Φόρμα αναζήτησης

Το σχέδιο της Ελληνικής Τράπεζας

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις τους. Η αγορά περιμένει με ενδιαφέρον τις κινήσεις της Third Point και της Wargaming. [...]

Read More...

Οι 397 σελίδες του ενημερωτικού δελτίου της Ελληνικής Τράπεζας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ, αποτυπώνουν με λεπτομέρεια τι θέλει να πετύχει η τράπεζα με την απόκτηση εργασιών και υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, αλλά και τους κινδύνους του όλου εγχειρήματος.
«Η απόκτηση προσφέρει την ευκαιρία για δημιουργία μιας τράπεζας με ηγετική θέση στη
λιανική τραπεζική και στις ΜΜΕ στην Κύπρο και παρέχει στρατηγικά, εμπορικά και οικονομικά οφέλη στην τράπεζα. Η απόκτηση προσφέρει επίσης ευκαιρία για ανάπτυξη των εσόδων μέσω της προώθησης του κύριου επιχειρηματικού μοντέλου και της ενίσχυσης σχέσεων με τους πελάτες καθώς και της παράλληλης πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών σε μια μεγαλύτερη πελατειακή βάση σε όλη την Κύπρο», τονίζεται, μεταξύ άλλων, στο ενημερωτικό δελτίο.
Η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανάβει το «πράσινο φως» για να τρέξουν οι διαδικασίες της αύξησης κεφαλαίου, με κατάληξη τις 18 Μαρτίου σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, οπότε και θα αποσταλούν στους μετόχους οι επιστολές παραχώρησης των νέων συνήθων μετοχών της τράπεζας. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα ξέρουμε και τη νέα μετοχή δομή της Ελληνικής Τράπεζας, καθώς οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις τους. Η αγορά περιμένει με ενδιαφέρον τις κινήσεις της Third Point και της Wargaming, αλλά και το τελικό ύψος στο οποίο θα φτάσει το ποσοστό της Δήμητρα Επενδυτική, η οποία έχει δεσμευτεί να μετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου.

Οι μέτοχοι

Καταρ’ χήν οι μέτοχοι έχουν ήδη δεχτεί την είσοδο ενός νέου μετόχου, της Poppy Sarl, συμφερόντων της Pimco, η οποία θα εισφέρει, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης τα 50 από τα 150 εκατ. ευρώ της αύξησης. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ, θα αντληθούν μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων.
Τα δικαιώματα προτίμησης θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν δωρεάν σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους που θα κατέχουν μετοχές της Ελληνικής τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019. Για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή θα δοθεί ένα δικαίωμα προτίμησης. Δικαιώματα προτίμησης θα παραχωρηθούν σε μετόχους οι οποίοι θα αγοράσουν μετοχές μέχρι και την αύριο Πέμπτη 31 Ιανουαρίου.

Οι μέτοχοι, από τους μεγάλους μέχρι τον μικρομέτοχο, έχουν τις εξής επιλογές:

-Να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Κάθε 25 δικαιώματα προτίμησης που θα ασκούνται θα μετατρέπονται σε 18 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ με τιμή άσκησης 0,70 ευρώ ανά νέα συνήθη μετοχή.
-Να μην ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να τα πουλήσουν μέσω του χρηματιστηρίου. Η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ΧΑΚ θα αρχίσει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Σε αυτή την περίπτωση οι μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους θα δουν να συρρικνώνεται το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.
Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα αρχίσει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 7 Μαρτίου 2019. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα έχει διαμορφωθεί το νέο μετοχικό τοπίο στην Ελληνική Τράπεζα. Η περίοδος της άσκησης των δικαιωμάτων και της διαπραγμάτευσης είναι ιδιαίτερη, καθώς μπορεί να δούμε υφιστάμενους μετόχους είτε να ενισχύουν τη θέση τους, αγοράζοντας δικαιώματα άλλων μετόχων, είτε να περιορίζουν τη συμμετοχή τους απέχοντας. Επίσης κάποιος τρίτος μπορεί να μπει στο παιχνίδι αγοράζοντας δικαιώματα…

Οι σίγουροι

-Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας για να «κλειδώσει» την επιτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έχει διασφαλίσει ότι θα ασκηθούν όλα τα δικαιώματα, ακόμη και αν δεν ασκηθεί ούτε ένα δικαίωμα από τους υφιστάμενους μετόχους.
-Κατ’ αρχήν η Δήμητρα Επενδυτική έχει δεσμευτεί ότι θα ασκήσει όλα τα δικαιώματα που της αναλογούν, καταβάλλοντας 10.056.844 ευρώ, ενώ έχει δεσμευθεί να εγγραφεί για μέχρι 71.428.571 νέες συνήθεις μετοχές για συνολικό ποσό μέχρι και 50 εκατ. ευρώ.
-Τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ καλύπτονται από συμφωνία με την τσέχικη Emma Alpha. Αυτή η κάλυψη είναι «αλμυρή» με την Ελληνική να έχει υποχρέωση να πληρώσει στην Emma Alpha προμήθεια ύψους 4,5% επί του ποσού των 50.000.000 ευρώ. Η υποχρέωση καταβολής της εν λόγω προμήθειας από την τράπεζα, ισχύει ανεξάρτητα από το αν τελικά η Emma Alpha «μπει» στην αύξηση.

Send this to a friend