Φόρμα αναζήτησης

ΣΕΛΚ: Στρατηγικός σχεδιασμός δέκα σημείων για την οικονομία

Τον καταρτισμό και προώθηση ενός νέου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την οικονομία ζητεί ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), με τον φορέα να καταθέτει δημόσια δέκα προτάσεις.

«Η οικονομία σήμερα χρειάζεται έναν νέο Στρατηγικό Σχεδιασμό (master plan), το οποίο να λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα και δυνατότητες της οικονομίας μας», τόνισε από τον βήμα της 58ης εςτήσιας γενικής συνέλευσης του ΣΕΛΚ, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, ο πρόεδρος του συνδέσμου Μάριος Σκανδάλης.

Οι δέκα προτάσεις, οι οποίες προέκυψαν ύστερα από μελέτη και αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών της οικονομίας, είναι οι εξής:

1.Δημοσιονομική Σταθερότητα

Απαιτείται, όχι μόνο η συνέχιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και η περαιτέρω αναδιάρθρωση του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

2. Ιδιωτικός Τομέας

Ζητείται συνέχιση της πολιτικής παροχής κινήτρων σε ζωτικούς τομείς της οικονομίας, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και να αυξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις.

3. Φορολογία

Ο ΣΕΛΚ εκτιμά ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για σοβαρή αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις παρούσες, αλλά και μελλοντικές συνθήκες και ανάγκες.

4. Προσέλκυση Επενδύσεων και Επιχειρήσεων

Είναι απαραίτητη η συνέχιση και η ενίσχυση της προσπάθειας για προσέλκυση ξένων επενδύσεων και επιχειρήσεων στην Κύπρο. Ζητείται να προβάλλονται σωστά και αποτελεσματικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα.

5. Εμπλουτισμός Υπηρεσιών

Ο ΣΕΛΚ τονίζει ότι η Κύπρος έχει τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να καταστεί ένα περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών. Τομείς, όπως οι επαγγελματικές υπηρεσίες, η υγεία, η εκπαίδευση, η έρευνα, η καινοτομία, η ναυτιλία και άλλοι, μπορούν να συμβάλουν σ’ αυτή τη στόχευση.

6. Επιχειρηματικό Κέντρο

Η ελκυστικότητα και η αξιοπιστία ενός επιχειρηματικού κέντρου κερδίζονται με σκληρή δουλειά, συνέπεια και άριστη συμπεριφορά και διαγωγή. Ειδικότερα δε όταν το επιχειρηματικό κέντρο βασίζεται σε αρχές χρηστής διακυβέρνησης και επιχειρηματικού ήθους.

«Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να φτάσουμε στα επιθυμητά επίπεδα, κάτι που συνεπάγεται την ολιστική αλλαγή της κουλτούρας μας ως επιχειρηματικός κόσμος», ανέφερε ο κ. Σκανδάλης.

7. Έρευνα – Καινοτομία – Τεχνολογία

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση έχει επιβάλει σ’ όλες τις οικονομίες να εστιάσουν στα θέματα ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτομίας και των τεχνολογιών νέας γενιάς τεχνητής νοημοσύνης. Ο ΣΕΛΚ διαπιστώνει ότι η Κύπρος έχει κάνει πολύ μικρά βήματα σ’ αυτό τον τομέα και βρίσκεται πολύ πίσω από άλλα ευρωπαΪκά κράτη και ανταγωνιστές της. Χαιρετίζεται η απόφαση της κυβέρνησης να προωθήσει συγκεκριμένο εθνικό σχεδιασμό για την έρευνα και την τεχνολογία. «Επιβάλλεται να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σ’ αυτούς τους τομείς, εμπλέκοντας περισσότερο και τον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις», ανέφερε ο κ. Σκανδάλης.

8. Εκσυγχρονισμός Δομών και Λειτουργίας του Κράτους

Ζητείται ένα γενικό «λίφτινγκ», που θα καθιστά το κράτος πιο ευέλικτο, πιο παραγωγικό και πιο φιλικό προς την κοινωνία. Οι αλλαγές που απαιτούνται αφορούν σε όλες τις βαθμίδες του κράτους, αφού στην αντίθετη περίπτωση το όλο σύστημα δεν θα λειτουργήσει. Όλες οι υπηρεσίες του πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να λειτουργούν ενιαία και ομοιόμορφα σε μια κεντρική βάση.

9. Ενέργεια

Ο ενεργειακός τομέας εισέρχεται ολοένα και πιο δυναμικά στην καρδιά της οικονομίας. Με την ανεύρεση φυσικού αερίου, με τις νέες γεωτρήσεις που προγραμματίζονται και τα πολλά ενεργειακά έργα υποδομής που προγραμματίζονται, ο ΣΕΛΚ πιστεύει ότι ο τομέας της ενέργειας θα δώσει μια νέα ώθηση και διάσταση στην κυπριακή οικονομία.

«Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των απαράδεκτων και παράνομων προκλήσεων της Τουρκίας είναι μονόδρομος για την οποιαδήποτε στρατηγική εκμετάλλευσης των φυσικών μας πόρων. Με μια τέτοια εξέλιξη, η Κύπρος θα μπορεί να μετεξελιχθεί σ’ ένα περιφερειακό ενεργειακό κέντρο με τεράστια διεθνή οικονομικά συμφέροντα. Γι’ αυτό οφείλουμε να λάβουμε έγκαιρα τις δέουσες αποφάσεις και να προχωρήσουμε στην εμπορική αξιοποίηση του φυσικού αερίου μας, στην έλευση και χρήση φυσικού αερίου στην οικονομία μας και στην πρακτική προώθηση των ενεργειακών προοπτικών της χώρας μας», σημείωσε ο κ. Σκανδάλης

10. Νοοτροπία – Κουλτούρα

Σύμφωνα με τον ΣΕΛΚ, παρωχημένες νοοτροπίες και αντιλήψεις σε ό,τι αφορά θέματα απασχόλησης, μεταρρύθμισης και ανάπτυξης θα πρέπει να εκλείψουν. «Έχουμε την υποχρέωση έναντι της επόμενη γενιάς να αφήσουμε πίσω μας στρεβλώσεις και αγκυλώσεις και να κοιτάξουμε μπροστά, υιοθετώντας νέα, σύγχρονη, κουλτούρα», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΕΛΚ.