Φόρμα αναζήτησης

Θολό το τοπίο για αλλαγές στις εκποιήσεις

Ούτε και χθες ξεκαθάρισε το σκηνικό όσον αφορά την προώθηση ή όχι των προτάσεων νόμου για αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για εκποιήσεις στην αυριανή ολομέλεια της Βουλής. Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη των αρχηγών και εκπροσώπων των κομμάτων χωρίς τη λήψη τελικών αποφάσεων και αποφασίστηκε να συζητηθεί εκ νέου σήμερα χωρίς και πάλι να είναι σίγουρο ότι θα ληφθεί οριστική απόφαση και δεν αποκλείεται εξελίξεις να προκύψουν αύριο πριν ή στη διάρκεια της ολομέλειας της Βουλής.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόταση νόμου που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για ψήφιση και η οποία προέρχεται από το ΔΗΚΟ, τη Συμμαχία Πολιτών, του Οικολόγους και την Αλληλεγγύη προνοεί την αναστολή της εκποίησης από το δικαστήριο σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι δεν εξαντλήθηκαν οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης του δανείου με βάση και τον κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

Στο σύνολό τους, πάντως, οι προτάσεις προκαλούν αντιδράσεις μεταξύ των τραπεζών αλλά και την αντίδραση της ΚΤΚ και προειδοποιήσεις ότι θα προκύψει ανάγκη για νέα κεφάλαια στις τράπεζες εφόσον υπάρξουν ξανά αλλαγές στο πλαίσιο για τις εκποιήσεις.

Στο μεταξύ, όπως έγραψε χθες το ΚΥΠΕ, την ανάγκη να μην επηρεαστεί αρνητικά το πλαίσιο των εκποιήσεων υπέδειξαν και χθες πηγές που γνωρίζουν τις εξελίξεις, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι νέες νομοθεσίες που εγκρίθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναγκάζουν τις τράπεζες να κάνουν προβλέψεις για το 100% των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) αν δεν είναι σε θέση να ανακτήσουν τις εξασφαλίσεις.

Ο νόμος δεν θεσπίστηκε για να είναι ευνοϊκός για τις τράπεζες, βρίσκεται εκεί για να θέτει το πλαίσιο, το οποίο πρέπει να είναι αποτελεσματικό και επίσης φθηνότερο για τους πελάτες που πληρώνουν. Αν δεν υπάρχει κουλτούρα αποπληρωμής στον τραπεζικό τομέα, τότε θα υπάρξει κρίση εκ νέου και αύξηση των ΜΕΔ, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

«Και με τη νέα νομοθεσία που πέρασε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα υπάρχει κεφαλαιακός αντίκτυπος στις τράπεζες, αφού οι τράπεζες που δεν μπορούν να ανακτήσουν την εξασφάλιση θα πρέπει να διαγράφουν λογιστικά το δάνειο και αυτό θα έχει αντίκτυπο στα κεφάλαιά τους», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές.

Οι ίδιες πηγές χαρακτήρισαν το υφιστάμενο πλαίσιο που διέπει τις εκποιήσεις, όπως αυτό τροποποιήθηκε το καλοκαίρι του 2018, υποστηρικτικό για τη μείωση των ΜΕΔ και συμπλήρωσαν ότι «πρέπει να αποφευχθεί μια τροποποίηση που να εμποδίζει τη διαδικασία».