Τις ζημιές από την καταστροφή κεραιών αξιολογούν Αστυνομία και εταιρείες

Επηρεάζεται η περιοχή ίσως για εβδομάδες.