Φόρμα αναζήτησης

Στρατηγική Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ ΣΕΛΚ με Υπουργείου Εξωτερικών

Μνημόνιο Συναντίληψης με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων για την προώθηση της οικονομικής διπλωματίας

Στρατηγική συμφωνία συνεργασίας συνήψε ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) με το Υπουργείο Εξωτερικών. Η υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συναντίληψης έγινε την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2019 μεταξύ του Προέδρου του ΣΕΛΚ, κ. Μάριου Σκανδάλη και του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο ΣΕΛΚ είναι ο πρώτος οργανισμός που επίσημα  συνάπτει μια τέτοια συμφωνία με το Τμήμα Οικονομικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η εγκαθίδρυση και  ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του ΣΕΛΚ και του Υπουργείου σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών και πιο συγκεκριμένα, σε θέματα που αφορούν στο πλαίσιο προαγωγής της οικονομικής διπλωματίας και προώθησης της Κύπρου διεθνώς.

Η θεσμοθέτηση της συνεργασίας αυτής θα διέπεται από μια στενή και συστηματική επικοινωνία μεταξύ των δυο μερών και θα αποσκοπεί στην προώθηση των ευρύτερων οικονομικών συμφερόντων της Κύπρου στο εξωτερικό για θέματα όπως: η προώθηση της Κύπρου στο εξωτερικό ως κέντρου παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, οι συμφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολογίας, η διασφάλιση της φήμης, της αξιοπιστίας και της προβολής της Κύπρου διεθνώς καθώς και οι αξιολογήσεις της Κύπρου από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, Ο ΣΕΛΚ συμμετέχει στην καθοδηγητική επιτροπή του Υπουργείου Εξωτερικών για την οικονομική διπλωματία και μέσω της παρούσας συμφωνίας πρόθεση είναι να ενισχύσει περαιτέρω τις δράσεις του Υπουργείου στο εν λόγω αντικείμενο, με τη συμμετοχή του σε αποστολές στο εξωτερικό που οργανώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών και το συντονισμό για ενέργειες που αφορούν σε επιμέρους χώρες ή θέματα, όπως Brexit και Belt and Road Initiative καθώς και θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η παροχή υποστήριξης από το ΣΕΛΚ σε διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο εξωτερικό για οικονομικά ή επιχειρηματικά θέματα, καθώς και εκπαίδευση στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα της αρμοδιότητας του ΣΕΛΚ.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, κ, Μάριος Σκανδάλης τόνισε ότι «ο ΣΕΛΚ, όπως πάντα, συνδράμει τις προσπάθειες του Κράτους για υλοποίηση της οικονομικής διπλωματίας, κάτι που θα αναδείξει και θα ενισχύσει την εικόνα της Κύπρου διεθνώς».