσακο / αερόσακο, ειδικό για μοτοποδήλατο/μοτοσικλέτα.


Ο εξοπλισμός παρέχεται από τον άμεσα ή έμμεσα εργοδότη του οδηγού.

Παράλληλα, ο κ. Καρούσος ενημέρωσε τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής πως στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων περιλαμβάνεται ποσό ύψους €1,050 εκ. για την περίοδο 2022-2024 για την υλοποίηση σχεδίων επιχορήγησης προστατευτικού εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές, περιλαμβανομένου και αερόσακου.

Τέλος, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, οι μοτοσικλέτες θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο κατ’ αντίστοιχο τρόπο που συμβαίνει με τα αυτοκίνητα. Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Καρούσο, είναι να ελέγχεται η καταλληλότητα των μοτοσικλετών, ώστε να διασφαλίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό η ασφάλεια των μοτοσικλετιστών στο οδικό δίκτυο.

 • Άρση της νομικής ασάφειας σχετικά με την ποινικοποίηση του αδικήματος της εργοδότησης υπαλλήλου για οδήγηση οχήματος χωρίς ο εργοδοτούμενος να κατέχει κανονική άδεια οδήγησης της κατηγορίας του οχήματος που οδηγεί για τους σκοπούς της εργασίας του. 1. Τροποποιήσεις στον περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμο


Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε ρυθμίζεται η έννοια της «ομάδας επιβατών» και καθορίζεται ότι μια ομάδα επιβατών περιλαμβάνει τουλάχιστον οκτώ επιβάτες, μη περιλαμβανομένου του οδηγού. Η ρύθμιση του θέματος αποτελεί πάγιο αίτημα των συνδέσμων ταξί, στο πλαίσιο του γενικότερου αιτήματός τους για πάταξη της πειρατείας στον κλάδο τους, δεδομένου ότι υπήρχε ασάφεια ως προς τον αριθμό των ατόμων που θεωρούνταν ομάδα επιβατών. Αποτέλεσμα αυτού, η δημιουργία άδικου και αθέμιτου ανταγωνισμού προς τα ταξί με την ένταξη μικρών λεωφορείων που χρησιμοποιούνταν ως οιονεί ταξί, χωρίς να κατηγοριοποιούνται ως ταξί.

 1. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ταξί – καθορισμός πάγιου κομίστρου


Στόχος του καθορισμού σταθερού κομίστρου από και προς τα αεροδρόμια ήταν η επίλυση του διαχρονικού προβλήματος της κατάλληλης πληροφόρησης των επισκεπτών/τουριστών στην Κύπρο και του επιβατικού κοινού γενικότερα. Ο καθορισμός πάγιων κομίστρων αποσκοπεί να προσδώσει αξιοπιστία στη μεταφορά με ταξί, αλλά και να βελτιώσει τον επαγγελματισμό και να αυξήσει την επιβατική κίνηση στον τομέα αυτό και στηρίχθηκε σε παρόμοιες πρακτικές που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της υιοθέτησης της πολιτικής πάγιων κομίστρων, φαίνεται ότι η πρακτική εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό και επιτυγχάνει τον σκοπό της.

Καταληκτικά, ο Υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε στην προμήθεια ειδικού οχήματος επιθεώρησης οδοστρώματος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του οδικού δικτύου και τη γρήγορη και αυτοματοποιημένη καταγραφή των φθορών σε αυτό. Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας «ΚΟΙΟΣ», βρίσκεται στη διαδικασία ετοιμασίας εφαρμογής για έξυπνα κινητά (application), μέσω της οποίας οι ίδιοι οι χρήστες του οδικού δικτύου θα μπορούν να ενημερώνουν τα αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες για φθορές που εντοπίζουν στο οδικό δίκτυο, για την άμεση διόρθωσή τους.Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Επανέρχεται η κινεζική κοινοπραξία στο Βασιλικό: «Η ΕΤΥΦΑ δεν πληρώνει αλλαγές που ζήτησε»
ΚΥΠΡΟΣ

Επανέρχεται η κινεζική κοινοπραξία στο Βασιλικό: «Η ΕΤΥΦΑ δεν πληρώνει αλλαγές που ζήτησε»

Επανέρχεται η κινεζική κοινοπραξία στο Βασιλικό: «Η ΕΤΥΦΑ δεν πληρώνει αλλαγές που ζήτησε»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε στην ΕΕ για την οριστική διευθέτηση του Κυπριακού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε στην ΕΕ για την οριστική διευθέτηση του Κυπριακού

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε στην ΕΕ για την οριστική διευθέτηση του Κυπριακού

Γάζα: O IDF εντόπισε τρεις νεκρούς ομήρους - Ανάμεσά τους το πτώμα της Σάνι Λουκ
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: O IDF εντόπισε τρεις νεκρούς ομήρους - Ανάμεσά τους το πτώμα της Σάνι Λουκ

Γάζα: O IDF εντόπισε τρεις νεκρούς ομήρους - Ανάμεσά τους το πτώμα της Σάνι Λουκ

Αιχμές εναντίον της Αρχής κατά της Διαφθοράς από Νομική Υπηρεσία για την υπόθεση Κατσουνωτού
ΚΥΠΡΟΣ

Αιχμές εναντίον της Αρχής κατά της Διαφθοράς από Νομική Υπηρεσία για την υπόθεση Κατσουνωτού

Αιχμές εναντίον της Αρχής κατά της Διαφθοράς από Νομική Υπηρεσία για την υπόθεση Κατσουνωτού

Καβγάς ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ για τις τράπεζες: Τα μεγάλα κέρδη και η ακροδεξιά Μελόνι στην Ιταλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ για τις τράπεζες: Τα μεγάλα κέρδη και η ακροδεξιά Μελόνι στην Ιταλία

Καβγάς ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ για τις τράπεζες: Τα μεγάλα κέρδη και η ακροδεξιά Μελόνι στην Ιταλία