Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο ΟΙΚΙΑ – Ποιοι οι δικαιούχοι, όλες οι πληροφορίες

Το υπό αναφορά Σχέδιο εντάσσεται στο όλο πλέγμα Σχεδίων για προστασία της πρώτης  κατοικίας και αφορά, σχεδόν στο σύνολό του, ευάλωτα νοικοκυριά.