Φόρμα αναζήτησης

Σημαντική ενίσχυση κεφαλαίων στην Τράπεζα Κύπρου

Ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €104 εκατ. για το έτος 2018 ανακοίνωσε την Δευτέρα η Τράπεζα Κύπρου, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η κεφαλαιακή της θέση, λόγω της ολοκλήρωσης του προγράμματος πώλησης του χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας στο επενδυτικό ταμείο Apollo, το γνωστό έργο Helix.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 15.4% αναπροσαρμοσμένος (pro forma) για το ΑΦΠ και το Helix (12.1% μη αναπροσαρμοσμένος)

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 18.3% αναπροσαρμοσμένος (pro forma) για το ΑΦΠ και το Helix (14.9% μη αναπροσαρμοσμένος)

Το σύνολο των εσόδων ανήλθε στα €781 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη ήταν €381 εκατ. και τα οργανικά κέρδη €140 εκατ για το έτος 2018.

Η ζημιά λόγω Helix ανήλθε στα €150 εκατ., η οποία μειώνεται σε περίπου €105 εκατ., καθώς η αξία του χρήματος μειώνεται (time value of money unwinds)

Η ταχεία μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της Τράπεζας είχε ως αποτέλεσμα την απομείωση των ΑΦΑ το δ’ τρίμηνο 2018, η οποία αναμένεται να αντιστραφεί το α’ τρίμηνο 2019, σε συνέχεια του επαναπροσδιορισμού των φορολογικών στοιχείων σε ΑΦΠ. Ο συνδυασμός όλων των πιο πάνω οδηγεί σε ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €104 εκατ. για το έτος 2018.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα