Φόρμα αναζήτησης

Ζητούνται μέτρα για καταπολέμηση του φορολογικού σχεδιασμού

Οι πέντε συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο, στο πλαίσιο του Εαρινού Εξαμήνου, δεν περιείχαν καμία έκπληξη, καθώς επαναλαμβάνονται οι συστάσεις των τελευταίων τριών ετών, με μία εξαίρεση. Στο πρώτο τμήμα των συστάσεων, που αφορά τα δημόσια οικονομικά, η Επιτροπή ζητεί από την Κύπρο να αντιμετωπίσει χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος που μπορούν να διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό από ιδιώτες και πολυεθνικές, ιδίως μέσω εξερχόμενων πληρωμών.

Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν τη μη επιβολή φόρου επί μερισμάτων μη φορολογικών κατοίκων Κύπρου, ενώ πηγή ανησυχίας αποτελεί και το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και το επενδυτικό κίνητρο της παραχώρησης υπηκοότητας.
Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, η Κύπρος έχει ήδη λάβει για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών και βρίσκεται σε επαφή με τις υπηρεσίες της Επιτροπής για τη λήψη νέων.

Η Κύπρος, πάντως, δεν είναι η μόνη χώρα που είδε τη Κομισιόν να της κουνά το δάχτυλο για το φορολογικό της σύστημα. Στο ίδιο κλαμπ ανήκουν Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Ολλανδία, χώρες οι οποίες επίσης βρέθηκαν χθες στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα φορολογικά τους συστήματα που μπορούν να «χρησιμοποιηθούν από επιχειρήσεις που επιδίδονται σε έναν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό».
Στις οικονομικές συστάσεις προς τα κράτη μέλη που παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε σε αυτές τις χώρες να «συνεχίσουν τις προσπάθειές τους» κατά των πρακτικών που θεωρήθηκαν «επιζήμιες για τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας» από τον επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί.
«Υπάρχει περαιτέρω πρόοδος σε ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα στην Ολλανδία και την Ιρλανδία, και θέλουμε να την ενθαρρύνουμε παντού», δήλωσε ο Μοσκοβισί σε συνέντευξη Τύπου.
Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επιθετική φορολογική βελτιστοποίηση «μειώνει τα εθνικά έσοδα, διαταράσσει τον θεμιτό ανταγωνισμό και έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη». Οι εν λόγω χώρες, με εξαίρεση την Ουγγαρία, είναι μέλη της ευρωζώνης.

Στάσιμη

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες συστάσεις, η Κύπρος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στάσιμη, ενώ ειδικά στον τομέα της δικαιοσύνης η καθυστέρηση στην απονομή αποτελεί μελανό σημείο. Ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης από Διοικητικό Δικαστήριο εκτοξεύτηκε στις 2.162 ημέρες, δηλαδή 7 χρόνια, χρονικό διάστημα που είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από την Κύπρο:

  • Υιοθέτηση βασικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στον δημόσιο τομέα, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και τη διακυβέρνηση των κρατικών οντοτήτων και των τοπικών αρχών.
  • Διευκόλυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής δομής διακυβέρνησης της κρατικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή την ΚΕΔΙΠΕΣ, και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της πειθαρχίας πληρωμών. Παράλληλα ζητείται προώθηση της ενιαίας εποπτείας ασφαλιστικών εταιρειών και ταμείων προνοίας.
  • Αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και ενίσχυση της υποστήριξης και της ενεργοποίησης των νέων. Μεταξύ άλλων ζητείται να προωθηθεί η μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, να αυξηθεί η συμμετοχή των εργοδοτών και η συμμετοχή των μαθητών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και να παρασχεθεί προσιτή φροντίδα και εκπαίδευση σε παιδιά. Στο πλαίσιο των συστάσεων για τον κοινωνικό τομέα και την απασχόληση ζητείται και η πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥ το 2020.
  • Προσανατολισμός των επενδύσεων στις βιώσιμες μεταφορές, στο περιβάλλον, στη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ψηφιοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και στην έρευνα και την καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές διαφορές στο εσωτερικό του κράτους.
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης και της αναθεώρησης των αστικών διαδικασιών, αυξάνοντας την εξειδίκευση των δικαστηρίων και τη δημιουργία λειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Επίσης, να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της επιβολής των απαιτήσεων και για την εξασφάλιση αξιόπιστων και ταχέων συστημάτων για την έκδοση και τη μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων ακίνητης περιουσίας.