Συχνότερα στο μέλλον τα θανατηφόρα κύματα καύσωνα στη Νότια Ασία

Τα θανατηφόρα κύματα καύσωνα στη Νότια Ασία είναι πιθανό να γίνουν πιο συνηθισμένα στο μέλλον, με την έκθεση της περιοχής σε θανατηφόρο θερμικό στρες πιθανότατα να είναι σχεδόν τριπλάσια εάν δεν περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη.