Φόρμα αναζήτησης

Η σημαντικότητα των ξένων επενδύσεων και ο ρόλος της ΕΕ (Web TV)

Το ρόλο της ΕΕ στην προστασία των ξένων επενδύσεων, αλλά και της προστασίας των κρατών-μελών από τις ξένες επενδύσεις αναλύει μιλώντας στο WebTV του “ΠΟΛΙΤΗ” ο διδακτορικός ερευνητής στο επενδυτικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ Κρίτωνας Διονυσίου.