Θετική υποδοχή στη Βρετανία της ανακοίνωσης Περδίου για υποδοχή εμβολιασθέντων τουριστών

Μέχρι στιγμής στο Ηνωμένο Βασίλειο την πρώτη δόση του εμβολίου έχουν κάνει 20.982.571 πολίτες και τη δεύτερη δόση 963.862.