ΠΟΥ προς χώρες Ευρώπης: Τρέξτε τους ρυθμούς λήψης μέτρων, πριν να είναι αργά

Η Ευρώπη χρειάζεται “να επιταχύνει σοβαρά” τους ρυθμούς της της στη μάχη εναντίον του νέου κορονοϊού