Φόρμα αναζήτησης

Τμήμα Φορολογίας: Έχει να παίρνει 2,49 δισ. ευρώ!

Το φράγμα των 2,5 δισ. ευρώ κοντεύει να σπάσει το συνολικό οφειλόμενο ποσό φόρων (άμεσων και ΦΠΑ) προς το Τμήμα Φορολογίας, σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο έφορος Γ. Τσαγκάρης για το τελευταίο τρίμηνο του 2017. Την ίδια ώρα αυξάνεται και το συνολικό ποσό οφειλών οι οποίες παρουσιάζουν προσωρινό/μόνιμο κώλυμα ή και δυσκολία στην είσπραξη, το οποίο -και αυτό είναι το ανησυχητικό- αποτελεί το 60% των συνολικών οφειλομένων προς το τμήμα.

Είναι συνεπώς για αυτό τον λόγο που κρίνεται πως το αμέσως απαιτητό ποσό, για το οποίο δεν έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής μέτρα, ανέρχεται μόλις στα 565 εκατ. ευρώ από τα 2,49 δισ. ευρώ ανείσπρακτων οφειλών με τις οποίες έκλεισε το 2017 το Τμ. Φορολογίας.

Ανοδική πορεία

Ενώ οι οφειλές με δυσκολία ή αδυναμία στην είσπραξη ανέρχονταν το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε 1,36 δισ. ευρώ (από σύνολο 2,25 δισ. ανείσπρακτων), αυξήθηκαν σε 1,40 δισ. το τρίτο τρίμηνο (από σύνολο 2,32 δισ.) για να καταλήξουν σε 1,53 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους. Την ίδια ώρα οι χαμηλές προσδοκίες του τμήματος για είσπραξη οφειλών διατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το αμέσως απαιτητό ποσό για το δεύτερο τρίμηνο ήταν 396 εκατ., το τρίτο τρίμηνο 450 εκατ. και το τελευταίο, όπως προαναφέρθηκε, 565 εκατ. ευρώ. Σταδιακή είναι στο μεταξύ και η αύξηση των οφειλών οι οποίες βρίσκονται κάτω από διακανονισμό εξόφλησης με δόσεις και παρακολουθούνται. Από 70,97 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου του 2017, ανήλθαν σε 71,75 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου και σε 73,4 εκατ. στο τέλος του χρόνου. Όσον αφορά τον διακανονισμό με δόσεις, στο τέλος του 2017 αφορούσε 376 πρόσωπα για άμεσες φορολογίες και 2.781 πρόσωπα για ΦΠΑ. Στο μεταξύ, για ποσά ύψους 281,7 εκατ. ευρώ έχουν ήδη ληφθεί δικαστικά μέτρα. Δέον επίσης να σημειωθεί ότι ποσό ύψους 121 εκατ. αφαιρείται από τις οφειλές λόγω διπλής καταμέτρησης μεταξύ κατηγοριών, ενώ οφειλές ύψους 128 εκατ. στο τέλος του 2017 αφορούσαν πρόσφατες βεβαιώσεις φόρου για τις οποίες δεν έχει εξαντληθεί η χρονική προθεσμία για ένσταση/προσφυγή (εφαρμόζεται μόνο για οφειλές ΦΠΑ).

Ανά κατηγορία

Στο τέλος του 2017 το σύνολο των οφειλετών ανείσπρακτων άμεσων φόρων (ύψους 1,88 δισ. ευρώ) ανήλθε σε 137.426 πρόσωπα (φυσικά και νομικά), ενώ, όσον αφορά τον ΦΠΑ, 30.424 πρόσωπα όφειλαν συνολικά 613, 5 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ και ενώ μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2017 δίνονταν στοιχεία για τον αριθμό προσώπων που οφείλουν σε άμεσες φορολογίες -το μεγαλύτερο ποσό ανείσπρακτων (531 εκατ. στο τέλος του 2017) το οποίο ωστόσο δεν καταβάλλουν, αφού το αμφισβητούν, μέσω προσφυγών και ενστάσεων- πλέον δεν δίνονται. Όσον αφορά πάντως τον ΦΠΑ, τα πρόσωπα αυτής της κατηγορίας ανέρχονται σε 157 με το συνολικό οφειλόμενο ποσό (με τις επιβαρύνσεις) να ανέρχεται σε 99,7 εκατ. ευρώ.

Μια δεύτερη κατηγορία άξια αναφοράς είναι αυτή που δεν μπορεί να εισπραχτεί είτε λόγω του ότι δεν μπορεί να εντοπιστεί ο οφειλέτης παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν, είτε επίσης γιατί βρίσκεται στο εξωτερικό και η επιβολή μέτρων έχει αποτύχει είτε γιατί έχει έχει αποβιώσει. Ο αριθμός των οφειλετών αυτής της κατηγορίας ανερχόταν σε 9.905 στο τέλος του 2017 με συνολικές οφειλές 61 εκατ. όσον αφορά άμεσους φόρους, ενώ άλλοι 142 άφαντοι οφείλουν 9,1 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ.
Καταληκτικά σημειώνεται πως οφειλές ύψους 161,6 εκατ. έχουν τύχει χειρισμού αξιοποιώντας τις νέες εξουσίες που παρέχονται στον έφορο Φορολογίας από το 2014 και αφορούν εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία καθώς και δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς.