Φόρμα αναζήτησης

Διαβούλευση για ένα δυνητικό ευρωπαϊκό πλαίσιο κατώτατων μισθών

ΓΡΑΦΕΙ

Νικολά Σμιτ*

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε χθες το λεγόμενο Κοινωνικό Πακέτο – μια δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και την έναρξη διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους για το θέμα του κατώτατου μισθού. Ο επίτροπος, αρμόδιος για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα, Νικολά Σμιτ, γράφει για τις παραμέτρους των προτάσεων της επιτροπής.

Η κλιματική αλλαγή, η καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος και οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν προκαλέσει μία άνευ προηγουμένου κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά. Καθώς η βιομηχανία γίνεται σταδιακά περισσότερο οικολογική και ψηφιακή, η εργασιακή ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων θα αλλάξει. Η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής θέτουν επίσης νέες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας και κοινωνικής προστασίας μας.

Οι τρέχοντες κοινωνικοί δείκτες είναι θετικοί- τα ποσοστά της ανεργίας είναι στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ΕΕ και τα τελευταία δέκα έτη 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βγει από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ωστόσο, οι ανισότητες επιμένουν και πολλοί από τους συνανθρώπους μας εξακολουθούν να αγωνίζονται για να αποκτήσουν τα προς το ζην. Δεν έχουν όλα τα παιδιά και οι νέοι πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση ή υγειονομική περίθαλψη. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στον χώρο εργασίας και η σταδιοδρομία τους είναι πολύ πιο κατακερματισμένη. Απέχουμε παρασάγγας από τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Κύπρος υπολείπεται και του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2019, η Κύπρος βρίσκεται στην 20ή θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ με σκορ 56,3 – 11,1 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο για την ΕΕ που βρίσκεται στο 67,4 – με το σκορ 100 να δηλώνει την πλήρη ισότητα.

Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της προέδρου της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ευρώπη βροντοφώνησε τη φιλοδοξία της να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Η μετάβαση θα δώσει το έναυσμα για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλλά θα μας υποχρεώσει επίσης να αλλάξουμε τα παραγωγικά μας πρότυπα, τις καταναλωτικές μας συνήθειες, τον τρόπο που μετακινούμαστε και τα τρόφιμα που τρώμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε νέους, καινοτόμους και ανταγωνιστικούς τομείς της οικονομίας, νέους τρόπους απόκτησης των αναγκαίων αγαθών, νέες δέσμες δεξιοτήτων.

Κοινωνική προστασία

Παράλληλα, η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής σημαίνει ότι πολλές επαγγελματικές σταδιοδρομίες θα αλλάξουν, ενώ άλλες μπορεί και να εκλείψουν. Η εργασία σε πλατφόρμες και η οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης διαταράσσουν ήδη πολλά επιχειρηματικά μοντέλα. Η κοινωνική προστασία στον νέο κόσμο της εργασίας πρέπει να προσφέρει εγγυήσεις ακόμα -και ιδιαίτερα- και για όσους εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας.

Είναι ανάγκη να λάβουμε μέτρα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να επιτρέψουμε στο μελλοντικό εργατικό δυναμικό μας να αναπτυχθεί. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΕ έχουν τα μέσα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι μεταβάσεις αυτές. Η καινοτόμος και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνική οικονομία της αγοράς, όπως προδιαγράφεται στο μέλλον, πρέπει να έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, να εξασφαλίζει στους εργαζομένους ποιοτικές θέσεις εργασίας με επαρκείς αποδοχές. Το ζήτημα της πρόσβασης σε ευκαιρίες επανειδίκευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων θα έχει κομβική σημασία στην αναζήτηση αυτή. Κανένα άτομο, καμία περιοχή, καμία χώρα δεν πρέπει να μείνει πίσω στην Ένωσή μας.

Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Δεκέμβριο, έχει ήδη χαρτογραφήσει τους τομείς στους οποίους είναι απαραίτητο να αναληφθεί δράση στο επίπεδο της ΕΕ, χωρίς όμως η δράση αυτή από μόνη της να επαρκεί. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι επικεφαλής της ΕΕ, όταν διακήρυξαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων τον Νοέμβριο του 2017, δεσμεύτηκαν να θέσουν τη δικαιοσύνη στο επίκεντρο της καθημερινής ζωής. Η εν λόγω δέσμη 20 δικαιωμάτων και αρχών εντάσσει σε όλες τις πολιτικές μας την επιδίωξη για ισότητα ευκαιριών και θέσεις εργασίας για όλες και όλους, δίκαιες συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία και ένταξη. Είναι πλέον καιρός να κάνουμε τις δεσμεύσεις μας έργα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις δρομολόγησε διάλογο με όλες τις χώρες, τις περιφέρειες και τους κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ. Κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με την πορεία προς τα εμπρός και να ενωθούν υπό ένα κοινό όραμα σχετικά με τις αξίες του πυλώνα της ΕΕ. Ο διάλογος αυτός θα τροφοδοτήσει την προετοιμασία του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του πυλώνα.

Κατώτατος μισθός

Ξεκινάμε έναν προβληματισμό για ένα δυνητικό ευρωπαϊκό πλαίσιο σχετικά με τους κατώτατους μισθούς. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται με έναν δίκαιο μισθό που να τους εξασφαλίζει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Ωστόσο, υπερβολικά μεγάλος αριθμός εργαζομένων στην ΕΕ εξακολουθεί ακόμη να απειλείται από τη φτώχεια. Για να μειωθεί ο αριθμός αυτός, πρέπει να εξεύρουμε το σημείο σύγκλισης που θα προωθεί υψηλά πρότυπα στον καθορισμό των μισθών και, συγχρόνως, θα προάγει τη σταδιακή οικονομική και κοινωνική σύγκλιση στην ΕΕ, τα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων. καθώς και τον σεβασμό της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.

Η Κύπρος

Κάθε πρόταση θα αντικατοπτρίζει την ανάγκη καθορισμού των μισθών με βάση τις εθνικές παραδόσεις, μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων ή των σχετικών νομικών προβλέψεων. Η Κύπρος έχει εκφράσει την πρόθεση να θεσπίσει κατώτατο μισθό. Στην τρέχουσα φάση, το επίπεδο της κατώτατης αμοιβής καθορίζεται, με κυβερνητικά διατάγματα, μόνον σε ορισμένους κλάδους όπου η συνδικαλιστική εκπροσώπηση είναι πολύ χαμηλή.

Τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες για να τις αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Αυτό ισχύει επίσης για το μέλλον των αγορών εργασίας και τη συμβολή τους σε μια ανταγωνιστική, βιώσιμη και δίκαιη Ευρώπη. Πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, έτσι ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και φιλόδοξους στόχους.

*Επίτροπος, αρμόδιος για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.