Φόρμα αναζήτησης

Στατιστική Υπηρεσία: Χαμηλός ο πληθωρισμός

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2019 αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2018, κυρίως λόγω σημαντικής αύξησης των τιμών σε στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμό και υγραέριο, ανακοίνωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία.

Σε μηνιαία βάση ο Δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,2%, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μεταφορές.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, σημειώθηκε αύξηση 0,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2018, η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό 5,3%.

Σε σχέση με τον Μάιο 2019, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία μεταφορές με 4,1%.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο με 7,4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Ιούνιο του 2018 όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Υπηρεσίες με ποσοστά 2,3% και 2,8% αντίστοιχα.

Η ευρωζώνη

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ ήταν 1,3% τον Ιούνιο του 2019, από 1,2% τον Μάιο. Έναν χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 1,6% τον Ιούνιο του 2019, σταθερός σε σύγκριση με τον Μάιο. Έναν χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,1%. Ο πληθωρισμός στην Κύπρο ήταν 0,3% τον Ιούνιο, από 0,2% τον Μάιο. Έναν χρόνο νωρίτερα το ίδιο ποσοστό ήταν 1,7%.

Η Eurostat αναφέρει ότι τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (0,2%), την Κύπρο (0,3%) και τη Δανία και την Κροατία (από 0,5%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (3,9%), την Ουγγαρία (3,4%) και τη Λετονία (3,1%).