Φόρμα αναζήτησης

Ζητούνται νέα δάνεια-Αυξημένη η ζήτηση από νοικοκυριά αλλά και από επιχειρήσεις

Αύξηση κατέγραψε και το τέταρτο τρίμηνο πέρσι η καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά, ενώ οι εκτιμήσεις των τραπεζών θέλουν τη ζήτηση να συνεχίζεται και για το πρώτο τρίμηνο φέτος.

Αυτό προκύπτει από την Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Ιανουαρίου 2019, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ). Όπως αναφέρεται, αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει κυρίως τη συνεχιζόμενη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και υποστηρίζεται από τα ιστορικά χαμηλά εγχώρια δανειστικά επιτόκια. Στη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε επίσης αύξηση στην καθαρή ζήτηση από όλες τις κατηγορίες δανείων.

Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε και βάσει των προσδοκιών των τραπεζών στην Κύπρο και στη ζώνη του ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2019, η καθαρή ζήτηση δανείων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω για όλες τις κατηγορίες δανείων.

Σημειώνεται ότι οι προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση νέων δανείων από τον εγχώριο μη χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) υποδηλούν θετική ένδειξη για συνέχιση της έντονης ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και για το επόμενο τρίμηνο, όπως αναφέρει η ΚΤΚ.
Παράλληλα, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Κύπρο συνέχισαν να παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η έρευνα καταγράφει ωστόσο ότι σημειώθηκε μικρή μείωση του περιθωρίου των τραπεζών για συνήθη δάνεια, λόγω κυρίως της άσκησης πιέσεων από τον ανταγωνισμό.

Σημειώνει δε ότι τα εν λόγω κριτήρια γίνονταν αυστηρότερα από το πρώτο τρίμηνο του 2011 μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2014, ενώ από το πρώτο τρίμηνο του 2015 συνεχίζουν να παραμένουν αμετάβλητα.

Οι τράπεζες στην Κύπρο αναμένουν στο μεταξύ ότι το πρώτο τρίμηνο του 2019 τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις θα παραμείνουν αμετάβλητα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο του 2019, τα κριτήρια για χορήγηση δανείων στην Κύπρο προς όλες τις κατηγορίες αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα. Στη ζώνη του ευρώ τα κριτήρια χορήγησης δανείων από τράπεζες προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς αναμένεται να γίνουν ελαφρώς αυστηρότερα, ενώ τα κριτήρια χορήγησης προς νοικοκυριά για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς αναμένεται να παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητα.

Στη ζώνη του ευρώ τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018 (μετά από, κατά μέσο όρο, χαλάρωση των εν λόγω κριτηρίων από το 2014 μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2018), ενώ αναμένεται να γίνουν ελαφρώς αυστηρότερα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019.