Τα δικά μου «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης»... (2)

SEVGUL ULUDAG Δημοσιεύθηκε 11.3.2024
Τα δικά μου «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης»... (2)

Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ανακοινώθηκαν πρόσφατα μπορεί να μην είναι αρκετά, αλλά κάθε μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης πρέπει να ενθαρρύνεται και να επικροτείται, να επικρίνεται και επίσης να παρουσιάζεται με έναν άλλο τρόπο για το πώς θα μπορούσε να γίνει. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να συνεχίσω να γράφω σήμερα για τα «δικά μου μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης». Τα δικά μου «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης» θα μπορούσαν να είναι κάπως έτσι (συνεχίζω από την προηγούμενη βδομάδα).

4. Ινστιτούτο διαλόγου και συμφιλίωσης: Στην Κύπρο μπορεί να δημιουργηθεί ένα ινστιτούτο διαλόγου και συμφιλίωσης, όπου όχι άτομα από την κοινωνία των πολιτών όχι μόνο από την Κύπρο, αλλά και από άλλες περιοχές συγκρούσεων, όπως το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, τα Βαλκάνια, καθώς και από την Τουρκία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να έρθουν σε επαφή για έναν συστηματικό διάλογο και μια νέα κατανόηση για τη συμφιλίωση και την οικοδόμηση μιας κουλτούρας ειρήνης, καθώς και για την εκμάθηση των εμπειριών του ενός από τον άλλο. Σε ένα τέτοιο ινστιτούτο μπορούν να γίνουν σεμινάρια, πάνελ και έρευνες. Στην πραγματικότητα, υπάρχει «τεχνογνωσία» στην Κύπρο - ομάδες εκπαιδευτών που έχουν εκπαιδευτεί στην επίλυση συγκρούσεων και τον διάλογο, καθώς και στη χρήση διαφόρων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούν διαδραστικές μεθόδους επίλυσης σύνθετων ζητημάτων και οι οποίοι έχουν εκπαιδεύσει άλλους στην Κύπρο. Οι κύριες ομάδες που έχουν αυτή την εμπειρογνωμοσύνη είναι ομάδες όπως η Δικοινοτική Ομάδα Εκπαιδευτών για την Επίλυση Συγκρούσεων, η Ομάδα του Όσλο, η Ομάδα της Οξφόρδης και σήμερα υπάρχουν επίσης ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας, το Σπίτι της Συνεργασίας, το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου, ο Κυπριακός Ακαδημαϊκός Διάλογος, το Κυπριακό Κέντρο Ειρήνης και Διαλόγου, το PRIO, ο Σύνδεσμος Διγλωσσίας και πολλές παρόμοιες ομάδες και σύνδεσμοι της κοινωνίας των πολιτών. Τα διδάγματα των περιοχών μπορούν να φέρουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια, να μοιραστούν τις εμπειρίες των κοινοτήτων μας με άλλες σε παρόμοιες καταστάσεις. Ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες σε αυτό το θέμα και μπορεί να ηγηθεί της δημιουργίας ενός τέτοιου ινστιτούτου.

4799014193108066 image
Γυναίκες μέλη και νέοι που συγκεντρώθηκαν από τα Γραφεία Γυναικών των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και DEV-IS ζωγραφίζουν μαζί στα Περβόλια

5. Μόνιμες εκθέσεις για το παρελθόν: Το ινστιτούτο μπορεί να έχει μόνιμες αλλά και περιοδικές εκθέσεις όπου θα προβάλλονται παραδείγματα από το οδυνηρό παρελθόν της Κύπρου, μπορεί να αναπτύξει διαδραστικά παιχνίδια που μπορούν να βοηθήσουν στην εκπαίδευση της νεολαίας μας και την εκμάθηση του παρελθόντος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Μουσείο Άννας Φρανκ στο Άμστερνταμ. Σε αυτό το μουσείο μπορείτε όχι μόνο να επισκεφθείτε το τμήμα όπου κρυβόταν η οικογένεια της Άννας Φρανκ, αλλά και να μάθετε για το τι συνέβη εκείνο τον καιρό. Στο μουσείο μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε με διαδραστικό τρόπο τα ακροδεξιά κινήματα στον κόσμο, αντλώντας διδάγματα από το παρελθόν. Είχα επισκεφθεί στην Ουάσινγκτον ένα παρόμοιο μουσείο για το Ολοκαύτωμα. Στην Κύπρο μπορεί να συγκεντρωθεί υλικό από τις σφαγές στη Γαλάτεια και την Τόχνη - μπορούν να εκτεθούν τα αντικείμενα που βγήκαν από τους μαζικούς τάφους τα οποία ανήκαν σε Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους που σκοτώθηκαν μαζικά, μαζί με τις ιστορίες τους. Ένας διαδραστικός χάρτης της Κύπρου μπορεί να δείξει -στον εικονικό κόσμο- τι είχε συμβεί σε διάφορα μέρη της Κύπρου. Οι ιστορίες Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων που έσωσαν ο ένας τη ζωή του άλλου μπορούν επίσης να παρουσιαστούν σε τέτοιες εκθέσεις.

6. Συνεργασία ιδιωτικών σχολείων: Όταν πραγματοποιούμε δραστηριότητες, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί μας πλησιάζουν μετά την εκδήλωση και εκφράζουν την επιθυμία τους να συνεργαστούν μαζί μας, να διηγηθούν στους μαθητές τους τις ανείπωτες ιστορίες της Κύπρου και να τους δείξουν τους ανθρωπιστικούς αγώνες στην Κύπρο και ζητούν τη βοήθειά μας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και από τις δύο κοινότητες μπορούν να αναλάβουν αυτή την πρωτοβουλία - στο παρελθόν έχουν παραγάγει παρόμοιο έργο και έχουν επισκεφθεί σχολεία και στις δύο πλευρές του νησιού μας, προκαλώντας ενθουσιασμό στον κόσμο μας που επιθυμεί την ειρήνη. Θα μπορούσαν να ξεκινήσουν με τα ιδιωτικά σχολεία, αν αποδειχθεί ότι τα δημόσια σχολεία δεν μπορούν να συνεργαστούν.

7. Ευκαιρίες συνεργασίας για επαγγέλματα: Μπορούν να δημιουργηθούν ευκαιρίες εργασίας για διάφορα επαγγέλματα. Αυτό είχε γίνει με επιτυχία και στο παρελθόν μέσω της Ένωσης Τουρκοκυπρίων Δημοσιογράφων και της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, ορισμένοι Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι δημοσιογράφοι εργάζονταν για περίπου μια βδομάδα ή λίγες μέρες σε μια εφημερίδα της «άλλης πλευράς». Με τον τρόπο αυτό μπορούσαν να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τις ευαισθησίες, τις ατζέντες, τις δυσκολίες και τα προβλήματα της «άλλης κοινότητας». Υπάρχουν επιμελητήρια αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, υπάρχει ο Δικηγορικός Σύλλογος και παρόμοιες επαγγελματικές οργανώσεις. Μπορούν να ηγηθούν της ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων. Και μπορούν να ξεκινήσουν με ιδιωτικούς επιχειρηματικούς χώρους. Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια μπορούν να βοηθήσουν τέτοιες προσπάθειες. Αφού άνθρωποι από διάφορα επαγγέλματα εργαστούν και αποκτήσουν εμπειρία σε χώρους εργασίας της «άλλης κοινότητας», μπορούν να γίνουν επισκέψεις σε χώρες της ΕΕ με παρόμοιες επαγγελματικές οργανώσεις με τη βοήθεια του Κέντρου Πληροφοριών της ΕΕ.

8. Ευκαιρίες συνεργασίας νέων: Μπορούν να δημιουργηθούν ευκαιρίες για εθελοντική εργασία των νέων στην Κύπρο, καθώς και στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, οι νέοι μπορούν να επισκεφθούν μαζί τις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας και τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ελλάδα. Οι νέοι μπορούν να επισκεφθούν μαζί τα γηροκομεία και να περάσουν χρόνο μαζί με τους ηλικιωμένους εθελοντικά. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που είναι οργανωμένες σε τέτοια μέρη μπορούν να βοηθήσουν στη διοργάνωση.

9. Κοινά βιβλία: Ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας AHDR είχε ετοιμάσει διάφορα βιβλία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία από τους εκπαιδευτικούς ως συμπληρωματικό διδακτικό υλικό. Μεταξύ αυτών είναι βιβλία για τους «αγνοούμενους», ιστορίες της Κύπρου, το παρελθόν της Λευκωσίας κ.λπ. Τα βιβλία αυτά είναι γραμμένα σε τρεις γλώσσες και μπορείτε να τα κατεβάσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα τους. Η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να επεκταθεί και να συνεχιστεί. Υπάρχει τώρα ένα πρόγραμμα όπου βιβλία στα τουρκικά μπορούν να μεταφραστούν στα ελληνικά, όμως πληρώνεται μόνο ο μεταφραστής. Ο συγγραφέας πρέπει να υπογράψει συμφωνία με εκδοτικό οίκο για να λάβει αυτή τη στήριξη. Αλλά δεν υπάρχει κανένας φορέας που να βοηθήσει σε αυτό. Το έργο είναι στον «αέρα» αφού η προκήρυξή του δεν γίνεται ποτέ σωστά και υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ο συγγραφέας πρέπει να βρει τον μεταφραστή. Οι ενώσεις συγγραφέων των δύο κύριων κοινοτήτων του νησιού μας θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να επεκταθεί το πρόγραμμα αυτό και να γίνει φιλικό προς τον χρήστη. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξεύρεση μεταφραστών. Και οι ενώσεις των μεταφραστών μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Η κατανόηση της λογοτεχνίας μιας κοινότητας σημαίνει καλύτερη κατανόηση αυτής της κοινότητας. Οι ενώσεις συγγραφέων των κοινοτήτων μας πρέπει να συνεργαστούν για αμοιβαίες λογοτεχνικές μεταφράσεις.

10. Κατασκηνώσεις νέων: Το Πρόγραμμα Φιλίας Κύπρου (Cyprus Friendship Programme) διοργανώνει καλοκαιρινές κατασκηνώσεις για τη νεολαία των κοινοτήτων μας σε συνεργασία με μια οργάνωση στις ΗΠΑ που ονομάζεται HASNA. Οι κατασκηνώσεις αυτές γίνονται τόσο στην Κύπρο όσο και στις ΗΠΑ. Στο πρόσφατο παρελθόν με τη διοργάνωση από τις καταπληκτικές καθηγήτριες Μαρία Χρυσάνθου και Αρετή Χατζηγεωργίου, στο πλαίσιο του CFP, διοργανώθηκε κατασκήνωση νέων στο νέο Κοινοτικό Κέντρο Κορμακίτη. Νέοι και νέες και από τις δύο κοινότητες έμαθαν μέσα από εργαστήρια για τους «αγνοουμένους» καθώς και για άλλα θέματα που δεν διδάσκονται στο σχολείο. Τέτοιες καλοκαιρινές ή νεανικές κατασκηνώσεις πρέπει να επεκταθούν και το Κοινοτικό Κέντρο Κορμακίτη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Οι Μαρωνίτες Κύπριοι, οι Αρμένιοι Κύπριοι και οι Λατίνοι Κύπριοι και οι νέοι από άλλες κοινότητες της Κύπρου πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε τέτοιες κατασκηνώσεις ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν φιλίες. Η εμπειρία του Προγράμματος Φιλίας Κύπρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό.

11 Κυπριακό φαγητό: Ένας από τους κύριους συνδετικούς κρίκους μεταξύ των κοινοτήτων μας στην Κύπρο είναι το κυπριακό φαγητό. Μπορούν να αναπτυχθούν προγράμματα για μαθήματα και επισκέψεις για όσους θέλουν να μάθουν την κυπριακή κουλτούρα του φαγητού και τα φαγητά διαφορετικών περιοχών όπως η Λεμεσός, η Πάφος, η Τηλλυρία ή η Μεσαορία, μπορούν να παρουσιαστούν μαζί σε τηλεοπτικές εκπομπές και να διοργανωθούν έρευνες και διαγωνισμοί καθώς και παρουσιάσεις τέτοιων ειδικών φαγητών. Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια μπορούν να φέρουν σε επαφή ιδιωτικά εστιατόρια που θα ήταν πρόθυμα να συνεργαστούν και να βοηθήσουν.

caramel_cy@yahoo.com

Τηλ: 99966518

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Μπομπ Μενέντεζ: Με 222 χρόνια φυλακή μπορεί να καταδικαστεί ο γερουσιαστής - Στις 29 Οκτωβρίου ανακοινώνεται η ποινή
ΚΟΣΜΟΣ

Μπομπ Μενέντεζ: Με 222 χρόνια φυλακή μπορεί να καταδικαστεί ο γερουσιαστής - Στις 29 Οκτωβρίου ανακοινώνεται η ποινή

Μπομπ Μενέντεζ: Με 222 χρόνια φυλακή μπορεί να καταδικαστεί ο γερουσιαστής - Στις 29 Οκτωβρίου ανακοινώνεται η ποινή

Φον ντερ Λάιεν: Αύριο η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ευρωβουλή -Από τι θα εξαρτηθεί η εκλογή της στην προεδρία
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: Αύριο η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ευρωβουλή -Από τι θα εξαρτηθεί η εκλογή της στην προεδρία

Φον ντερ Λάιεν: Αύριο η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ευρωβουλή -Από τι θα εξαρτηθεί η εκλογή της στην προεδρία

Υπόθεση πυραμίδας Metamax: Ξεπέρασαν τις 100 οι καταγγελίες
ΚΥΠΡΟΣ

Υπόθεση πυραμίδας Metamax: Ξεπέρασαν τις 100 οι καταγγελίες

Υπόθεση πυραμίδας Metamax: Ξεπέρασαν τις 100 οι καταγγελίες

Υπουργικό Συμβούλιο: Συζητά το ενδεχόμενο διεύρυνσης της στρατηγικής ανάπτυξης των ορεινών κοινοτήτων
ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργικό Συμβούλιο: Συζητά το ενδεχόμενο διεύρυνσης της στρατηγικής ανάπτυξης των ορεινών κοινοτήτων

Υπουργικό Συμβούλιο: Συζητά το ενδεχόμενο διεύρυνσης της στρατηγικής ανάπτυξης των ορεινών κοινοτήτων

Τέλος από Οκτώβριο το «Πόθεν Έσχες» της... κοροϊδίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέλος από Οκτώβριο το «Πόθεν Έσχες» της... κοροϊδίας

Τέλος από Οκτώβριο το «Πόθεν Έσχες» της... κοροϊδίας