Φόρμα αναζήτησης

Σύστημα διαχείρισης του στόλου των οχημάτων του Δημοσίου

Εξοικονόμηση της τάξης του 11% σε καύσιμα επιτεύχθηκε μέσα σε δύο χρόνια, από τότε δηλαδή που εγκαταστάθηκε σύστημα διαχείρισης σε όλο σχεδόν τον στόλο των οχημάτων της δημόσιας υπηρεσίας, και συγκεκριμένα σε 1.874 οχήματα. Οι εξοικονομήσεις αυτές υπερκαλύπτουν το συνολικό κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και αγοράς υπηρεσιών για το εν λόγω σύστημα, το οποίο προσφέρει άμεση πληροφόρηση για κάθε όχημα σε σχέση με τη χρήση του, τις ώρες λειτουργίας του, τα χιλιόμετρα που διανύει καθημερινά και γενικά την καθημερινή εκμετάλλευση και αξιοποίησή του. Με την πληροφόρηση αυτή ο διαχειριστής του συστήματος, δηλαδή το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, είναι πλέον σε θέση να αξιολογεί τα αιτήματα του κάθε υπουργείου και υπηρεσίας για νέες ανάγκες αγοράς και αντικατάστασης οχημάτων, και, όπου κρίνει αναγκαίο, εισηγείται εσωτερική ανακατανομή των οχημάτων, αποφεύγοντας επιπρόσθετη δαπάνη για την αγορά καινούργιων.

Επίσης το σύστημα παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων, η οποία στη συνέχεια αξιολογείται και καθορίζεται κατά πόσον ένα όχημα είναι ενεργοβόρο σε σύγκριση με την αγορά, συντήρηση και λειτουργία καινούργιων οχημάτων με σύγχρονους και φιλικούς προς το περιβάλλον κινητήρες. Επιπλέον προειδοποιεί, καταγράφει και αποθηκεύει δεδομένα που αφορούν την οδική συμπεριφορά, όπως υψηλές ταχύτητες, απότομη οδήγηση, ενώ προειδοποιεί για την ανάγκη έγκαιρης συντήρησης του στόλου. Σύντομα αναμένεται το σύστημα να συνδεθεί και με τη βάση δεδομένων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, με σκοπό την αυτόματη ενημέρωση και ειδοποίηση των υπουργείων όταν εκπνέει η περίοδος ΜΟΤ και τα οχήματα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σε τεχνικό έλεγχο.
Όπως ανακοινώθηκε χθες σε ημερίδα, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου ξεκινούν μία νέα συνεργασία για την επεξεργασία όλου αυτού του όγκου δεδομένων που λαμβάνονται από το σύστημα έτσι ώστε, όπως εξήγησε ο διευθυντής του τμήματος Μάρκος Μάρκου, να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και να δοθούν εισηγήσεις οι οποίες θα καταλήξουν σε εφαρμόσιμα μέτρα που θα αυξήσουν την ασφάλεια και θα επιφέρουν περαιτέρω εξοικονομήσεις στα καύσιμα και στη συντήρηση, αφού θα αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες καταπονήσεις και η λανθασμένη χρήση. Επιπλέον, με τη σωστή χρήση θα επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής των οχημάτων, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές ρύπων, εξήγησε.
Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε και η υπουργός Μεταφορών. Όπως τόνισε η Βασιλική Αναστασιάδου, το σύστημα αυτό έχει εγκατασταθεί σχεδόν σε όλα τα οχήματα της δημόσιας υπηρεσίας και συμβάλλει θετικά στην επιχειρησιακή δραστηριότητα των τμημάτων ανάλογα και με τις δραστηριότητές τους, όπως στο Τμήμα Δασών για την καλύτερη διαχείριση των οχημάτων που μετέχουν σε μια επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιών, αλλά και στην Ελεγκτική Υπηρεσία για να διαπιστωθεί η ορθολογιστική διαχείριση του στόλου. Σημείωσε πως η τεχνογνωσία των ερευνητών «Κοίος» θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάλυση των δεδομένων και στη συλλογή πληροφοριών τις οποίες στη συνέχεια θα μπορεί να αξιοποιεί το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για τη βελτίωση των διαδικασιών, λειτουργιών και πολιτικών εφαρμογής της τεχνολογίας στον δημόσιο τομέα, με απώτερο στόχο την καλύτερη διαχείριση του στόλου των οχημάτων της δημόσιας υπηρεσίας.