ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Άμπρα κατάμπρα

Άμπρα κατάμπρα

Άμπρα κατάμπρα

Είχε διπλώματα αλλά όχι αξιοπιστία

Είχε διπλώματα αλλά όχι αξιοπιστία

Είχε διπλώματα αλλά όχι αξιοπιστία

Γιατί τόση «εμμονή»;

Γιατί τόση «εμμονή»;

Γιατί τόση «εμμονή»;

Βρέθηκε το πρόβλημα, αλλά όχι η λύση

Βρέθηκε το πρόβλημα, αλλά όχι η λύση

Βρέθηκε το πρόβλημα, αλλά όχι η λύση

Υπάρχει και τρίτη επιλογή

Υπάρχει και τρίτη επιλογή

Υπάρχει και τρίτη επιλογή

Και όμως, είναι χειρότερα

Και όμως, είναι χειρότερα

Και όμως, είναι χειρότερα

Ευθύνη ή εξουσία

Ευθύνη ή εξουσία

Ευθύνη ή εξουσία

Το «συνταξιοδοτικό» και το συνταξιοδοτικό

Το «συνταξιοδοτικό» και το συνταξιοδοτικό

Το «συνταξιοδοτικό» και το συνταξιοδοτικό

Ευχαριστώ δεν θα πάρω

Ευχαριστώ δεν θα πάρω

Ευχαριστώ δεν θα πάρω

Η κυπριακή διάσταση της φοροδιαφυγής

Η κυπριακή διάσταση της φοροδιαφυγής

Η κυπριακή διάσταση της φοροδιαφυγής

Το κόστος της αστοχίας

Το κόστος της αστοχίας

Το κόστος της αστοχίας

Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα

Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα

Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα

Μην περιμένετε. Απαιτείστε

Μην περιμένετε. Απαιτείστε

Μην περιμένετε. Απαιτείστε

Ό,τι σπέρνεις, θερίζεις

Ό,τι σπέρνεις, θερίζεις

Ό,τι σπέρνεις, θερίζεις

Γιατί μας αρέσει

Γιατί μας αρέσει

Γιατί μας αρέσει

Ο βοηθός (τους)

Ο βοηθός (τους)

Ο βοηθός (τους)

Το παραπλανητικό παραμύθι της αισχρο-πολιτικής

Το παραπλανητικό παραμύθι της αισχρο-πολιτικής

Το παραπλανητικό παραμύθι της αισχρο-πολιτικής

Γιατί αυτό θα κάναμε όλοι

Γιατί αυτό θα κάναμε όλοι

Γιατί αυτό θα κάναμε όλοι

Το δικαίωμα στη σπατάλη

Το δικαίωμα στη σπατάλη

Το δικαίωμα στη σπατάλη

Δεν είναι πέναλτι

Δεν είναι πέναλτι

Δεν είναι πέναλτι

Φτάνει με τις μαγικές συνταγές

Φτάνει με τις μαγικές συνταγές

Φτάνει με τις μαγικές συνταγές

Ο πραγματικός συνεργατισμός

Ο πραγματικός συνεργατισμός

Ο πραγματικός συνεργατισμός

Η έννοια της μεταρρύθμισης

Η έννοια της μεταρρύθμισης

Η έννοια της μεταρρύθμισης

Και όμως, έχουμε

Και όμως, έχουμε

Και όμως, έχουμε

Τι κάνει τη διαφορά

Τι κάνει τη διαφορά

Τι κάνει τη διαφορά

Το κόστος των λανθασμένων αποφάσεων

Το κόστος των λανθασμένων αποφάσεων

Το κόστος των λανθασμένων αποφάσεων

Το κίνητρο του κέρδους

Το κίνητρο του κέρδους

Το κίνητρο του κέρδους

Επιχειρηματίας, ο σύγχρονος σατανάς

Επιχειρηματίας, ο σύγχρονος σατανάς

Επιχειρηματίας, ο σύγχρονος σατανάς

Ποιος θα τολμήσει πρώτος;

Ποιος θα τολμήσει πρώτος;

Ποιος θα τολμήσει πρώτος;

Δεν ευθύνεται ο αγγελιοφόρος

Δεν ευθύνεται ο αγγελιοφόρος

Δεν ευθύνεται ο αγγελιοφόρος

Η αξία της ασφάλειας

Η αξία της ασφάλειας

Η αξία της ασφάλειας

Για να ΜΗΝ εξαγοράζονται!!!

Για να ΜΗΝ εξαγοράζονται!!!

Για να ΜΗΝ εξαγοράζονται!!!

Για να ΜΗΝ εξαγοράζονται!!!

Για να ΜΗΝ εξαγοράζονται!!!

Για να ΜΗΝ εξαγοράζονται!!!

Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Θεωρία και πράξη

Θεωρία και πράξη

Θεωρία και πράξη

Ιδιωτικοποιήσεις, κοινωνικές ευαισθησίες και το κόστος για τον πολίτη

Ιδιωτικοποιήσεις, κοινωνικές ευαισθησίες και το κόστος για τον πολίτη

Ιδιωτικοποιήσεις, κοινωνικές ευαισθησίες και το κόστος για τον πολίτη

Να εποπτεύσω ή να μην εποπτεύσω;

Να εποπτεύσω ή να μην εποπτεύσω;

Να εποπτεύσω ή να μην εποπτεύσω;

Οι αναπόφευκτες συνέπειες

Οι αναπόφευκτες συνέπειες

Οι αναπόφευκτες συνέπειες

Το περιβάλλον απειλή για τον πληθωρισμό; ΟΧΙ

Το περιβάλλον απειλή για τον πληθωρισμό; ΟΧΙ

Το περιβάλλον απειλή για τον πληθωρισμό; ΟΧΙ

Η ευθύνη είναι και προσωπική

Η ευθύνη είναι και προσωπική

Η ευθύνη είναι και προσωπική

Φραντζολάκια, καύσιμα και ο κατώτατος μισθός

Φραντζολάκια, καύσιμα και ο κατώτατος μισθός

Φραντζολάκια, καύσιμα και ο κατώτατος μισθός

Χαλάλι τους τα κέρδη

Χαλάλι τους τα κέρδη

Χαλάλι τους τα κέρδη

Αλλάξτε τη διαδικασία και όχι τα κριτήρια

Αλλάξτε τη διαδικασία και όχι τα κριτήρια

Αλλάξτε τη διαδικασία και όχι τα κριτήρια

Προσοχή να μην το κάψουμε

Προσοχή να μην το κάψουμε

Προσοχή να μην το κάψουμε