Φόρμα αναζήτησης

Ελληνική Τράπεζα: Αξιοποίηση της ευνοϊκής συγκυρίας για υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων

Την αξιοποίηση της τρέχουσας αναπτυξιακής δυναμικής για υλοποίηση δομικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, επισημαίνει η Ελληνική Τράπεζα στο δελτίο οικονομικής επισκόπησης για το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Στο βασικό της μακροοικονομικό σενάριο, η Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών της Ελληνικής εκτιμά πως το 2019 ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει  στο 3,4% και για το 2020 στο 3,2%, με την ανεργία να υποχωρεί στο 6,6% φέτος και τον πληθωρισμό να διατηρείται στα σχετικά χαμηλά επίπεδα πέριξ του 1,0%.

«Η φάση ανάκαμψης έχει ολοκληρωθεί και η οικονομία έχει εισέλθει στη φάση ανάπτυξής της», αναφέρει η Ελληνική Τράπεζα, αναδεικνύοντας ως ενθαρρυντικό στοιχείο το ότι «η επίδοση της οικονομίας δεν είναι αποτέλεσμα της συνεισφοράς της κυβέρνησης μέσω του δημοσίου τομέα και επομένως του πολλαπλασιαστικού ρόλου που έχει, ούτε της αλόγιστης και μη-βιώσιμης πιστωτικής επέκτασης που χρηματοδοτούσε την κατανάλωση κατά την περίοδο πριν από την κρίση», κάτι που βοηθάει στην αποφυγή φαύλων κύκλων.

Ωστόσο, η υπηρεσία υπογραμμίζει πως «η καλύτερη των προσδοκιών επίδοση της οικονομίας δεν πρέπει να προκαλέσει εφησυχασμό, ούτε χαλάρωση των προσπαθειών για την περαιτέρω μεταρρύθμισή της».

Ζητεί την υλοποίηση σημαντικών δομικών μεταρρυθμίσεων θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, όπως την υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, στη δημόσια διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο δικαστικό σύστημα και στην εκπαίδευση, τη λήψη περαιτέρω προσπαθειών για βελτίωση και διεύρυνση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών πληρωμών, που με τη σειρά τους θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας.

«Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα δυναμική της ανάπτυξης για την υλοποίηση των προαναφερθεισών μεταρρυθμίσεων. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις είναι ευκολότερο να εφαρμόζονται όταν οι οικονομίες αναπτύσσονται, εφόσον δημιουργούνται δημοσιονομικά περιθώρια απορρόφησης των απαιτούμενων μεταβατικών εξόδων», αναφέρεται.

Η υπηρεσία οικονομικών ερευνών της τράπεζας σημειώνει ακόμη πως παρά τα σημαντικά βήματα που γίνονται προς την κατεύθυνση αποκατάστασης του θετικού οικονομικού κλίματος, κάποιος βαθμός αβεβαιότητας παραμένει, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν θέματα που χρειάζονται άμεσης επίλυσης, όπως ο ψηλός δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), η υψηλή ανεργία και το ψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, τα οποία όμως βρίσκονται σε σταθερή πτωτική πορεία.

Όσον αφορά τις εξωτερικές προκλήσεις, αυτές σχετίζονται με χαμηλότερους από τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία λόγω των αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και την αβεβαιότητα γύρω από το Brexit και την υποτίμηση της στερλίνας, ενώ η επιδείνωση των γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου, ενδεχομένως να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες στην οικονομική εμπιστοσύνη, στον τουρισμό και κατ’ επέκταση στη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Από την άλλη, αναφέρεται, οι γεωπολιτικές εντάσεις στις γειτονικές χώρες καθιστούν την Κύπρο ασφαλέστερο τουριστικό προορισμό και θα μπορούσαν επομένως να αντισταθμίσουν, σε κάποιο βαθμό, την πιθανή μείωση του τουριστικού ρεύματος από το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΚΥΠΕ