Ζητούν από τους ενάγοντες της «Άστρασολ» να πληρώσουν δικηγορικά έξοδα πριν αποζημιωθούν

Το Δικαστήριο απέδωσε ευθύνη «για πρόκληση καρκίνου λόγω ενεργειών ή παραλείψεων» εναντίον τριών εναγομένων και συγκεκριμένα του Φοίβου Λιασή, της Αστρασόλ Λτδ και της Δημοκρατίας, επιδικάζοντας αργότερα εναντίον τους αποζημιώσεις.