Σύσκεψη αρχηγών το απόγευμα και συνεδρία Ολομέλειας για Προεδρίες Επιτροπών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 17.6.2021
Σύσκεψη αρχηγών το απόγευμα και συνεδρία Ολομέλειας για Προεδρίες Επιτροπών
Αν κατά τη Σύσκεψη Αρχηγών δεν επιτευχθεί συμφωνία η σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια.Συνέρχεται στις 16.00 η Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να εγκρίνει το διορισμό Γραμματέων και Κοσμητόρων που θα κάνει η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου και να εκλέξει τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής. Η Επιτροπή Επιλογής αναμένεται να συνεδριάσει στις 10.00 το πρωί της Παρασκευής.

Της Ολομέλειας της Βουλής θα προηγηθεί Σύσκεψη Αρχηγών ή Εκπροσώπων των Κομμάτων, το πρωί, για να συζητήσει εκ νέου τη σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής και την κατανομή των Προεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Αν κατά τη Σύσκεψη Αρχηγών δεν επιτευχθεί συμφωνία η σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια.

Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε Σύσκεψη Αρχηγών, στο πλαίσιο της οποίας αποφασίστηκε ότι  η Επιτροπή Επιλογής, της οποίας προεδρεύει η Πρόεδρος της Βουλής, θα απαρτίζεται από 3 Βουλευτές του ΔΗΣΥ, 3 του ΑΚΕΛ και 2 του ΔΗΚΟ και ορίστηκε άτυπη συνεδρία της Επιτροπής Επιλογής την Τρίτη για να αποφασίσει την κατανομή των Προεδριών και τα μέλη της κάθε μίας εκ 16 τακτικών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Στη  Σύσκεψη της Δευτέρας δεν παρέστη ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, που την Τρίτη παρέστη στην άτυπη συνεδρία της Επιτροπής Επιλογής και διαφώνησε σε ό,τι  αφορά τη σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής και με την κατανομή των Προεδριών και έτσι το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Σύσκεψη Αρχηγών σήμερα Πέμπτη.

Προεδρίες

Το θέμα φαίνεται να εστιάζεται στο γεγονός ότι και τα 4 μικρότερα κόμματα διαθέτουν πάνω από 3 Βουλευτές και διεκδικούν από μια Προεδρία το καθένα με βάση το εθιμικό που εφαρμοζόταν τα τελευταία χρόνια και με το οποίο στην προηγούμενη βουλευτική θητεία κατείχαν Προεδρίες κόμματα που δεν συνέθεταν κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή η ΕΔΕΚ και η Συμμαχία Πολιτών που εξασφάλισαν από την εκλογική διαδικασία από 3 έδρες. Στην Αλληλεγγύη δεν παραχωρήθηκε Προεδρία επειδή, προερχόταν από τις τάξεις της ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, ο οποίος είχε το προνόμιο να προδρεύσει της όποιας Επιτροπής επέλεγε όποτε το επέλεγε.

Ενόψει του γεγονότος ότι η μόνη Προεδρία που «ορφάνεψε» είναι αυτή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που κατείχε η Συμμαχία Πολιτών και το γεγονός ότι η ΕΔΕΚ κατείχε Προεδρία, για να ικανοποιηθούν και τα τέσσερα μικρότερα κόμματα υπολείπονται δύο Προεδρίες.

Ο Βουλευτής Νίκος Τορναρίτης, ο οποίος αναμένεται ότι θα συνεχίσει να είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, διατύπωσε τη θέση ότι του κόμματος του είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής και η πρακτική που ακολουθείτο μέχρι τώρα με την οποία τα τέσσερα μικρότερα κόμματα έχουν δικαίωμα να καταλάβουν από μία Προεδρία Επιτροπής.

Παρόμοια θέση διατύπωσε με δήλωση του στο ΚΥΠΕ και ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, που ανέφερε ότι στόχος του κόμματός του, είναι η κατάληξη σε μια κατανομή και σύνθεση των Επιτροπών της Βουλής, που θα αντικατοπτρίζει τη βούληση του εκλογικού σώματος.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Λουκαΐδης, ο οποίος επίσης αναμένεται να συνεχίσει να είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, διατύπωσε τη θέση ότι το κόμμα του δικαιούται 6 Προεδρίες (στην προηγούμενη θητεία κατείχε 5) και ότι μπορεί να συμβιβαστεί με 5 Προεδρίες παραχωρώντας την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στο Κίνημα Οικολόγων, χωρίς να αποκλείει την εκδοχή συλλογικά τα μεγαλύτερα κόμματα να δώσουν Προεδρίες στην ΕΔΕΚ και τη ΔΗΠΑ. Ξεκαθάρισε ότι το ΑΚΕΛ δεν μπορεί να παραχωρήσει Προεδρία προς όφελος του ΕΛΑΜ, καθώς αυτό θα συνιστά κανονικοποίηση του.

Ο κ. Λουκαϊδης είπε ακόμα πως διαφαίνεται ότι η πρόθεση του ΔΗΣΥ είναι να μείνει το ΑΚΕΛ με 4 Προεδρίες.

ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι θα αρνηθούν να πάρουν Προεδρία Επιτροπής ως παραχώρηση ή κατά χάρη, αλλά μόνο εφόσον ληφθεί συλλογική απόφαση στη λογική ότι πρέπει να αντικατοπτρίζεται η βούληση του εκλογικού σώματος στην κατανομή των Προεδριών.

Σε ό,τι αφορά τη Σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής ΑΚΕΛ, ΔΗΠΑ και Κίνημα Οικολόγων ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι ορθώς κατά τη Σύσκεψη Αρχηγών της Δευτέρας αποφασίστηκε ότι αυτή θα απαρτίζεται από 3 Βουλευτές του ΔΗΣΥ, 3 του ΑΚΕΛ και 2 του ΔΗΚΟ.

Από την άλλη ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι το Σύνταγμα δεν περιορίζει σε συμμετοχή στην Επιτροπή Επιλογής Βουλευτών μόνο από κόμματα που συνθέτουν Κοινοβουλευτική Ομάδα και υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρύτερη αντιπροσώπευση των κομμάτων σε αυτήν.

Σύνταγμα

Με βάση το Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 73, στη συνεδρία της Ολομέλειας μετά την εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Βουλής, καταρτίζεται Επιτροπή Επιλογής αποτελούμενη εκ του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων ως Προέδρου, του Αντιπροέδρου αυτής ως Αντιπροέδρου και οκτώ άλλων εκλεγομένων από τη Βουλής των Αντιπροσώπων Βουλευτών «έξι εκ των εκλεγέντων από την ελληνική κοινότητα και δύο εκ των εκλεγέντων από την τουρκική κοινότητα».

Βάσει της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου του Συντάγματος, η Επιτροπή Επιλογής «καταρτίζει τις μόνιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές όπως και οιασδήποτε άλλη προσωρινή, συνιστωμένες για ορισμένο σκοπό ή ειδικές Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και διορίζει Βουλευτές ως μέλη των Επιτροπών αυτών».

Περαιτέρω το Σύνταγμα αναφέρει ότι κατά τον καταρτισμό και διορισμό (των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις που υποβάλλονται από την ελληνική κοινοτική ομάδα και την τουρκική κοινοτική ομάδα ή από τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες.

Διορισμός Γραμματέων και Κοσμητόρων

Το άρθρο 72 του Συντάγματος διαλαμβάνει ότι μετά την εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων ο καθένας εξ αυτών διορίζει αντιστοίχως εκ των Βουλευτών δύο Ε/κ και ένα Τ/κ ως γραμματείς της Βουλής των Αντιπροσώπων, και δύο Ε/κ και έναν Τ/κ ως κοσμήτορες,  οι οποίοι θα  ανήκουν  αντιστοίχως  στο γραφείο  του  Προέδρου  και  του  Αντιπροέδρου  της  Βουλής.

Η πρακτική που ακολουθείτο τα τελευταία χρόνια ήταν να διορίζονται δύο Γραμματείς, ένας από τον ΔΗΣΥ και ένας από το ΑΚΕΛ και ένας κοσμήτορας από το ΔΗΚΟ.

Πηγή: ΚΥΠΕΠολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Από πρόβλημα σε πρόβλημα το τερματικό στο Βασιλικό: Νέα αντιπαράθεση κυπριακής πλευράς - κινεζικής Κοινοπραξίας για το πλοίο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από πρόβλημα σε πρόβλημα το τερματικό στο Βασιλικό: Νέα αντιπαράθεση κυπριακής πλευράς - κινεζικής Κοινοπραξίας για το πλοίο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Από πρόβλημα σε πρόβλημα το τερματικό στο Βασιλικό: Νέα αντιπαράθεση κυπριακής πλευράς - κινεζικής Κοινοπραξίας για το πλοίο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Αποκαλυπτικά στοιχεία στη Βουλή: Εκατομμύρια ευρώ διακινούνται σε βαλίτσες στα αεροδρόμια και λιμάνια
ΚΥΠΡΟΣ

Αποκαλυπτικά στοιχεία στη Βουλή: Εκατομμύρια ευρώ διακινούνται σε βαλίτσες στα αεροδρόμια και λιμάνια

Αποκαλυπτικά στοιχεία στη Βουλή: Εκατομμύρια ευρώ διακινούνται σε βαλίτσες στα αεροδρόμια και λιμάνια

Aυξημένη σκόνη στην ατμόσφαιρα και άνοδος της θερμοκρασίας
ΚΥΠΡΟΣ

Aυξημένη σκόνη στην ατμόσφαιρα και άνοδος της θερμοκρασίας

Aυξημένη σκόνη στην ατμόσφαιρα και άνοδος της θερμοκρασίας

Δεκατρείς τραυματίες σε σύγκρουση τρένων στο Βελιγράδι

Δεκατρείς τραυματίες σε σύγκρουση τρένων στο Βελιγράδι

Δεκατρείς τραυματίες σε σύγκρουση τρένων στο Βελιγράδι

Στην αντεπίθεση η Νομική Υπηρεσία για το θέμα Κατσουνωτού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση η Νομική Υπηρεσία για το θέμα Κατσουνωτού

Στην αντεπίθεση η Νομική Υπηρεσία για το θέμα Κατσουνωτού