Εξαιρούνται από το Νομοσχέδιο για «Καθαρά Οχήματα» Αστυνομία και Πυροσβεστική!

ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΥΤΡΑΣ Δημοσιεύθηκε 10.9.2021
Εξαιρούνται από το Νομοσχέδιο για «Καθαρά Οχήματα» Αστυνομία και Πυροσβεστική!
Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την διείσδυση πράσινων μέσων μεταφοράς στην κυπριακή αγορά – Ποιος είναι ο στόχος για την Κύπρο.Η Κύπρος πρέπει να επιτύχει μέχρι το 2030 να μειώσει σε σημαντικό ποσοστό τις εκπομπές ρύπων οι οποίοι προκύπτουν από τις μεταφορές. Ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής βρίσκεται το νομοσχέδιο για τον νόμο ο οποίος προβλέπει την προώθηση καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών με σκοπό την υποστήριξη της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών. Το νομοσχέδιο προωθείται για σκοπούς εναρμόνισης με την «Οδηγία 2019/1161/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών». Από το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται στην Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής, εξαιρούνται η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, γεγονός το οποίο προκάλεσε ερωτήματα κατά την διάρκεια της συνεδρίας την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου.

Ο στόχος

Η προηγούμενη οδηγία δεν συνέβαλε στην διείσδυση των καθαρών οχημάτων στην κυπριακή αγορά, σύμφωνα με την διαπίστωση η οποία έγινε κατά την διάρκεια της συνεδρίας. Η επίπτωση της νέας οδηγίας, όπως αναγράφεται πιο πάνω, αναμένεται ότι θα είναι μεγαλύτερη, καθώς ο στόχος για τα ελαφρά οχήματα τίθεται στο 31.9%, μέχρι το τέλος του 2025 και για τα βαρέα οχήματα στο 10% για την αντίστοιχη περίοδο.

Δείτε τους πίνακες που ακολουθούν:kathara_elafra_ochimata2
Δείτε πιο κάτω τα όρια εκπομπών ρύπων για τα καθαρά ελαφρά οχήματα, ανά κατηγορία, όπως περιγράφονται στο νομοσχέδιο:kathara_elafra_ochimata
Ακολουθεί ο πίνακας με τα όρια εκπομπών ρύπων για τα βαρέα οχήματα:kathara_varea_ochimata
Οι εξαιρέσεις

Από τον νόμο, σύμφωνα με το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση, θα εξαιρούνται τα οχήματα τα οποία προορίζονται για κρατικές υπηρεσίες και τα σώματα ασφαλείας. Συγκεκριμένα, αναφορά γίνεται στις εξής κατηγορίες οχημάτων:

(α) Οχήματα που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση μόνο από τις ένοπλες δυνάμεις·

(β) οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση, κυρίως  σε εργοτάξια, λατομεία, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων·

(γ) οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ή προσαρμόζονται για χρήση από την πολιτική προστασία, την πυροσβεστική υπηρεσία, το Τμήμα Δασών, τις δυνάμεις διατήρησης της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας·

(δ) θωρακισμένα οχήματα (Κωδικός SB), δηλαδή, οχήματα με αλεξίσφαιρη θωράκιση, που προορίζονται για την προστασία μεταφερομένων επιβατών ή εμπορευμάτων·

(ε) ασθενοφόρα (Κωδικός SC), δηλαδή, οχήματα κατηγορίας Μ που προορίζονται για τη μεταφορά ασθενών ή τραυματιών και διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό·

(στ) νεκροφόρα (Κωδικός SD), δηλαδή, οχήματα της κατηγορίας Μ που προορίζονται για τη μεταφορά νεκρών και διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό·

(ζ) οχήματα με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου (Κωδικός SH), δηλαδή, οχήματα κατηγορίας M1, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ή μετατραπεί ειδικά, για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσότερων προσώπων, καθημένων στα αναπηρικά τους αμαξίδια κατά την οδική μετακίνησή τους·

(η) κινητοί γερανοί (Κωδικός SF), δηλαδή, οχήματα κατηγορίας Ν3, τα  οποία δεν διαθέτουν εξοπλισμό μεταφοράς εμπορευμάτων, εξοπλισμένα με γερανό του οποίου η ροπή ανύψωσης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 400 kNm·

(θ) γεωργικά ή δασικά οχήματα, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(ι) δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα και τετράκυκλα, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ·

  • ερπυστριοφόρα οχήματα·

  • κάθε αυτοπροωθούμενο όχημα το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για να εκτελεί εργασίες και το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών κατασκευής του, δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών ή για τη μεταφορά εμπορευμάτων και το οποίο δεν είναι μηχάνημα που τοποθετείται σε πλαίσιο μηχανοκίνητου οχήματος·

  • οχήματα της κατηγορίας M3, εκτός από τα οχήματα κλάσης I και κλάσης A όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημεία 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ήτοι

  • κατηγορίας Μ3 με ικανότητα μεταφοράς άνω των 22 επιβατών πέραν του οδηγού, που έχει κατασκευασθεί με χώρους για όρθιους επιβάτες για να επιτρέπει τη συχνή μετακίνηση των επιβατών·

  • κατηγορίας Μ3 με ικανότητα μεταφοράς όχι περισσότερων από 22 επιβατών πέραν του οδηγού, που έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά όρθιων επιβατών, έχει καθίσματα και χώρο για όρθιους επιβάτες.


Θέματα επιχειρησιακά

Ένα σημαντικό ερώτημα το οποίο τέθηκε κατά τη συζήτηση είναι γιατί εξαιρέθηκαν από το νομοσχέδιο η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής, μιλώντας στο politis.com.cy, είπε ότι, στην περίπτωση των αμιγώς ηλεκτρικών, τίθεται θέμα αυτονομίας των οχημάτων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις για να βρεθούν σε περιοχή όπου εκδηλώνεται πυρκαγιά ή υπάρχει ανάγκη για άλλου είδους επιχειρήσεις. Επιπλέον, χρειάζεται να βρίσκονται σε λειτουργία και κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης. Το ζήτημα που προκύπτει είναι το ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σταθμοί φόρτισης οχημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές, ούτε ο χρόνος για επαναφόρτιση εν μέσω μιας επιχείρησης. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τα οχήματα τα οποία η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι πλέον εξοπλισμένη με οχήματα των οποίων τα καύσιμα συμπληρώνονται με συγκεκριμένο πρόσθετο, το οποίο συμβάλλει στην μείωση των ρύπων.Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ιράν: Θρίλερ με το ελικόπτερο του Ραϊσί - Βρέθηκε, λένε κρατικά ΜΜΕ, διαψεύδει ο Ερυθρός Σταυρός
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θρίλερ με το ελικόπτερο του Ραϊσί - Βρέθηκε, λένε κρατικά ΜΜΕ, διαψεύδει ο Ερυθρός Σταυρός

Ιράν: Θρίλερ με το ελικόπτερο του Ραϊσί - Βρέθηκε, λένε κρατικά ΜΜΕ, διαψεύδει ο Ερυθρός Σταυρός

Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι στη Λευκωσία - Την χτυπούσε ο σύζυγός της και προσπάθησε να ξεφύγει
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι στη Λευκωσία - Την χτυπούσε ο σύζυγός της και προσπάθησε να ξεφύγει

Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι στη Λευκωσία - Την χτυπούσε ο σύζυγός της και προσπάθησε να ξεφύγει

Όλα στον αέρα σε περίπτωση νέου αδιεξόδου στο Κυπριακό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα στον αέρα σε περίπτωση νέου αδιεξόδου στο Κυπριακό

Όλα στον αέρα σε περίπτωση νέου αδιεξόδου στο Κυπριακό

«Τελικά όλο το σύστημα υπηρετεί τον Αναστασιάδη;» του Διονύση Διονυσίου
ΣΤΗΛΕΣ

«Τελικά όλο το σύστημα υπηρετεί τον Αναστασιάδη;» του Διονύση Διονυσίου

«Τελικά όλο το σύστημα υπηρετεί τον Αναστασιάδη;» του Διονύση Διονυσίου

Τσίγκης, Σταυρινίδης, Παπαχαραλάμπους και Ντε Πέτρο - Στον «Π» οι τέσσερις υποψήφιοι για τη δημαρχία Στροβόλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίγκης, Σταυρινίδης, Παπαχαραλάμπους και Ντε Πέτρο - Στον «Π» οι τέσσερις υποψήφιοι για τη δημαρχία Στροβόλου

Τσίγκης, Σταυρινίδης, Παπαχαραλάμπους και Ντε Πέτρο - Στον «Π» οι τέσσερις υποψήφιοι για τη δημαρχία Στροβόλου