Φόρμα αναζήτησης

Σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιρλανδία καταγράφονται οι μεγαλύτερες μειώσεις δανείων

O οίκος αξιολόγησης DBRS σχολιάζει την επίδραση που είχαν μέχρι στιγμής οι στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σε χώρες της ευρωζώνης, με αφορμή την ανακοίνωση νέας δέσμης πράξεων πρόσφατα.

Ο οίκος βασίζεται σε στοιχεία για τα εκκρεμή δάνεια στα κράτη μέλη της ευρωζώνης από το Σεπτέμβριο 2014, όταν είχε τεθεί σε εφαρμογή η πρώτη δέσμη μέτρων, σε σχέση με τον Ιανουάριο 2019.

«Η αλλαγή μεταξύ των επιπέδων δανείων που εκκρεμούν διαφέρει από χώρα σε χώρα με ορισμένες χώρες να δείχνουν τεράστια πτώση στα δάνεια που εκκρεμούν, εν μέρη λόγω της εξυγίανσης των ισολογισμών και της διαγραφής και πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων», αναφέρεται σε δελτίο της DBRS.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιρλανδία με περιορισμό σε οικιστικό, καταναλωτικό και επιχειρηματικό δανεισμό που εκκρεμούσε. Ωστόσο, προστίθεται, κάποιες από αυτές τις χώρες έχουν σημειώσει πρόοδο πρόσφατα στο δανεισμό που παραχωρείται.

Ο οίκος σημειώνει επίσης ότι ορισμένες χώρες έχουν κάνει καλή χρήση της ευκαιρίας που προσφέρεται από τον φθηνό δανεισμό.

Προς αυτό αναφορά κάνει στην Φινλανδία, η οποία είχε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην χρήση πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης της τάξης σχεδόν του 1500% που έχει διοχετευθεί σε νέο δανεισμό κατά 10% σε οικιστικά δάνεια και 27% σε επιχειρηματικά.

Παρομοίως, αναφέρεται, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία και Ολλανδία έχουν επίσης αξιοποιήσει στο μέγιστο τη φθηνή χρηματοδότηση τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια.

Συνολικά, ο μηχανισμός φαίνεται να έχει αποτελέσματα με ανάπτυξη κατά 14% των οικιστικών δανείων στην ευρωζώνη με 75%  πράξεις αναχρηματοδότησης.

Ωστόσο, προειδοποιεί ο DBRS αυτό συγκαλύπτει το δύσκολο περιβάλλον το οποίο υπάρχει σε ορισμένες χώρες που κάνουν μεγάλη χρήση των πράξεων όπως η Ισπανία και Ιταλία.

Στις 7 Μαρτίου η ΕΚΤ ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας σειράς τριμηνιαίων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-III), διάρκειας δύο ετών η καθεμία, από  τον Σεπτέμβριο του 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2021.

«Αυτές οι νέες πράξεις θα συμβάλουν στη διατήρηση των ευνοϊκών όρων χορήγησης τραπεζικών δανείων και στην ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της.

Στο πλαίσιο των ΣΠΠΜΑ-III, σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν ποσό ως το 30% του υπολοίπου των επιλέξιμων δανείων στις 28 Φεβρουαρίου 2019 με επιτόκιο συνδεδεμένο με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης σε όλη τη διάρκεια κάθε πράξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ