Φόρμα αναζήτησης

Σε χαμηλό 6ετίας ο αριθμός ανέργων

 

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών υποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2017 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις.

Αντίθετα, με βάση τα (πραγματικά) στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ μηνών (από τον Απρίλιο του 2017), στα 35.771 πρόσωπα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Δεκέμβριο του 2017 μειώθηκε στα 30.972 πρόσωπα σε σύγκριση με 31.366 τον προηγούμενο μήνα. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το Νοέμβριο του 2011.

Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016 σημειώθηκε μείωση 6.081 προσώπων ή 14,5% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.230 ανέργων), του εμπορίου (μείωση 1.089), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 766), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 599), της μεταποίησης (μείωση 576) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 630).