Φόρμα αναζήτησης

Στην καλύτερη κατάστασή της τα τελευταία 10 χρόνια η οικονομία της ΕΕ

 

“H οικονομία της ΕΕ βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της τα τελευταία δέκα χρόνια” ενώ ταυτόχρονα η ανεργία είναι στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας και ο πληθωρισμός αυξάνεται σε χαμηλά αλλά αποδεκτά και σταθερά επίπεδα, ενώ τα δημόσια οικονομικά των Κρατών Μελών συνεχίζουν να βελτιώνονται και για πρώτη φορά από τη δημιουργία της ΟΝΕ, που όλα τα Κράτη Μέλη θα έχουν έλλειμμα κάτω από 3% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται. Το δε επίπεδο των ανθρώπων που παραμένουν εκτός εργασίας είναι το χαμηλότερο σε 20 χρόνια.

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του Επιτρόπου Πιέρ Μοσκοβισί, κατά την παρουσίαση των εαρινών οικονομικών προβλέψεων της Κομισιόν, ο οποίος ωστόσο προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι για αυτές τις προβλέψεις έχουν αυξηθεί σημαντικά – ιδίως αυτοί που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον – ζητώντας από τις κυβερνήσεις να αυξήσουν την εγρήγορσή τους ως προς αυτό.

Σύμφωνα με την Κομισιόν η κατάσταση της οικονομίας είναι καλύτερη από ότι ήταν πριν από την κρίση, όμως η ανάπτυξη βασίζεται και σε παροδικούς παράγοντες, προειδοποιεί.

Συγκεκριμένα η Κομισιόν αναφέρει ότι οι κίνδυνοι δυσμενέστερων εξελίξεων σε σχέση με τις προβλέψεις έχουν αυξηθεί. καθώς εκτός Ευρώπης, η αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών τους τελευταίους μήνες ενδέχεται να λάβει πιο μόνιμο χαρακτήρα στο μέλλον, γεγονός που θα αυξήσει την αβεβαιότητα.

Τα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης στις ΗΠΑ αναμένεται να ενισχύσουν την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και το ενδεχόμενο ταχύτερης αύξησης των επιτοκίων των ΗΠΑ σε σύγκριση με τις τρέχουσες προβλέψεις.

Επίσης, προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση του προστατευτισμού στο εμπόριο είναι σαφώς αρνητικός κίνδυνος για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι αλληλένδετοι. Λόγω του ανοικτού χαρακτήρα της, η ζώνη του ευρώ θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε περίπτωση επέλευσής τους.

Αναλυτικά, το κείμενο των προβλέψεων αναφέρει ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ ξεπέρασαν τις προσδοκίες του 2017 και ανήλθαν σε 2,4 %, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών. Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή το 2018 και να επιβραδυνθεί ελαφρώς το 2019, με ρυθμούς 2,3 % και 2,0 % στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ιδιωτική κατανάλωση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές και οι επενδύσεις. Η ανεργία εξακολουθεί να μειώνεται και πλησιάζει πλέον τα προ της κρίσης επίπεδα.

Η ισχυρή ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί, αλλά με ελαφρώς χαμηλότερους ρυθμούς

Κατά την Κομισιόν το 2017, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ ανήλθε σε 2,4 % στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ, καθώς η οικονομία άρχισε να επιταχύνει. Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης καταναλωτών και επιχειρήσεων, την ενίσχυση της παγκόσμιας ανάπτυξης, το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης, τους υγιέστερους ισολογισμούς στον ιδιωτικό τομέα και τις ευνοϊκότερες συνθήκες στην αγορά εργασίας. Μολονότι οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες υποδηλώνουν επιβράδυνση της δραστηριότητας στις αρχές του 2018, είναι πιθανό αυτή η εξέλιξη να είναι εν μέρει προσωρινή.

Η Κομισιόν αναφέρει στο κείμενο των προβλέψεων ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να παραμείνει ισχυρός χάρη στη διατήρηση των επιπέδων κατανάλωσης και στις ισχυρές εξαγωγές και επενδύσεις. Η ανάπτυξη τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να ανέλθει σε 2,3 % φέτος. Η ανάπτυξη και στις δύο αναμένεται να μειωθεί στο 2,0 % το 2019, καθώς τα εμπόδια αρχίζουν πλέον να είναι πιο έκδηλα σε ορισμένες χώρες και τομείς, η νομισματική πολιτική προσαρμόζεται στις περιστάσεις και η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου σημειώνει σχετική επιβράδυνση.

Τα πρωτοφανή επίπεδα απασχόλησης αρχίζουν να προκαλούν ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε ορισμένες αγορές εργασίας

Σε σχέση με την ανεργία, αυτή εξακολουθεί να μειώνεται και πλησιάζει πλέον τα προ της κρίσης επίπεδα και στην ΕΕ, η ανεργία αναμένεται να εξακολουθήσει να μειώνεται, από 7,6 % το 2017 σε 7,1 % το 2018 και σε 6,7 % το 2019, ενώ ανεργία στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να μειωθεί από 9,1 % το 2017 σε 8,4 % το 2018 και σε 7,9 % το 2019.

“Ο αριθμός των εργαζομένων στη ζώνη του ευρώ είναι σήμερα ο υψηλότερος που έχει παρατηρηθεί μετά την υιοθέτηση του ευρώ, αλλά η αγορά εργασίας εξακολουθεί να εμφανίζει μια σχετική υποτονικότητα, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχει ακόμα υψηλή ανεργία, σε άλλα γίνεται ολοένα και δυσκολότερο να καλυφθούν οι κενές θέσεις εργασίας”, αναφέρει η Κομισιόν.

Το χρέος

Σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά, τα συνολικά δημόσια ελλείμματα και τα συνολικά επίπεδα δημόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ μειώθηκαν ως ποσοστά του ΑΕΠ το 2017 χάρη στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και στα χαμηλά επιτόκια. Δεδομένου ότι η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας συνέβαλε στη βελτίωση των προϋπολογισμών των κρατών μελών, μεταξύ άλλων λόγω της μείωσης των πληρωμών κοινωνικών παροχών, το 2018 αναμένεται να είναι το πρώτο έτος από την έναρξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης κατά το οποίο τα δημοσιονομικά ελλείμματα όλων των κυβερνήσεων θα είναι χαμηλότερα από 3 % του ΑΕΠ, όπως αναφέρεται στη Συνθήκη.

Το συνολικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ αναμένεται σήμερα να μειωθεί σε 0,7 % του ΑΕΠ το 2018 και σε 0,6 % το 2019. Στην ΕΕ, το συνολικό έλλειμμα προβλέπεται να ανέλθει σε 0,8 % το 2018 και το 2019. Ο δείκτης του χρέους προς το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να μειωθεί σε 84,1 % το 2019, καθώς αναμένεται μείωσή του σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη.

Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους, αλλά αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς κατά τα επόμενα τρίμηνα, εν μέρει λόγω της πρόσφατης αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Ταυτόχρονα εντείνονται και οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές ως αποτέλεσμα της έλλειψης εργατικού δυναμικού και της ταχύτερης αύξησης των μισθών σε πολλά κράτη μέλη.

Συνολικά, το 2018 ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να παραμείνει στα επίπεδα του 2017, ήτοι στο 1,5 %, και στη συνέχεια να αυξηθεί σε 1,6 % το 2019. Η ίδια τάση αναμένεται και στην ΕΕ, αλλά ο πληθωρισμός προβλέπεται να παραμείνει στο 1,7 % φέτος και στη συνέχεια να αυξηθεί σε 1,8 % το 2019.

Το Brexit

Τέλος η Κομισιόν σημειώνει ότι για το Ηνωμένο Βασίλειο, κάνει μια καθαρά τεχνική παραδοχή για το 2019, δεδομένων των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τους όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Οι προβλέψεις για την περίοδο μετά το Brexit βασίζονται σε μια καθαρά τεχνική παραδοχή για διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ-27 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό γίνεται μόνο για τους σκοπούς των προβλέψεων και δεν επηρεάζει καθόλου τις συνομιλίες που διεξάγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 5.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ