Φόρμα αναζήτησης

Aπίστευτα αίσχη στην λίμνη Παραλιμνίου (pics)

Η λίμνη Παραλίμνιου βρίσκεται στην επαρχία Αμμοχώστου και συνορεύει με τρείς κοινότητες, το Παραλίμνι, τη Σωτήρα και τη Δερύνεια. Το Παραλίμνι έχει πάρει το όνομα του από την λίμνη, (Παρά την Λίμνη).

Η λίμνη έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000.

Πρόκειται για μια εποχιακή υφάλμυρη λίμνη και ένα από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους της Κύπρου, που τους χειμερινούς μήνες φιλοξενεί χιλιάδες αποδημητικών πουλιών.

Η λίμνη τροφοδοτείται με νερά της βροχής κυρίως από τον ποταμό Πλατύ κατά τους χειμερινούς μήνες και το καλοκαίρι αποξηραίνετε, εκτός από μερικά σημεία.

Για σκοπούς απομάκρυνσης των επιπλέον νερών έχει δημιουργηθεί παλαιότερα κανάλι για απομάκρυνση των νερών αλλά το κανάλι αυτό είναι αρκετά βαθύ ώστε να αποστραγγίζει σχεδόν την λίμνη με καταστροφικές συνέπιες για την πανίδα.

Στην λίμνη έχουν καταμετρηθεί σχεδόν 200 είδη πουλιών από τα περίπου 410 που καταμετρήθηκαν μέχρι τώρα σε ολόκληρη την Κύπρο.

Στην λίμνη αναπαράγονται σπάνια προστατευόμενα πουλιά όπως  η Πελλοκατερίνα (Vanellus spinosus), ο Καλαμοκαννάς (Himantopus himantopus) και το Νανοπλουμίδι (Charadrius alexandrinus),  είδη για τα οποία η περιοχή έχει καθοριστεί ως ΖΕΠ (ζώνη ειδικής προστασίας) καθώς τα πουλιά αυτά χρήζουν προστασίας και διατήρησης στην ΕΕ (Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ).

Εκτός από τα πουλιά η λίμνη φιλοξενεί και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, όπως το σπάνιο κυπριακό νερόφιδο (Natrix natrix cypriaca) που κινδυνεύει με οριστική εξαφάνιση και το συναντούμε μόνο σε 2 περιοχές της Κύπρου, την λίμνη Παραλιμνίου και μια περιοχή στους πρόποδες του Τροόδους.

Το κυπριακό νερόφιδό είναι ενδημικό υποείδος, εντελώς ακίνδυνο φίδι χωρίς δηλητήριο και τρέφετε με ψάρια και βατράχους.

Για προστασία του νερόφιδου έχουν κατασκευαστεί κανάλια μέσα στην λίμνη για διατήρηση νερού κατά τους ξηρούς καλοκαιρινούς μήνες για να βρίσκει καταφύγιο και τροφή το σπάνιο αυτό είδος.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της και της κάλυψης των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της αναφορικά με τη διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, ανέθεσε τον Σεπτέμβριο του 2010 την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης της περιοχής «Λίμνη Παραλιμνίου – CY3000008», στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Το Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής «Λίμνη Παραλιμνίου – CY3000008» εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Διαχειριστικού Σχεδίου για την περιοχή Λίμνη Παραλιμνίου», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους με αναθέτουσα αρχή το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου.

 

Σκοπός διαχείρισης

Η περιοχή Λίμνη Παραλιμνίου είναι Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της πτηνοπανίδας, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον. Από το σκεπτικό και τη φιλοσοφία κήρυξης της περιοχής ως προστατευόμενης και την αξιολόγηση των γνωρισμάτων και των αξιών της, προκύπτουν οι ακόλουθοι σκοποί διαχείρισης της περιοχής.

Η προστασία της βιολογικής ποικιλότητας της περιοχής «Λίμνη Παραλιμνίου – CY3000008» και η διατήρηση του υγροτοπικού χαρακτήρα της.

 

Ειδικοί Σκοποί

Η διατήρηση του πληθυσμού του κυπριακού νερόφιδου natrix-natrix cypriaca στα επίπεδα του 2000 με απώτερο στόχο την αύξηση κατά 50% του πληθυσμού στην επόμενη δεκαετία.

Η διατήρηση της ποικιλότητας των τύπων οικοτόπων, της χλωρίδας και της πανίδας, με έμφαση στα κοινοτικής σημασίας.

Η διατήρηση ή και αύξηση των πληθυσμών των αμφιβίων που αποτελούν βασική τροφική πηγή του κυπριακού νερόφιδου natrix-natrix cypriaca.

Η διατήρηση ή και αύξηση του πληθυσμού της ορνιθοπανίδας (πελλοκατερίνα, θαλασσοσφυριχτής, καλομακανάς, τρασιηλούδα).

Η διατήρηση ή και βελτίωση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων των ειδών.

Η διατήρηση ή και βελτίωση των υδατικών και υγροτοπικών πόρων της περιοχής.

Η αποτροπή μη σύννομων ενεργειών στην περιοχή (επεμβάσεις στους οικοτόπους, παράνομη συλλογή ειδών, παράνομη θανάτωση ειδών).

Δημιουργία προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της απαιτούμενης κοινωνικής συναίνεσης, για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και για την ανάδειξη και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

 

Αίσχη που συναντήσαμε

Παρόλα  τα πιο πάνω, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε το 2012 την Κύπρο για μη επαρκή προστασία της Λίμνης Παραλιμνίου και του κυπριακού νερόφιδου.

Αλλά πού σου νέφκω, πού πάεις, τα πράγματα όσο πάνε γίνονται και χειρότερα με την απίστευτη αδιαφορία τον αρμοδίων αρχών.

Σίγουρα αν διερευνηθεί αυτό, πίσω από τη μη επαρκή προστασία της λίμνης κρύβονται λαδώματα και οικονομικά συμφέροντα λόγω της μεγάλης έκτασης της ιδιωτικής γης που βρίσκεται εντός της λίμνης.

Σκηνές απείρου κάλλους είδαμε στην λίμνη Παραλιμνίου σε επίσκεψη μας το Σάββατο 16/9/2017.

Με το που πλησιάσαμε την λίμνη ήταν σαν να βρεθήκαμε σε πολεμική  ζώνη από τους πυροβολισμούς από την λειτουργία σκοπευτηρίου (που βρίσκεται μέσα σε σπίτια – αν είναι δυνατόν!) της Σκοπευτικής Οργάνωσης Επαρχίας Αμμοχώστου, μέρος του οποίου εμπίπτει εντός των ορίων της περιοχής ΖΕΠ. Το πεδίο βολής έχει κατεύθυνση προς τη λεκάνη της λίμνης ρυπαίνοντας την λίμνη με τον δηλητηριώδη μόλυβδο και προκαλώντας απίστευτη οχληρία στα πουλιά και όχι μόνο.

Μπαίνοντας μέσα στην περιοχή της λίμνης μείναμε άφωνοι,  ολόκληρα βουνά από μπάζα και σκουπίδια. Πολυθρόνες, κρεβάτια, κλαδέματα, ψυγεία, καρέκλες, λάστιχα αυτοκινήτων, ψόφια ζώα  και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Εικόνες δυστυχώς μίας τριτοκοσμικής χώρας.

Λειτουργεί παράνομη πίστα MotoCross στο όριο της προστατευόμενης περιοχής, η οποία το 2017 χρησιμοποιήθηκε μάλιστα για επίσημους παγκύπριους αγώνες.

 

Ολόκληρη η περιοχή της λίμνης γεμάτη από κενά φυσίγγια, προϊόν λαθροθηρίας.

Λαθροθηρίας που προσφέρει μια τέλεια κάλυψη το σκοπευτήριο, καθώς όλοι οι πυροβολισμοί που ακούγονται στην περιοχή περνιόνται ότι προέρχονται από το σκοπευτήριο, πραγματικά απίστευτο. 

Απαράδεκτο είναι το κυνήγι που επιτρέπεται και εντός της λίμνης, μιας περιοχής που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000.

Σε ένα λιμνίο, που ακόμα υπήρχε νερό, έχουν τοποθετήσει οι λαθροθήρες πολλά κιλά σιτάρι για να προσελκύσουν τα πουλιά ώστε να πηγαίνουν στο συγκεκριμένο σημείο για να τραφούν και στήνοντας καρτέρι να τα πυροβολούν.

Μέσα στην λίμνη διακινούνται ανεξέλεγκτα κάθε λογής μηχανοκίνητα οχήματα προκαλώντας μεγάλη οχληρία.

Λειτουργεί παράνομη πίστα MotoCross στο όριο της προστατευόμενης περιοχής, η οποία το 2017 χρησιμοποιήθηκε μάλιστα για επίσημους παγκύπριους αγώνες. Προκαλεί πολύ μεγάλη οχληρία για τα πουλιά και έγινε με τις ευλογίες των Δήμων Σωτήρας και Παραλιμνίου, οι οποίοι έχουν τοποθετήσει στην είσοδο της πίστας πανό με τα ονόματα των Δήμων τους. Όπως φαίνεται είναι ανίκανοι να αντιληφθούν την τεράστια ζημιά που προκαλούν και όπως φαίνεται νοιώθουν και περήφανοι.

Έχουν επίσης διανοίξει παράνομα κανάλια γύρω από την πίστα για να μην πλημμυρίζει, με αποτέλεσμα την αποστράγγιση της λίμνης.

Πολλοί ξένοι παρατηρητές πουλιών επισκέπτονται την λίμνη για παρατήρηση πουλιών.

Τι ντροπή. Τι θα σκέπτονται για μας; Τι θα λένε για εμάς όταν πάνε πίσω στις χώρες τους;

Ας ελπίσουμε στην ευαισθητοποίησή των αρμοδίων αρχών, να ξυπνήσουν από τον βαθύ ύπνο που βρίσκονται και την αδράνεια, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σώσουν αυτόν το μοναδικό υδροβιότοπο του τόπου μας που αποτελεί για όλους μας μια φυσική κληρονομιά.    

Στο κάτω-κάτω πληρώνονται για να κάνουν σωστά την δουλεία τους.

 

 

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.