Υπ. Παιδείας: Τηλεδιασκέψεις με ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ για εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 9.4.2020
Υπ. Παιδείας: Τηλεδιασκέψεις με ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ για εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει ότι κατά την τηλεδιάσκεψη με την ΟΕΛΜΕΚ «συζητήθηκαν τα θέματα των Παγκύπριων, των προαγωγικών και των απολυτήριων εξετάσεων και της ύλης των εξετάσεων, ιδιαίτερα για την Γ΄ Λυκείου».

Χωριστές τηλεδιασκέψεις με τις ηγεσίες της Οργάνωσης Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΕΛΜΕΚ) και της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων Κύπρου (ΠΟΕΔ) είχε την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου, με αντικείμενο και των δύο τηλεδιασκέψεων την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία προέκυψε ως ανάγκη λόγω των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας της ασθένειας COVID – 19.


Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει ότι κατά την τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο και μέλη της Γραμματείας της ΟΕΛΜΕΚ «συζητήθηκαν τα θέματα των Παγκύπριων, των προαγωγικών και των απολυτήριων εξετάσεων και της ύλης των εξετάσεων, ιδιαίτερα για την Γ΄ Λυκείου».

Επιπρόσθετα, «συζητήθηκαν διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η σχετική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων, θέματα που αφορούν εκκρεμότητες στις αξιολογήσεις ορισμένων εκπαιδευτικών από τους επιθεωρητές/τριες, και πώς θα αντιμετωπιστούν με τρόπο που θα λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της αναστολής της διδασκαλίας στα σχολεία».

Ο Υπουργός Παιδείας, «αναγνώρισε το έργο και τις προσπάθειες που καταβάλλουν σε αυτό το διάστημα οι εκπαιδευτικοί, μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες των απαραίτητων περιοριστικών μέτρων και υπογράμμισε τη συμβολή τους για την ανάπτυξη του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παιδαγωγικής στήριξης».

Επιπρόσθετα, «ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς για τη συμβολή τους στην καταγραφή των ελλείψεων και αναγκών των μαθητών/μαθητριών ως προς τη σύνδεση με το διαδίκτυο και τον εξοπλισμό, κατά τρόπο που κατέστη δυνατόν το Υπουργείο να εξοπλίσει τα σχολεία και μέσω αυτών τα παιδιά που το χρειάζονταν».

Ο κ. Προδρόμου είπε ότι «το δημόσιο σχολείο με τη συμβολή όλων έχει κατακτήσει τη δυνατότητα και ένα σύστημα ψηφιακής εκπαίδευσης, το οποίο επιτρέπει να στηρίζουμε τα παιδιά στη διάρκεια αυτής της κρίσης, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και στη συνέχεια».

Ανέφερε ότι «στον βαθμό που θα υπάρχουν ασφαλέστερα δεδομένα, σύμφωνα και με τις συμβουλές που θα δοθούν από τους εμπειρογνώμονες συμβούλους της Κυβέρνησης και τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας, προς το τέλος του μήνα, θα δοθεί η δυνατότητα να συζητηθεί ο σχεδιασμός για την υπόλοιπη σχολική χρονιά».

Ο Υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε την ΟΕΛΜΕΚ ότι «έχει ληφθεί πρόνοια για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα , ότι δεν θα χαθεί η χρονιά και ότι οι όποιες αποφάσεις θα έχουν γνώμονα τη σχολική σταδιοδρομία και το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών, όπως και την αξιοπιστία του εκπαιδευτικού συστήματός μας, ενώ θα λάβουν υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ανταλλάγησαν, επίσης, απόψεις σχετικά με τον τρόπο που θα αξιοποιηθούν από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς οι ψηφιακές δυνατότητες που έχουν αναπτυχθεί για την παιδαγωγική στήριξη των μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια των αργιών των δυο εβδομάδων που, υπό κανονικές συνθήκες είναι οι διακοπές του Πάσχα».

Στην τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο και μέλη της Γραμματείας της ΠΟΕΔ «συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την παιδαγωγική στήριξη».

Ο Υπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους της ΠΟΕΔ «για την κάλυψη των ελλείψεων σε εξοπλισμό και των αναγκών σύνδεσης στο διαδίκτυο όσον αφορά μαθητές και μαθήτριες της Δημοτικής Εκπαίδευσης, απευθύνοντας ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς για τη συμβολή τους στην καταγραφή των αναγκών».

Πληροφόρησε, εξάλλου, «τους εκπροσώπους της ΠΟΕΔ ότι, με την κάλυψη των κενών, σύντομα ξεκινά εξ αποστάσεως διδασκαλία στην Ε’ και Στ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και ανταλλάγησαν απόψεις για το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία αυτής της διδασκαλίας, όπως και για την ασύγχρονη παιδαγωγική στήριξη που δίνεται στις υπόλοιπες τάξεις και την Προδημοτική».

Ο Υπουργός, «υπογράμμισε, στο ίδιο πλαίσιο, ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ασύγχρονη παιδαγωγική στήριξη, στο ψηφιακό υλικό και στις ιστοσελίδες της Προδημοτικής».

Στην τηλεδιάσκεψη «συζητήθηκαν, επίσης, και άλλα θέματα και έγινε ενημέρωση για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα που έχει υιοθετηθεί και ισχύει για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία και συνεχίζεται εντατικά στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο».

Επιπρόσθετα, επεξηγήθηκε η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί για την υποβολή των Ατομικών Πληροφοριακών Δελτίων των εκπαιδευτικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδικά φέτος, λαμβανομένης υπόψη της αδυναμίας διακίνησης.

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι «έχουν γίνει σχεδιασμοί για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιθανά ενδεχόμενα σχετικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας και την επάνοδο στα σχολεία και ανταλλάγησαν σχετικές απόψεις».

Πρόσθεσε πως «όταν υπάρχει σαφέστερη εικόνα της κατάστασης, πιθανώς προς το τέλος του μήνα, θα εξεταστεί συγκεκριμένα η όποια προσέγγιση χρειάζεται και η συνέχεια της σχολικής χρονιάς».

Όπως είπε ο κ. Προδρόμου, «οι όποιες αποφάσεις θα έχουν ως γνώμονα τη σχολική σταδιοδρομία των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν φέτος οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο».

Ανέφερε ότι «το δημόσιο σχολείο κερδίζει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το στοίχημα της εποχής και ανταποκρίνεται στις ανάγκες για εξ αποστάσεως παιδαγωγική στήριξη και ότι αυτό αποτελεί μια κατάκτηση που θα αξιοποιηθεί και στη συνέχεια».

Ευχαριστώντας τους εκπαιδευτικούς για τη συμβολή τους, ο Υπουργός Παιδείας, είπε ότι «την ώρα αυτή θα ήταν σημαντικό τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί να συνεχίσουν, σε κάποιο βαθμό, την επικοινωνία και τη στήριξη των μαθητών στο σπίτι και κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων εβδομάδων που θα είναι αργίες».

Εξήγησε ότι «θα απευθυνθεί έκκληση στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν τρόπους, κατά την κρίση τους, ούτως ώστε να συνεχίσουν να επικοινωνούν και να στηρίζουν τα παιδιά, παρέχοντας και ανάλογο, με το πνεύμα των ημερών, περιεχόμενο».

Αποφασίστηκε, τέλος, να συνεχιστούν οι επαφές και ο διάλογος τόσο με την ΟΕΛΜΕΚ όσο και την ΠΟΕΔ μέσω ανάλογων τηλεδιασκέψεων.

ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Moody
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody's: Αναβάθμηση τής Κύπρου από σταθερή σε θετική - Ο διεθνής οίκος αναμένει ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα

Moody's: Αναβάθμηση τής Κύπρου από σταθερή σε θετική - Ο διεθνής οίκος αναμένει ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Ράφα παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου – Πλήγματα και στην Κεντρική Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Ράφα παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου – Πλήγματα και στην Κεντρική Γάζα

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Ράφα παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου – Πλήγματα και στην Κεντρική Γάζα

Δημοσκόπηση OMEGA: Συνεχίζεται η αποδόμηση Χριστοδουλίδη και κυβέρνησης - Ποιος κερδίζει τη μάχη της πρωτιάς στις ευρωεκλογές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OMEGA: Συνεχίζεται η αποδόμηση Χριστοδουλίδη και κυβέρνησης - Ποιος κερδίζει τη μάχη της πρωτιάς στις ευρωεκλογές

Δημοσκόπηση OMEGA: Συνεχίζεται η αποδόμηση Χριστοδουλίδη και κυβέρνησης - Ποιος κερδίζει τη μάχη της πρωτιάς στις ευρωεκλογές

Νέα προειδοποιητική επιστολή Αναστασιάδη προς διευθυντή του «Π» - Απειλεί με δικαστικά μέτρα σε περίπτωση νέας «υποτιμητικής» προς το πρόσωπό...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα προειδοποιητική επιστολή Αναστασιάδη προς διευθυντή του «Π» - Απειλεί με δικαστικά μέτρα σε περίπτωση νέας «υποτιμητικής» προς το πρόσωπό...

Νέα προειδοποιητική επιστολή Αναστασιάδη προς διευθυντή του «Π» - Απειλεί με δικαστικά μέτρα σε περίπτωση νέας «υποτιμητικής» προς το πρόσωπό...

G7: Θα χρησιμοποιήσει «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ

G7: Θα χρησιμοποιήσει «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία

G7: Θα χρησιμοποιήσει «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία