Διαβάστε τη μελέτη της Εξειδικευμένης Υποεπιτροπής Πρωτοβάθμιας Υγείας: Ανησυχούν οι καταχρήσεις στο ΓεΣΥ, ποιες αλλαγές δρομολογούνται

ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΥΤΡΑΣ Δημοσιεύθηκε 12.6.2021
Διαβάστε τη μελέτη της Εξειδικευμένης Υποεπιτροπής Πρωτοβάθμιας Υγείας: Ανησυχούν οι καταχρήσεις στο ΓεΣΥ, ποιες αλλαγές δρομολογούνται
Κοινή διαπίστωση, ασθενείς ζητούν από τους Προσωπικούς τους Ιατρούς να τους παραπέμψουν σε Ειδικούς Ιατρούς, χωρίς να τους έχουν εξετάσει προηγουμένως και χωρίς να συντρέχει λόγος τη δεδομένη στιγμή.Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από την εφαρμογή του ΓεΣΥ στην Κύπρο, ωστόσο το σύστημα χρήζει βελτιώσεων επί διαφόρων πτυχών του, όπως διαπιστώνουν οι αρμόδιοι φορείς. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε η Εξειδικευμένη Υποεπιτροπή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για ενήλικες, η πρώτη συνάντηση της οποίας πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου, με τις καταχρήσεις από Προσωπικούς Ιατρούς και ασθενείς να κατέχουν κυρίαρχο ρόλο στην ατζέντα. Ο στόχος, όπως τέθηκε στην συνάντηση, είναι, μέχρι τον Σεπτέμβριο, να ξεκαθαρίσουν πολλά από τα ζητήματα και να τεθούν δικλείδες ασφαλείας για αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου.

Τέθηκε η γραμμή

Πληροφορίες του «Π» από αρμόδιες πηγές με συμμετοχή στην Υποεπιτροπή, αναφέρουν ότι από κοινού διαπιστώθηκαν οι τομείς στους οποίους παρατηρούνται προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ζητήματα όπως η κατάχρηση, η εμπιστοσύνη μεταξύ γιατρού και ασθενούς, η ενδυνάμωση των Πρωτοβάθμιων Ιατρών, η εφαρμογή πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών και κριτηρίων παραπομπής. Θα ακολουθήσουν κι άλλες συναντήσεις, με στόχο την κατάρτιση του Οδικού Χάρτη. Αναμένεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι, μέχρι τον Σεπέμβριο, θα έχουν τεθεί οι γραμμές αυτές, ώστε να ακολουθούνται και να μειωθούν τα προβλήματα που υπάρχουν και συζητούνται εξ αρχής.

Κουλτούρα και απειλές

Το ΓεΣΥ στόχο είχε, από την δημιουργία του, να αλλάξει την κουλτούρα, πρωτίστως των ασθενών και στην συνέχεια των ιατρών, αλλά και να καθιερώσει ή/και ενισχύσει την πρωτοβάθμια ιατρική στην Κύπρο. Κοινή διαπίστωση, ασθενείς ζητούν από τους Προσωπικούς τους Ιατρούς να τους παραπέμψουν σε Ειδικούς Ιατρούς, χωρίς να τους έχουν εξετάσει προηγουμένως, ακόμα και για εργαστηριακές εξετάσεις, χωρίς να συντρέχει λόγος την δεδομένη στιγμή. Σε περίπτωση που ο Προσωπικός Ιατρός αρνηθεί να το πράξει, χωρίς να εξετάσει τον ασθενή, δέχεται την απειλή από τον τελευταίο ότι θα φύγει και θα γραφτεί σε άλλον Προσωπικό Ιατρό.

Προς αντιμετώπιση του φαινομένου των απειλών, ο ΟΑΥ εξετάζει την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης αλλαγής Προσωπικού Ιατρού στους ασθενείς για διάστημα ενός έτους από την ημέρα εγγραφής τους. Ωστόσο, δεν θα παραβλεφθούν οι περιπτώσεις ασθενών για τους οποίους θα υπάρχει πραγματικά η ανάγκη για αλλαγή Προσωπικού Ιατρού, πριν από το πέρας του ενός έτους, γι’ αυτό και θα πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος ελέγχου τέτοιων περιπτώσεων.

Δείκτες ποιότητας

Ένα μέτρο το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην μείωση του πιο πάνω φαινομένου είναι η αμοιβή βάσει των δεικτών ποιότητας. Συγκεκριμένα, το σύστημα το οποίο έχει καθοριστεί, προβλέπει την αμοιβή των ιατρών στην βάση της αναλογίας του 70%-30%. Το 70% αφορά την αμοιβή επί κεφαλής, δηλαδή ανά ασθενή που έχει εγγεγραμμένο στο μητρώο του ο κάθε Προσωπικός Ιατρός και το 30% αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών που τους παρέχει. Όπως ανέφερε αρμόδια πηγή στον «Π», παρατηρούνται περιστατικά που αφορούν Προσωπικούς Ιατρούς οι οποίοι παραπέμπουν μεγάλο αριθμό ασθενών τους σε Ειδικούς Ιατρούς, ωστόσο διαπιστώνεται ακολούθως ότι δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος για να πράξουν με αυτό τον τρόπο. Ως εκ τούτου, τίθεται το θέμα της καταλληλότητας του Προσωπικού Ιατρού, καθώς και της κατάχρησης.

Οι Ειδικοί Ιατροί οι οποίοι δέχονται σε μεγάλο βαθμό παραπομπές, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΥ, είναι, μεταξύ άλλων, οι Καρδιολόγοι και οι Ορθοπεδικοί. Όσον αφορά στους τελευταίους, από την ανάλυση των στοιχείων, προκύπτει ότι οι πλείστοι ασθενείς, παραπέμπονται χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Παραπομπές σε αριθμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία εξασφάλισε ο «Π», για κάθε δύο επισκέψεις που δημιουργούνται στο Σύστημα Πληροφορικής από Προσωπικούς Ιατρούς, στη μία ο δικαιούχος παραπέμπεται σε Ειδικό Ιατρό. Βάσει της ενημέρωσής μας, το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ βελτιωμένο σε σύγκριση με αυτό που παρατηρείτο στα αρχικά στάδια. Δεν θεωρείται το ιδανικό ποσοστό από τον ΟΑΥ, καθώς παγκόσμια ο μέσος όρος ανέρχεται στο 20%-25%, ωστόσο στην Κύπρο το 50% δείχνει ότι βελτιώθηκε η κατάσταση, σε σύγκριση με το 85% περίπου, το οποίο καταγράφετο προηγουμένως.

Στοιχεία από την Έκθεση της Εξειδικευμένης Υποεπιτροπής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για ενήλικες, την οποία εξασφάλισε το http://politis.com.cy:parapombes2
parapombes3
Όσον αφορά στις εργαστηριακές εξετάσεις, βάσει των στοιχείων, επίσης παραπέμπεται το 50% των ασθενών, από Προσωπικούς Ιατρούς. Το γεγονός αυτό φέρνει στο προσκήνιο ξανά το θέμα της εκμετάλλευσης του ΓεΣΥ από τους ασθενείς και την πίεση στους Προσωπικούς Ιατρούς για παραπομπή χωρίς ουσιαστικό λόγο, σε αρκετές περιπτώσεις.parapombes
Ανησυχητική, ωστόσο, χαρακτηρίζουν οι αρμόδιοι στον «Π» την εικόνα που δίνουν τα στοιχεία, σε σχέση με το ποσοστό των ασθενών στους οποίους συνταγογραφούνται φάρμακα. Συγκεκριμένα, για κάθε δύο επισκέψεις που δημιουργούνται στο Σύστημα Πληροφορικής από Προσωπικούς Ιατρούς, στη μία εκδίδεται συνταγή φαρμάκων.parapombes4


Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση, τονίζεται, καθώς πρέπει να διασαφηνιστούν οι λόγοι για τους οποίους γίνεται αυτό.

Διαβάστε ολόκληρη την Έκθεση της Εξειδικευμένης Υποεπιτροπής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για ενήλικες, την οποία εξασφάλισε το http://politis.com.cy: