Φόρμα αναζήτησης

Τεχνική βλάβη στα συστήματα του Τμ. Φορολογίας 

Το Τμήμα Φορολογίας  ενημερώνει ότι λόγω τεχνικής βλάβης, υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα εξυπηρέτησης στα συστήματα του Τμήματος, καθώς και την Υπηρεσία TAXISnet.

Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς προωθούν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς επίλυση του θέματος το συντομότερο.

Το Τμήμα εκφράζει τις απολογίες του προς το κοινό για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.