Φόρμα αναζήτησης

Στο 72,2% το ποσοστό απασχόλησης ατόμων 20 έως 64 ετών στην ΕΕ

Το ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών στην ΕΕ έφθασε στο ανώτατο σημείο στο 72,2% το 2017 σύμφωνα με έρευνα της Eurostat. [...]

Read More...

 

Εννέα κράτη μέλη έχουν ήδη επιτύχει τους στόχους τους για το 2020

Το 2017, το ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθε σε 72,2%, σε σύγκριση με το 2016 (71,1% σύμφωνα με τελευταία έρευνα της Eurostat.

Στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να επιτευχθεί συνολικό ποσοστό απασχόλησης για άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών τουλάχιστον κατά 75% στην ΕΕ έως το 2020. Ο στόχος αυτός έχει μεταφραστεί σε διαφορετικές εθνικές ομάδες ώστε να αντικατοπτρίζει την κατάσταση και τις δυνατότητες κάθε κράτους μέλους να συμβάλουν στον κοινό στόχο.

Η ανοδική τάση του ποσοστού απασχόλησης είναι ορατή τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών έφθασε το 78,0% το 2017, αύξηση σε σύγκριση με το 2016 (76,9%) και σχεδόν το ίδιο με το επίπεδο του 2008 (77,9%) όταν καταγράφηκε η προηγούμενη κορυφή. Όσον αφορά τις γυναίκες, το ποσοστό απασχόλησής τους αυξάνεται συνεχώς από το 2010 και φτάνει το 66,5% το 2017 (έναντι 65,3% το 2016). Παρομοίως, το ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών στην ΕΕ αυξήθηκε σταθερά, από 38,4% το 2002 σε 57,1% το 2017. Η μεγαλύτερη συμμετοχή των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων αποτελεί επίσης έναν από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση.

Ολόκληρη η έρευνα εδώ:

 

Send this to a friend