Φόρμα αναζήτησης

Στο στόχαστρο τα ακίνητα της ΚΕΔΙΠΕΣ

Ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η συζήτηση χθες στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του πρώην Συνεργατισμού (δάνεια και ακίνητα), τα οποία έχουν περάσει στην ιδιοκτησία του κράτους μέσω της ΚΕΔΙΠΕΣ, αναδεικνύει την ανάγκη να προωθηθεί το θεσμικό πλαίσιο που θα δίνει πλήρη ανεξαρτησία στην ΚΕΔΙΠΕΣ. Υπενθυμίζεται ότι η Altamira, η οποία διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία, έχει προωθήσει αναδιαρθρώσεις δανείων και πωλήσεις ακινήτων, με βουλευτές να θέτουν θέματα διαφάνειας. Η Altamira διαχειρίζεται 3.000 ακίνητα εκτιμώμενης αξίας περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Ο γενικός ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των συναλλαγών ακινήτων προκειμένου να διαπιστώσει αν οι πράξεις έγιναν με τους πιο συμφέροντες, για την ΚΕΔΙΠΕΣ, όρους.

Η δέσμευση
Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΚΕΔΙΠΕΣ με όρους αγοράς, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, αποτελεί δέσμευση της χώρας έναντι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η δέσμευση αυτή επαναλαμβάνεται στις ανά χώρα συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη.

«Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα από την πώληση στοιχείων ενεργητικού και, εν τέλει, να διευκολυνθεί η μείωση του ιδιωτικού χρέους, είναι σημαντικό η κρατική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων να διαθέτει αποτελεσματική δομή διακυβέρνησης, υψηλά εξειδικευμένη διαχείριση, επιχειρησιακή ανεξαρτησία από το κυπριακό Δημόσιο, και σαφώς καθορισμένους στόχους σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της απόφασης για τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά με την πώληση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», αναφέρει η σύσταση για την Κύπρο, η οποία έχει εγκριθεί και σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών.

Ο έλεγχος
Ο γενικός ελεγκτής ενημέρωσε τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου ότι θα εξετάσει τις διαδικασίες πώλησης των ακινήτων του πρώην Συνεργατισμό (με εστίαση στα πιο ακριβά) και ειδικότερα αν οι πωλήσεις των ακινήτων έγιναν μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες, αλλά και με ποιες εκτιμήσεις της αξίας τους. Ο κ. Μιχαηλίδης αποκάλυψε ότι ανάμεσα στους αγοραστές περιλαμβάνονται γνωστοί επιχειρηματίες, πρώην στελέχη του Συνεργατισμού, αλλά και Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ).

Ο εκτελών χρέη γενικού διευθυντή στην ΚΕΔΙΠΕΣ, Σταύρος Ιακώβου, απάντησε ότι όλες οι συναλλαγές είναι καταγεγραμμένες και αρχειοθετημένες, με το σχετικό υλικό να είναι στη διάθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Ο κ. Ιακώβου υπογράμμισε ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα ακίνητα κατέληγαν στον υψηλότερο προσφοροδότη μέσα από διαδικασία που εκτελέστηκε μέσω της ιστοσελίδας της Altamira.

Σε αυτές τις διαδικασίες πώλησης, σε 27 περιπτώσεις έλαβαν μέρος υπάλληλοι ή συγγενικά πρόσωπα υπαλλήλων της πρώην ΣΚΤ ή της Altamira, με τους ενδιαφερόμενους να γνωστοποιούν τη σχέση που είχαν. Πωλήσεις έγιναν σε τέσσερις περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τα ΠΕΠ, πέντε απέκτησαν ακίνητα της ΣΚΤ, ενώ σε 38 περιπτώσεις υποβλήθηκαν προσφορές από κοινοτικά συμβούλια και πέντε προχώρησαν σε αγορά.

H Altamira
H διαχείριση των ακινήτων του πρώην Συνεργατισμού, που πέρασαν στην ΚΕΔΙΠΕΣ από την Altamira, προκάλεσε αντιδράσεις. Ακόμη και από το κυβερνών κόμμα, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης δήλωσε ότι δεν διαφωνεί με την παρατήρηση του γενικού ελεγκτή ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ θα μπορούσε με προσφορές να αναθέσει και σε άλλες εταιρείες τη διαχείριση των περιουσιακών της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και να μην περιοριστεί μόνο στη συνεργασία με την Altamira.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου ήταν οξύς, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση σε διαφορετικούς χρόνους για τα ίδια ερωτήματα έδωσε διαφορετικές απαντήσεις, τόσο για τα ακίνητα, όσο και για τη διαχείριση των ακινήτων του Συνεργατισμού (…) «Προηγουμένως μας έλεγε ότι είναι η ΚΕΔΙΠΕΣ. Τώρα προκύπτει να είναι η Altamira», τόνισε.