Υπέρογκο το κόστος του κορωνοϊού στην κυπριακή οικονομία το 2020

Tο ΑΕΠ της Κύπρου το 2020 στη βάση εποχικά διορθωμένων στοιχείων διαμορφώθηκε στα €20.527 εκατομμύρια, σε σύγκριση με €21.632 εκατ. το 2019.