Φόρμα αναζήτησης

Προωθούν αλλαγή ορισμού των ΜμΕ προς όφελος των μεγάλων εταιρειών

H ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς απέρριψε σήμερα τις προτάσεις για αλλαγή του ορισμού των ΜμΕ οι οποίες στοχεύουν στην διεύρυνση του ορισμού έτσι να συμπεριληφθούν και να ευνοηθούν μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα οι Ευρωβουλευτές της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς στην Επιτροπή Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου καταψήφισαν σήμερα σχετικό ψήφισμα που τέθηκε σε ψηφοφορία με θέμα τον ορισμό των ΜμΕ.    

Στο ψήφισμα που καταψήφισε η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς περιλαμβάνονται προτάσεις για εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας εταιρειών «MidCaps» οι οποίες αν και είναι μεγαλύτερες από τις ΜμΕ (βάσει του ορισμού που υπάρχει σήμερα) προτείνεται να  λαμβάνουν χρηματοδότηση στερώντας από τις μικρότερες ΜμΕ την οικονομική στήριξη που έχουν πραγματικά ανάγκη. Επίσης το ψήφισμα περιλαμβάνει προτάσεις για εισαγωγή νέων κριτηρίων για τον ορισμό των ΜμΕ, τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας.

Σήμερα οι ΜμΕ απασχολούν τα δύο τρίτα του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ και παρέχουν άνω του 90% των θέσεων εργασίας. Επομένως είναι κρίσιμες για την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία και διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ και συντονιστής στην Επιτροπή Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας, Ν. Συλικιώτης, υπογράμμισε  πως η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς καταψήφισε το ψήφισμα καθώς κάθε προσπάθεια για διεύρυνση του ορισμού των ΜμΕ ώστε να καλύπτονται και πιο μεγάλες επιχειρήσεις θα πλήξει περαιτέρω τις ΜμΕ που χρειάζονται περισσότερη στήριξη απ’ όση λαμβάνουν σήμερα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, στόχος πρέπει να είναι να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στις πολύ μικρές και ΜμΕ που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδιαίτερα στα μικρά κράτη.

Η ισπανίδα Ευρωβουλετής της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς τόνισε πως μέσω του συγκεκριμένου ψηφίσματος επιδιώχθηκε να δοθεί στην Κομισιόν η δυνατότητα να θεσπίσει έναν ευρύτερο και πιο ευέλικτο ορισμό για τις ΜμΕ ώστε να συμπεριληφθούν μεγαλύτερες επιχειρήσεις όπως τα  MidCaps που σήμερα δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό μιας ΜμΕ και να επωφεληθούν από την οικονομική στήριξη που κανονικά πρέπει να στοχεύει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται πως το σχετικό ψήφισμα υιοθετήθηκε σήμερα από την Επιτροπή Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας του ΕΚ καθώς υπερψηφίστηκε από τις μεγάλες πολιτικές ομάδες.