Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά στις Επιστήμες της Αγωγής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 17.9.2021
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά στις Επιστήμες της Αγωγής

Η εκπαιδευτική πραγματικότητα επηρεάστηκε άμεσα από τις έκτακτες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία, αναδεικνύοντας καθολικά σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες την σπουδαιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, βέβαια, η online μέθοδος διδασκαλίας ήταν ήδη ευρέως διαδεδομένη κατά τα τελευταία χρόνια οπότε τα πανεπιστήμια που επέδειξαν και την αμεσότερη ανταπόκριση ήταν και εκείνα που είχαν επενδύσει από νωρίς στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.


Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που συνέχισε απρόσκοπτα τη λειτουργία της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης προσφέροντας εκπαίδευση υψηλής ποιότητας με χρήση προηγμένων μεθοδολογιών εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Η επιτυχία της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης βασίζεται στον άρτιο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μάθησης, στις οποίες αλληλοεπιδρούν τρία βασικά στοιχεία: η συνεργασία μεταξύ φοιτητών και φοιτητών-διδασκόντων, η καθοδήγηση των φοιτητών (mentoring από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου) και τα μέσα μάθησης, δηλαδή το περιβάλλον της μάθησης, τα εργαλεία μάθησης και τα περιεχόμενα των μαθημάτων.

Με ισχυρούς συμμάχους την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατάφερε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία στην εκπαίδευση και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας για μάθηση, προωθώντας παράλληλα ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλους. Μάλιστα, ιδιαίτερα δημοφιλή αποδεικνύονται τα ολοκληρωμένα εξ αποστάσεως προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, που απευθύνονται σε φοιτητές που σκέφτονται τις μεταπτυχιακές σπουδές, όμως δεν μπορούν να σπουδάσουν ακολουθώντας τον συμβατικό τρόπο εκπαίδευσης.

Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως)

Κορυφαία επιλογή για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στην εκπαίδευση παιδιών 3-8 ετών αποτελεί το πρόγραμμα «ΜΑ Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση» από την Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το εν λόγω Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενισχύει τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, ενώ, παράλληλα, εισάγει τους φοιτητές σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, αξιοποιώντας τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργοδοτηθούν στη δημόσια υπηρεσία, ως εκπαιδευτικοί στον συγκεκριμένο τομέα, είτε ως αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων. Επίσης, οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί μπορούν να λάβουν μόρια για σκοπούς προαγωγής στις διάφορες βαθμίδες της δημόσιας υπηρεσίας.

https://www.youtube.com/watch?v=C_CFdxRgCdA

Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως)

Ο σημαντικός ρόλος της ενιαίας εκπαίδευσης οδηγεί πολλούς εκπαιδευτικούς σε αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως), καθώς θέλουν να εξειδικευτούν στην συνεκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με το σύνολο των υπόλοιπων μαθητών, δηλαδή μέσων των τμημάτων ένταξης, της ενισχυτικής και της παράλληλης στήριξης. Το online μεταπτυχιακό του EUC στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα εκπαίδευσης παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προσεγγίσεων διαφοροποίησης στο πλαίσιο της ενιαίας εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, στις διαδικασίες εκπαιδευτικής έρευνας καθώς και την ανάπτυξη προσόντων παιδαγωγικής επάρκειας μέσα από μαθήματα παιδαγωγικής επιστήμης και διδακτικής μεθοδολογίας.

Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Εξ Αποστάσεως)

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει και ένα άκρως ανταγωνιστικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που διδάσκεται εξ αποστάσεως και εφοδιάζει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση σύγχρονων ζητημάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενδεικτικά, μερικά από τα ζητήματα που εξετάζονται είναι η διασφάλιση της ποιότητας, η ανάλυση πολιτικής, οι ανθρώπινες σχέσεις και η πολυπολιτισμική εκπαίδευση.

Η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία βοηθάει τους αποφοίτους να αναδειχθούν ως ηγετικά στελέχη στον τομέα της εκπαίδευσης και με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους να συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Μεταξύ άλλων, οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Κρατικά Τμήματα Εκπαίδευσης, σε Τμήματα Έρευνας και Ανάλυσης Πολιτικής κ.ά.

17 SEP 1000X650


Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας (Εξ Αποστάσεως)

Αφουγκραζόμενο την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση για εκπαιδευτικούς με δεξιότητες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονων μαθησιακών περιβαλλόντων, εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιούν αναδυόμενες τεχνολογίες, το EUC σχεδίασε και προσφέρει online ένα καινοτόμο Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Το εξειδικευμένο αυτό μεταπτυχιακό συμβάλλει στην εξέλιξη της κουλτούρας του εκπαιδευτικού από το παραδοσιακό μοντέλο μάθησης σε αυτό των σύγχρονων ψηφιακών μαθησιακών διαδικασιών με την αξιοποίηση των τεχνολογιών cloud, της διαδικτυακής μάθησης και των πολυμέσων.

Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικής μάθησης ώστε οι εκπαιδευτικοί να εφοδιαστούν με τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη προγραμμάτων που χρησιμοποιούν αυτές τις νέες τεχνολογίες, ενώ οι απόφοιτοι γίνονται εκπαιδευτικοί, διευθυντές και ηγέτες στον τομέα της εκπαίδευσης και είναι σε θέση να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές με την εφαρμογή των  διαρκώς εξελισσόμενων τεχνολογιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που προσφέρει η Μονάδα Εξ Αποστάσεως του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε μαζί τους στο info@euc.ac.cy  και στο 22713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2021 στις 4 Οκτωβρίου 2021.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Το Ισραήλ διέκοψε ζωντανή μετάδοση του Associated Press για τη Γάζα - Κατέσχεσαν τον εξοπλισμό
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ διέκοψε ζωντανή μετάδοση του Associated Press για τη Γάζα - Κατέσχεσαν τον εξοπλισμό

Το Ισραήλ διέκοψε ζωντανή μετάδοση του Associated Press για τη Γάζα - Κατέσχεσαν τον εξοπλισμό

Πτήση θρίλερ της Singapore: 73 ετών ο νεκρός από τις αναταράξεις, έπαθε ανακοπή - 7 άτομα σε κρίσιμη κατάσταση
ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση θρίλερ της Singapore: 73 ετών ο νεκρός από τις αναταράξεις, έπαθε ανακοπή - 7 άτομα σε κρίσιμη κατάσταση

Πτήση θρίλερ της Singapore: 73 ετών ο νεκρός από τις αναταράξεις, έπαθε ανακοπή - 7 άτομα σε κρίσιμη κατάσταση

Τάφος στην Ορόκλινη: Ίσως η μεγαλύτερη ποσότητα οπλισμού που εντόπισε η Αστυνομία μέχρι σήμερα
ΚΥΠΡΟΣ

Τάφος στην Ορόκλινη: Ίσως η μεγαλύτερη ποσότητα οπλισμού που εντόπισε η Αστυνομία μέχρι σήμερα

Τάφος στην Ορόκλινη: Ίσως η μεγαλύτερη ποσότητα οπλισμού που εντόπισε η Αστυνομία μέχρι σήμερα

Κατεχόμενα: Εγκρίθηκε ο «νόμος» για τα κριτήρια πώλησης ακίνητης περιουσίας σε αλλοδαπούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατεχόμενα: Εγκρίθηκε ο «νόμος» για τα κριτήρια πώλησης ακίνητης περιουσίας σε αλλοδαπούς

Κατεχόμενα: Εγκρίθηκε ο «νόμος» για τα κριτήρια πώλησης ακίνητης περιουσίας σε αλλοδαπούς

UNRWA: Αναστέλλει τη διανομή τροφίμων στη Ράφα εξαιτίας έλλειψης ασφάλειας

UNRWA: Αναστέλλει τη διανομή τροφίμων στη Ράφα εξαιτίας έλλειψης ασφάλειας

UNRWA: Αναστέλλει τη διανομή τροφίμων στη Ράφα εξαιτίας έλλειψης ασφάλειας