Covid19: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε τη σύμβαση για προμήθεια θεραπείας με μονοκλωνικά αντισώματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 22.9.2021
Covid19: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε τη σύμβαση για προμήθεια θεραπείας με μονοκλωνικά αντισώματα
Το φάρμακο βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση κυλιόμενης επανεξέτασης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο κοινής προμήθειας με τη φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly για την προμήθεια θεραπείας με μονοκλωνικά αντισώματα για ασθενείς με κορονοϊό. Αυτό σηματοδοτεί την τελευταία εξέλιξη σ' αυτό το πρώτο χαρτοφυλάκιο πέντε ελπιδοφόρων φαρμακοθεραπευτικών μέσων που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19 τον Ιούνιο του 2021. Το φάρμακο βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση κυλιόμενης επανεξέτασης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Δεκαοκτώ κράτη μέλη έχουν προσυπογράψει την κοινή προμήθεια για την αγορά έως και 220 000 θεραπειών.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Πάνω από το 73 % του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ είναι πλέον πλήρως εμβολιασμένο, και το ποσοστό αυτό θα εξακολουθήσει να αυξάνεται. Ωστόσο, τα εμβόλια δεν μπορούν να είναι η μόνη μας απάντηση στη νόσο COVID-19. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να προσβάλλονται και να νοσούν. Πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας για την πρόληψη της νόσου με εμβόλια και, ταυτόχρονα, να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με φαρμακοθεραπευτικά μέσα. Με τη σημερινή υπογραφή, συνάπτουμε την τρίτη μας δημόσια σύμβαση και υλοποιούμε τη δέσμευσή μας στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών που πάσχουν από COVID-19 σε προηγμένα φάρμακα.»

Ενώ ο εμβολιασμός παραμένει το ισχυρότερο πλεονέκτημα κατά του ιού και των παραλλαγών του, τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση της νόσου COVID-19. Συμβάλλουν στη διάσωση ζωών, στην επιτάχυνση του χρόνου ανάρρωσης και στη μείωση της διάρκειας νοσηλείας και, τελικά, στη μείωση του φόρτου των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Το προϊόν από την Eli Lilly αποτελεί συνδυασμό δύο μονοκλωνικών αντισωμάτων (μπαμλανιβιμάμπης και ετεσεβιμάμπης) για τη θεραπεία ασθενών με κορονοϊό που δεν χρειάζονται οξυγόνο αλλά διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από τη νόσο COVID-19. Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι πρωτεΐνες που έχουν παραχθεί στο εργαστήριο και μιμούνται την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να καταπολεμά τον κορονοϊό. Προσκολλώνται στην πρωτεΐνη-ακίδα και, μ' αυτόν τον τρόπο, εμποδίζουν την προσκόλληση του ιού στα ανθρώπινα κύτταρα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας κοινής προμήθειας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής συνάψει σχεδόν 200 συμβάσεις για διάφορα ιατρικά αντίμετρα, συνολικής αξίας άνω των 12 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου κοινής προμήθειας που συνήφθη με την Eli Lilly, τα κράτη μέλη μπορούν να αγοράζουν το προϊόν συνδυασμού μπαμλανιβιμάμπης και ετεσεβιμάμπης, εάν και όταν χρειάζεται, αφού αυτό λάβει είτε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους σε επίπεδο ΕΕ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων είτε άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης στο οικείο κράτος μέλος.

Ιστορικό

Της σημερινής σύμβασης κοινής προμήθειας έχει προηγηθεί η σύμβαση που υπεγράφη με τη Roche για το προϊόν REGN-COV2, συνδυασμό κασιριβιμάμπης και ιμδεβιμάμπης, στις 31 Μαρτίου 2021, και η σύμβαση με την Glaxo Smith Kline στις 27 Ιουλίου 2021 για την προμήθεια σοτροβιμάμπης (VIR-7831), η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη VIR Biotechnology.

Η στρατηγική της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19, η οποία εγκρίθηκε στις 6 Μαΐου 2021, αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο φαρμακοθεραπευτικών μέσων κατά της COVID-19 με στόχο να καταστούν διαθέσιμα έως τον Οκτώβριο του 2021 τρία νέα φαρμακοθεραπευτικά μέσα και ενδεχομένως δύο ακόμη έως το τέλος του έτους. Καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής των φαρμάκων, από την έρευνα, την ανάπτυξη, την επιλογή ελπιδοφόρων υποψήφιων φαρμάκων, την ταχεία κανονιστική έγκριση, την παρασκευή και τη διανομή τους έως την τελική τους χρήση. Επίσης, πρόκειται να συντονίζει και να ενισχύει τη δράση της ΕΕ, καθώς και να διασφαλίζει ότι η ΕΕ ενεργεί από κοινού για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε φαρμακοθεραπευτικά μέσα μέσω κοινών προμηθειών.

Η στρατηγική αποτελεί μέρος μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, και ακολουθεί συντονισμένη ενωσιακή προσέγγιση για την καλύτερη προστασία της υγείας των πολιτών μας, την απόκτηση των κατάλληλων μέσων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας της Ευρώπης. Η στρατηγική, η οποία επικεντρώνεται στη θεραπεία ασθενών με COVID-19, λειτουργεί παράλληλα με την επιτυχή στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια, μέσω της οποίας έχουν εγκριθεί για χρήση στην ΕΕ ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια κατά της COVID-19 με σκοπό την πρόληψη και τη μείωση της μετάδοσης, καθώς και των ποσοστών νοσηλείας και θανάτων που προκαλούνται από τη νόσο.

Στις 29 Ιουνίου 2021 η στρατηγική παρουσίασε το πρώτο της αποτέλεσμα, ανακοινώνοντας πέντε υποψήφια φαρμακοθεραπευτικά μέσα που θα μπορούσαν σύντομα να είναι διαθέσιμα για τη θεραπεία ασθενών σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα πέντε προϊόντα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και είναι πολύ πιθανόν να περιλαμβάνονται σε αυτά τα τρία νέα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19 που πρόκειται να εγκριθούν έως τον Οκτώβριο του 2021, σύμφωνα με τον στόχο στο πλαίσιο της στρατηγικής, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελικά στοιχεία θα αποδεικνύουν την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά τους.

Η παγκόσμια συνεργασία στον τομέα των φαρμακοθεραπευτικών μέσων είναι ζωτικής σημασίας και βασική συνιστώσα της στρατηγικής μας. Η Επιτροπή δεσμεύεται να συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της νόσου COVID-19 και να τα καταστήσει διαθέσιμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Επιτροπή διερευνά επίσης τρόπους στήριξης του ευνοϊκού περιβάλλοντος για την παραγωγή προϊόντων υγείας, ενισχύοντας παράλληλα την ερευνητική ικανότητα σε χώρες εταίρους σε όλο τον κόσμο.Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Επίσημη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Γερμανία – Η πρώτη Γάλλου προέδρου μετά από 24 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ

Επίσημη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Γερμανία – Η πρώτη Γάλλου προέδρου μετά από 24 χρόνια

Επίσημη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Γερμανία – Η πρώτη Γάλλου προέδρου μετά από 24 χρόνια

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Κανονικά η δίκη της υπόθεσης της Μονής Αββακούμ - Νόμιμες οι διαδικασίες
ΚΥΠΡΟΣ

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Κανονικά η δίκη της υπόθεσης της Μονής Αββακούμ - Νόμιμες οι διαδικασίες

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Κανονικά η δίκη της υπόθεσης της Μονής Αββακούμ - Νόμιμες οι διαδικασίες

Πόση αξιοπιστία έμεινε στον Νίκο Χριστοδουλίδη όσον αφορά το Κυπριακό;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόση αξιοπιστία έμεινε στον Νίκο Χριστοδουλίδη όσον αφορά το Κυπριακό;

Πόση αξιοπιστία έμεινε στον Νίκο Χριστοδουλίδη όσον αφορά το Κυπριακό;

Λερναία Ύδρα το έργο στο Βασιλικό: Δεν τελειώνουν οι οικονομικές απαιτήσεις των Κινέζων – Αμήχανη η κυπριακή πλευρά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λερναία Ύδρα το έργο στο Βασιλικό: Δεν τελειώνουν οι οικονομικές απαιτήσεις των Κινέζων – Αμήχανη η κυπριακή πλευρά

Λερναία Ύδρα το έργο στο Βασιλικό: Δεν τελειώνουν οι οικονομικές απαιτήσεις των Κινέζων – Αμήχανη η κυπριακή πλευρά

Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο -Τέσσερις τραυματίες και 89 συλλήψεις (βίντεο)
ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο -Τέσσερις τραυματίες και 89 συλλήψεις (βίντεο)

Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο -Τέσσερις τραυματίες και 89 συλλήψεις (βίντεο)