ΥΠΠΑΝ: Στην διαδικασία στελέχωσης ακολουθούνται πιστά χρονοδιαγράμματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 10.9.2019
ΥΠΠΑΝ: Στην διαδικασία στελέχωσης ακολουθούνται πιστά χρονοδιαγράμματα
Όπως αναφέρεται, τα δημοτικά σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, τοποθετήθηκαν εκπαιδευτικοί ενίσχυσης στα τμήματα της Α΄ τάξης, στα μαθήματα των Ελληνικών και των Μαθηματικών.

Η διαδικασία της στελέχωσης για κάθε σχολική χρονιά αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε προηγούμενης σχολικής χρονιάς και ακολουθούνται πιστά τα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται, τα οποία αφορούν την αποπαγοποίηση και πλήρωση θέσεων, τον υπολογισμό των αναγκών για εκτάκτους και την εξασφάλιση της έγκρισης του εν λόγω αριθμού, την έγκριση αφυπηρετήσεων/παραιτήσεων και παρατάσεων υπηρεσιών και την έγκριση ετήσιων αδειών.


Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση του, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με δημοσιεύματα για τη στελέχωση των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, σημειώνοντας ότι στην διαδικασία στελέχωσης εμπλέκονται διάφοροι φορείς, τμήματα και υπηρεσίες, οι οποίες αλληλοεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται, όπως είναι: το Υπουργικό Συμβούλιο, η Βουλή, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), το Υπουργείο Οικονομικών, τα διάφορα τμήματα του Υπουργείου Παιδείας, η ΠΟΕΔ κ.ά.

Το ΥΠΠΑΝ, σημειώνεται, καταβάλλει κάθε χρονιά κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε χρόνο με τον χρόνο να περιορίζονται τα όποια προβλήματα και οι όποιες καθυστερήσεις παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία της στελέχωσης. Κι αυτό, γιατί αντιλαμβάνεται τις συνέπειες που έχουν τόσο για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/μαθήτριες.

Παρόλα αυτά, αναφέρει, τα περιθώρια βελτίωσης είναι ακόμη υπαρκτά, και ως εκ τούτου, το ΥΠΠΑΝ εξετάζει με προσοχή συγκεκριμένες παρατηρήσεις/προτάσεις/εισηγήσεις, που φθάνουν κοντά του, ώστε στην κάθε επόμενη διαδικασία να επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα. Θέλουμε να πιστεύουμε, σημειώνεται, ότι για φέτος, παρά τις σχετικές δυσκολίες που παρατηρούνται, αυτές είναι αρκετά λιγότερες από κάθε άλλη προηγούμενη χρονιά.

Αναφορικά με τη στήριξη δημοτικών σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό, για τη σχολική χρονιά 2019-2020, το Υ.Π.Π.Α.Ν. σημειώνει ότι, τις σχολικές χρονιές 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 εφαρμόστηκε πιλοτικό πρόγραμμα στήριξης 33 δημοτικών σχολείων, τα οποία, τη σχολική χρονιά 2016-2017, είχαν μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό.

Ως πιλοτικό πρόγραμμα, είχε συγκεκριμένη διάρκεια (τρία χρόνια), αξιολογήθηκε από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.) και τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και υποβλήθηκε σχετική έκθεση στον Υπουργό.

Το μοντέλο που προτείνεται στην έκθεση, για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό, εφαρμόζεται τη φετινή σχολική χρονιά 2019-2020, σε πέντε σχολεία, τα οποία έχουν διαχρονικά μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό. Τα σχολεία αυτά επιλέγηκαν από σχετικούς καταλόγους, τους οποίους ετοίμασε το Κ.Ε.Ε.Α., αξιοποιώντας δεδομένα του Προγράμματος Λειτουργικού Αλφαβητισμού (Π.Λ.Α.) Γ΄ τάξης των τελευταίων πέντε ετών (δηλαδή από το 2014-2015 μέχρι σήμερα). Από τους καταλόγους αυτούς αποκλείστηκαν τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δράσεις Κοινωνικής και Σχολικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.), αφού τα σχολεία αυτά έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης βοηθών εκπαιδευτικών και στήριξης παιδιών με δυσκολίες στη μάθηση σ’ όλες τις τάξεις.

Η στήριξη των πέντε σχολείων, για τη φετινή σχολική χρονιά 2019-2020, γίνεται με την ενίσχυση των τμημάτων της Α΄ τάξης στα πέντε σχολεία και την παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας στα παιδιά των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ (εκτός τάξης), τα οποία έχουν εντοπιστεί με ρίσκο αναλφαβητισμού.

Η ενίσχυση των παιδιών της Α΄ τάξης, όπου γίνεται η κατάκτηση του βασικού αλφαβητισμού, θα αποτελέσει ενισχυτικό παράγοντα στη μαθησιακή διαδικασία και θα βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό παιδιών με δυσκολίες και στη στήριξή τους. Η ενίσχυση αυτή θα λειτουργήσει ως προληπτικό μέτρο, για μείωση του αριθμού των παιδιών που παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό στην Γ΄ τάξη, όταν χορηγείται το δοκίμιο του Κ.Ε.Ε.Α.

Όπως αναφέρεται, τα δημοτικά σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, τοποθετήθηκαν εκπαιδευτικοί ενίσχυσης στα τμήματα της Α΄ τάξης, στα μαθήματα των Ελληνικών και των Μαθηματικών.

Η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας των μαθημάτων των Ελληνικών και των Μαθηματικών, σημαντικό στοιχείο της οποίας αποτελούν οι δείκτες επιτυχίας και επάρκειας, θα συμβάλει στη μείωση του αριθμού των παιδιών που παρουσιάζουν προβλήματα αναλφαβητισμού.

Η ποιότητα της διδασκαλίας των δύο μαθημάτων σχετίζεται, επίσης, με την εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών (συνεργατική, διερευνητική, κ.λπ.), τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών. Η τοποθέτηση εκπαιδευτικού ενίσχυσης στην τάξη θα διευκολύνει τον/την εκπαιδευτικό στην εφαρμογή των πιο πάνω.

Σημειώνεται, ότι ο/η εκπαιδευτικός της τάξης έχει την ευθύνη για τα παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση και την πρόοδό τους, όπως και για τα υπόλοιπα παιδιά. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ενίσχυσης πρέπει να είναι υποστηρικτικός στη μάθηση όλων των παιδιών. Οι μαθητές/μαθήτριες με δυσκολίες θα στηρίζονται τόσο από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης όσο και από τον/την εκπαιδευτικό ενίσχυσης, μέσα στην τάξη.

Ως εκπαιδευτικοί ενίσχυσης τοποθετήθηκαν συμβασιούχοι/ες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν για 29 περιόδους ο/η καθένας/καθεμιά, στα εν λόγω σχολεία. Κάθε εκπαιδευτικός ενίσχυσης θα τοποθετηθεί 19 περιόδους σε τμήμα της Α΄ τάξης (12 περιόδους Ελληνικά και 7 περιόδους Μαθηματικά) και θα αναλάβει και 10 περιόδους ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ (εκτός τάξης), τα οποία έχουν εντοπιστεί με ρίσκο αναλφαβητισμού.

Όσον αφορά στον χρόνο ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, το Υ.Π.Π.Α.Ν. αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία αφαίρεση χρόνου. Σε σχέση με την περσινή σχολική χρονιά, 2018-2019, ο χρόνος μειώθηκε, γιατί τη φετινή σχολική χρονιά, 2019-2020, μειώθηκε και ο συνολικός αριθμός παιδιών που έχουν ανάγκη στήριξης.

Το Υ.Π.Π.Α.Ν. αναφέρει ότι υλοποιεί συγκεκριμένη πολιτική εκπαίδευσης των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία και έχει προχωρήσει τόσο σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στο θέμα αυτό, όσο και σε ετοιμασία σύγχρονου παιδαγωγικού υλικού. Επιπρόσθετα, υλοποιεί μηχανισμούς παρακολούθησης της πορείας των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Σημειώνεται ότι, ο χρόνος παροχής της ενισχυτικής διδασκαλίας, για πρώτη χρονιά, δίνεται πλέον στη βάση των αποτελεσμάτων των μαθητών/μαθητριών στο Δοκίμιο Ελληνομάθειας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.), καθώς και στις δηλώσεις των διευθυντών/διευθυντριών για την ανάγκη παροχής στήριξης για δεύτερη συνεχή χρονιά, στη βάση κριτηρίων που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τις εγκύκλιες οδηγίες, όσα σχολεία έχουν μεγάλο αριθμό μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία και ανάλογο χρόνο ενισχυτικής διδασκαλίας, μπορούν να οργανώσουν τμήματα ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, πέρα από την παροχή ενισχυτικού χρόνου διδασκαλίας σε μικρές ομάδες παιδιών. Εκεί και όπου έχουν παρουσιαστεί νέες ανάγκες αυτές θα ικανοποιηθούν με την προσφορά άλλων προγραμμάτων.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται επιλογή αριθμού εκπαιδευτικών, με βάση τα προσόντα, την εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους, με στόχο να διασφαλιστεί ότι την ενισχυτική διδασκαλία θα την αναλαμβάνουν οι καταλληλότεροι κάθε φορά εκπαιδευτικοί που θα μπορούν να βοηθούν τα παιδιά στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Το Υ.Π.Π.Α.Ν. αναγνωρίζει ότι ο χρόνος που παρέχεται για ενισχυτική διδασκαλία είναι πολύ σημαντικός, γι’ αυτό και καταβάλλεται προσπάθεια από όλους/ες όπως αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των μαθητών/μαθητριών. Κατά τη φετινή σχολική χρονιά έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση του θέματος και στην ορθή αξιοποίηση του παρεχόμενου χρόνου.

Τον περασμένο Μάρτιο, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για θέματα εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Η συνεργασία αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει την αναβάθμιση και βελτίωση των δομών που ήδη εφαρμόζονται, αλλά και του περιεχομένου της εκπαίδευσης των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων έχει καταθέσει τις εισηγήσεις της, οι οποίες εξετάζονται ενδελεχώς από την αρμόδια Διατμηματική Επιτροπή του Υ.Π.Π.Α.Ν.

ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Στους 44 βαθμούς αύριο ο υδράργυρος: Πορτοκαλί προειδοποίηση και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές
ΚΥΠΡΟΣ

Στους 44 βαθμούς αύριο ο υδράργυρος: Πορτοκαλί προειδοποίηση και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές

Στους 44 βαθμούς αύριο ο υδράργυρος: Πορτοκαλί προειδοποίηση και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές

Τεχνολογικό Πάρκο: Το Ανώτατο παραμέρισε απόφαση ακύρωσης ανάκλησης απαλλοτρίωσης γης στο Πεντάκωμο
ΚΥΠΡΟΣ

Τεχνολογικό Πάρκο: Το Ανώτατο παραμέρισε απόφαση ακύρωσης ανάκλησης απαλλοτρίωσης γης στο Πεντάκωμο

Τεχνολογικό Πάρκο: Το Ανώτατο παραμέρισε απόφαση ακύρωσης ανάκλησης απαλλοτρίωσης γης στο Πεντάκωμο

Αίτημα Εισαγγελέα για παύση Ελεγκτή: Υπόθεση Γιαννάκη, πολιτογραφήσεις και μαρίνα Αγίας Νάπας στο επίκεντρο της σημερινής δικάσιμου
ΚΥΠΡΟΣ

Αίτημα Εισαγγελέα για παύση Ελεγκτή: Υπόθεση Γιαννάκη, πολιτογραφήσεις και μαρίνα Αγίας Νάπας στο επίκεντρο της σημερινής δικάσιμου

Αίτημα Εισαγγελέα για παύση Ελεγκτή: Υπόθεση Γιαννάκη, πολιτογραφήσεις και μαρίνα Αγίας Νάπας στο επίκεντρο της σημερινής δικάσιμου

Πρώτος υφυπουργός Μετανάστευσης ο Δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης - Διορίζεται εντός των ημερών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτος υφυπουργός Μετανάστευσης ο Δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης - Διορίζεται εντός των ημερών

Πρώτος υφυπουργός Μετανάστευσης ο Δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης - Διορίζεται εντός των ημερών

Μετεκλογικές αναταράξεις στο ΔΗΚΟ: Αποχωρεί ο Μαρτή - υποψήφιος για την δημαρχία Αγίας Νάπας - Ποιους καταγγέλλει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετεκλογικές αναταράξεις στο ΔΗΚΟ: Αποχωρεί ο Μαρτή - υποψήφιος για την δημαρχία Αγίας Νάπας - Ποιους καταγγέλλει

Μετεκλογικές αναταράξεις στο ΔΗΚΟ: Αποχωρεί ο Μαρτή - υποψήφιος για την δημαρχία Αγίας Νάπας - Ποιους καταγγέλλει